အေ မရိ ကန္ ရဲ႕ ေနာက္ ဆုံး ထြက္ ဂ်ရတ္ အာဖို႔ဒ္ အ တန္းစာ းျဖ စ္ေသာ USS ဂ် ရတ္အာ ဖို႔ဒ္ (CVN-78) ေလယာဥ္ တင္သေ ဘၤာႀကီး

ဒီ ေနာက္ဆုံး ထြက္ Super carrier ႀကီးကို နာမ ည္ႀကီး သေဘၤာတည္ ေဆာက္ေရး company ျဖစ္ သည့္ Newport News Shipbuilding မွတည္ေဆာက္ထားတာျဖစ္ၿပီး 13.9.2009 မွာေရခ်ၿပီး 22.7.2020 မွာအေမရိကန္ 🇺🇸 ေရတပ္သို႔တပ္ေတာ္ဝင္ ခဲ့ ပါ တယ္ ။အေမရိကန္ ၏ 38 ဆက္ေျမာက္ သမၼတ ျဖစ္သည့္ဂ်ရတ္ဖို႔ဒ္ ကို ဂုဏ္ျပဳသ ည့္ အေနျဖင့္ ထိုသေဘၤာႀကီး ကို ဂ်ရတ္အာဖို႔ဒ္ ဟုနာမည္တပ္ေပးခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

ထို USS ဂ်ရတ္ အာဖို႔ဒ္ ႀကီး ဟာ အေမရိကန္ေရတပ္ မွ အနာဂတ္ တြင္ ဆက္လက္ တည္ေဆာက္သြားမည့္ ဂ်ရတ္အာဖို႔ဒ္ အတန္းစားေလယာဥ္တင္ သေဘၤာအုပ္စု၏ ပထမဆုံးသေဘၤာႀကီးျဖစ္ ပါတယ္ ။ ကဲဒါဆိုရင္ ထိုသေဘၤာႀကီး ၏ အ႐ြယ္အစား ကို အရင္ေျ ပာပါရေစ ။

ထို ေလယာဥ္တင္သေဘၤာႀကီးဟာ

အလ်ား – 1106 ေပ

အနံ – 256 ေပ ႏွင့္

အျမင့္ – 250+ ေပရွိပါတယ္။

ထို USS ဂ်ရတ္အာဖို႔လ္ ႀကီးဟာ တန္ခ်ိန္ 100000 ခန႔္ရွိပါတယ္။ အႏုျမဴစြမ္းအင္သုံး‌ေ လယာဥ္တင္သေဘၤာျဖစ္သည့္အတြက္ A1B Nuclear Reactor (2) လုံးကို တပ္ဆင္အသုံးျပဳထားတာျဖစ္ ပါ တယ္ ။ ထို Nuclear Reactor ေတြဟာ ႏွစ္ေပါင္း 22 ႏွစ္ၾကာမွ ေလာင္စာ တစ္ခါျဖည့္ရတာျဖစ္ ပါတယ္ ။ထိုေလယာဥ္ တင္သေဘၤာႀကီး ဟာ တစ္နာရီ ကို အျမန္ဆုံး 56 kilometers ႏႈန္းျဖင့္ စစ္ ဆင္ႏိုင္ပါတယ္ ။ သက္တမ္းအေနျဖင့္ 20 မွ 25 ႏွစ္အထိအသုံးျပဳမည္ဟု ဆိုပါတယ္။

ထိုေလယာဥ္ တင္သေဘၤာႀကီး တြင္ ေျပးလမ္း 2 ခုပါရွိၿပီးLift (3) ခုပါပါတယ္။ ကုန္းပတ္ေပ ၚေလယာဥ္မ်ားကို လွ်ပ္စစ္တြန္းကန္အားကိုအသုံးျပဳ၍ လြတ္တင္မွာျဖစ္ၿပီး ထိုေလယာဥ္မ်ားျပန္ဆင္းလွ်င္ ဘရိတ္ႀကိဳးစနစ္ကိုအသုံးျပဳထတယေၾကာင့္ ေျပးလမ္းပၚတြင္ အရွိန္လြန္မႈမ်ားကိုမျဖစ္ေစဘဲ အႏၲရာ္ယကင္းကင္ းဆင္းသက္ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ထိုေလယာဥ္တင္သေဘၤာႀကီး၏ ကိုယ္ထည္ကို 15 တန္အေလးခ်ိန္ရွိသည့္ ပုံစံတက်ျဖစ္ေသာ သံမဏိအမာစားျဖင့္ျပဳလုပ္ထ ားပါတယ္။ 🇺🇸

ထို USS ဂ်ရတ္အာဖို႔လ္ ေလယာဥ္တင္သေဘၤာႀကီးတြင္ 320 kilometers အထိေထာက္လွမ္းႏိုင္ေသာAN/SPY-3 Multi-function Radar ၊ AN/SPY-4အသံလႈိင္းေျခရာခံ radar တို႔ကိုတပ္ဆင္ထားသည့္အျပင္ အျခားေသာ ေဝဟင္၊ေရျပင္ ႏွင့္ ေျမျပင္ ေထာက္လွ မ္းေရးစနစ္ေတြတပ္ဆင္ထားပါတယ္။

ထို USS ဂ်ရတ္အာဖို႔ဒ္ ေလယာဥ္တင္ သေဘၤာႀကီး တြင္ ကိုယ္ပိုင္ ကာကြယ္ေရးလက္နက္ အျဖစ္

1. RIM-162 ESSM missile Launcher (2)ခု

2. RIM-116 missile Launcher (2)ခု

3. တစ္မိန စ္တြင္ 20mm က်ည္အေတာင့္ေရ 7500 ႏႈန္းျဖင့္ မီတာ 5500 အ ထိပစ္ခတ္ႏိုင္ သည့္ Phalanx အနီးကပ္ေလေၾကာင္း ရန္ ကာကြယ္ေရး စက္ေသနတ္ႀကီး (3) လက္ ႏွင့္

4. M2 50 caliber (12.7 mm) စက္ေသနတ္ႀကီး
(4)လက္

တို႔ကိုသေဘၤာႀကီး ၏ ပတ္ပတ္လည္တြင္ တပ္ဆင္ထ ားပါတယ္။

ထို‌ ေလယာဥ္တင္သေဘၤာႀကီးတြင္

1. F-35C တိုက္ေလယာဥ္မ်ား

2. F/A-18 တိုက္ေလယာဥ္မ်ား

3. E-2 HAWKEYE ေဝဟင္ႀကိဳတင္သတိေပးေလယာဥ္မ်ား

4. E/A-18 ေျမျပင္တိုက္ခိုက္ေရးဂ်က္ေလယာဥ္မ်ား

5. SH-60 ေရငုပ္သေဘၤာတိုက္ခိုက္ေရးရဟတ္ယာဥ္မ်ား ႏွင့္

6. ေမာင္းသူမဲ့တိုက္ေလယာဥ္မ်ား (X-47B)

စသည့္ ေလယာဥ္၊ ရဟတ္ယာဥ္မ်ား ကို တင္ေဆာင္ႏိုင္ ပါတယ္။

ေလယာဥ္၊ ရဟတ္ယာဥ္မ်ား ကို ကုန္းပတ္ေပၚတြင္ သာမက ေလယ ာဥ္ တင္သေဘၤာ အတြင္းပိုင္းရွိ ေလယာဥ္သိုေလွာင္႐ုံမ်ားတြင္ ပါတင္ေဆာင္ပါက စုစုေပါင္း အစီး (100) ေက်ာ္တင္ေဆာင္ႏိုင္ ပါတယ္လို႔ဆိုပါတယ္။🇺🇸ထိုေလယာဥ္တင္သေဘၤာႀကီး တြင္ အမႈထမ္း (4539) ေယာက္ လိုက္ ပါ ရပါတယ္ ။ ထို USS ဂ်ရတ္အာဖို႔ဒ္ တစ္စီးကို အေမရိကန္ေဒၚလာ 12.8 billion တန္ေၾကးရွိတယ္လို႔သိရပါ တယ္။ ( သေဘၤာႀကီး ၏Research and Development ကုန္က်စရိ တ္ပါ ထည့္တြက္ပါက 17.5 Billion ကုန္က်ပါတယ္။)

ထို ( CVN-78 ) ႀကီး သည္ သက္တမ္း( 51 )ႏွစ္ ရွိၿပီျဖစ္ သည့္ USS Enterprise ( CVN-65 ) ေနရာ တြင္ အစား ထိုးတာဝန္ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ ပါတယ္ ။ထို ဂ်ရတ္အာဖို႔လ္ အတန္းစား ေလယာဥ္ တင္သေဘၤာ ေနာက္တစ္စီးျဖစ္ သည့္ USS ဂြၽန္ အက္ဖ္ကေနဒီ ( CVN-79 ) ႀကီး မွာ တည္ေဆာက္မႈၿပီးစီးေနၿပီျဖစ္ၿပီး မၾကာခင္ အေမရိကန္ေရတပ္သို႔တပ္ေတာ္ဝင္လာေတာ့မွာျဖစ္ ပါတယ္။ဒါကေတာ့ အေမရိကန္ 🇺🇸ေရတပ္ ၏ ေနာက္ဆုံးထြက္ ေလယာဥ္ တင္ သေဘၤာျဖစ္ သည့္ USS ဂ်ရတ္အာဖို႔ဒ္ ႀကီးအေၾကာင္းကို ကြၽန္ေတာ္ လက္လွမ္းမွီသေ႐ႊ႕တင္ျပလိုက္ တာျဖစ္ ပါတယ္ ။

ေရးသားသူ – John Thu

unicode

ဒီ နောက်ဆုံး ထွက် Super carrier ကြီးကို နာမ ည်ကြီး သင်္ဘောတည် ဆောက်ရေး company ဖြစ် သည့် Newport News Shipbuilding မှတည်ဆောက်ထားတာဖြစ်ပြီး 13.9.2009 မှာရေချပြီး 22.7.2020 မှာအမေရိကန် ရေတပ်သို့တပ်တော်ဝင် ခဲ့ ပါ တယ် ။အမေရိကန် ၏ 38 ဆက်မြောက် သမ္မတ ဖြစ်သည့်ဂျရတ်ဖို့ဒ် ကို ဂုဏ်ပြုသ ည့် အနေဖြင့် ထိုသင်္ဘောကြီး ကို ဂျရတ်အာဖို့ဒ် ဟုနာမည်တပ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။

ထို USS ဂျရတ် အာဖို့ဒ် ကြီး ဟာ အမေရိကန်ရေတပ် မှ အနာဂတ် တွင် ဆက်လက် တည်ဆောက်သွားမည့် ဂျရတ်အာဖို့ဒ် အတန်းစားလေယာဉ်တင် သင်္ဘောအုပ်စု၏ ပထမဆုံးသင်္ဘောကြီးဖြစ် ပါတယ် ။ ကဲဒါဆိုရင် ထိုသင်္ဘောကြီး ၏ အရွယ်အစား ကို အရင်ေြ ပာပါရစေ ။

ထို လေယာဉ်တင်သင်္ဘောကြီးဟာ

အလျား – 1106 ပေ

အနံ – 256 ပေ နှင့်

အမြင့် – 250+ ပေရှိပါတယ်။

ထို USS ဂျရတ်အာဖို့လ် ကြီးဟာ တန်ချိန် 100000 ခန့်ရှိပါတယ်။ အနုမြူစွမ်းအင်သုံး‌ေ လယာဉ်တင်သင်္ဘောဖြစ်သည့်အတွက် A1B Nuclear Reactor (2) လုံးကို တပ်ဆင်အသုံးပြုထားတာဖြစ် ပါ တယ် ။ ထို Nuclear Reactor တွေဟာ နှစ်ပေါင်း 22 နှစ်ကြာမှ လောင်စာ တစ်ခါဖြည့်ရတာဖြစ် ပါတယ် ။ထိုလေယာဉ် တင်သင်္ဘောကြီး ဟာ တစ်နာရီ ကို အမြန်ဆုံး 56 kilometers နှုန်းဖြင့် စစ် ဆင်နိုင်ပါတယ် ။ သက်တမ်းအနေဖြင့် 20 မှ 25 နှစ်အထိအသုံးပြုမည်ဟု ဆိုပါတယ်။

ထိုလေယာဉ် တင်သင်္ဘောကြီး တွင် ပြေးလမ်း 2 ခုပါရှိပြီးLift (3) ခုပါပါတယ်။ ကုန်းပတ်ပေ ါ်လေယာဉ်များကို လျှပ်စစ်တွန်းကန်အားကိုအသုံးပြု၍ လွတ်တင်မှာဖြစ်ပြီး ထိုလေယာဉ်များပြန်ဆင်းလျှင် ဘရိတ်ကြိုးစနစ်ကိုအသုံးပြုထတယကြောင့် ပြေးလမ်းပါ်တွင် အရှိန်လွန်မှုများကိုမဖြစ်စေဘဲ အန္တရာ်ယကင်းကင် းဆင်းသက်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ထိုလေယာဉ်တင်သင်္ဘောကြီး၏ ကိုယ်ထည်ကို 15 တန်အလေးချိန်ရှိသည့် ပုံစံတကျဖြစ်သော သံမဏိအမာစားဖြင့်ပြုလုပ်ထ ားပါတယ်။

ထို USS ဂျရတ်အာဖို့လ် လေယာဉ်တင်သင်္ဘောကြီးတွင် 320 kilometers အထိထောက်လှမ်းနိုင်သောAN/SPY-3 Multi-function Radar ၊ AN/SPY-4အသံလှိုင်းခြေရာခံ radar တို့ကိုတပ်ဆင်ထားသည့်အပြင် အခြားသော ဝေဟင်၊ရေပြင် နှင့် မြေပြင် ထောက်လှ မ်းရေးစနစ်တွေတပ်ဆင်ထားပါတယ်။

ထို USS ဂျရတ်အာဖို့ဒ် လေယာဉ်တင် သင်္ဘောကြီး တွင် ကိုယ်ပိုင် ကာကွယ်ရေးလက်နက် အဖြစ်

1. RIM-162 ESSM missile Launcher (2)ခု

2. RIM-116 missile Launcher (2)ခု

3. တစ်မိန စ်တွင် 20mm ကျည်အတောင့်ရေ 7500 နှုန်းဖြင့် မီတာ 5500 အ ထိပစ်ခတ်နိုင် သည့် Phalanx အနီးကပ်လေကြောင်း ရန် ကာကွယ်ရေး စက်သေနတ်ကြီး (3) လက် နှင့်

4. M2 50 caliber (12.7 mm) စက်သေနတ်ကြီး
(4)လက်

တို့ကိုသင်္ဘောကြီး ၏ ပတ်ပတ်လည်တွင် တပ်ဆင်ထ ားပါတယ်။

ထို‌ လေယာဉ်တင်သင်္ဘောကြီးတွင်

1. F-35C တိုက်လေယာဉ်များ

2. F/A-18 တိုက်လေယာဉ်များ

3. E-2 HAWKEYE ဝေဟင်ကြိုတင်သတိပေးလေယာဉ်များ

4. E/A-18 မြေပြင်တိုက်ခိုက်ရေးဂျက်လေယာဉ်များ

5. SH-60 ရေငုပ်သင်္ဘောတိုက်ခိုက်ရေးရဟတ်ယာဉ်များ နှင့်

6. မောင်းသူမဲ့တိုက်လေယာဉ်များ (X-47B)

စသည့် လေယာဉ်၊ ရဟတ်ယာဉ်များ ကို တင်ဆောင်နိုင် ပါတယ်။

လေယာဉ်၊ ရဟတ်ယာဉ်များ ကို ကုန်းပတ်ပေါ်တွင် သာမက လေယ ာဉ် တင်သင်္ဘော အတွင်းပိုင်းရှိ လေယာဉ်သိုလှောင်ရုံများတွင် ပါတင်ဆောင်ပါက စုစုပေါင်း အစီး (100) ကျော်တင်ဆောင်နိုင် ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ထိုလေယာဉ်တင်သင်္ဘောကြီး တွင် အမှုထမ်း (4539) ယောက် လိုက် ပါ ရပါတယ် ။ ထို USS ဂျရတ်အာဖို့ဒ် တစ်စီးကို အမေရိကန်ဒေါ်လာ 12.8 billion တန်ကြေးရှိတယ်လို့သိရပါ တယ်။ ( သင်္ဘောကြီး ၏Research and Development ကုန်ကျစရိ တ်ပါ ထည့်တွက်ပါက 17.5 Billion ကုန်ကျပါတယ်။)

ထို ( CVN-78 ) ကြီး သည် သက်တမ်း( 51 )နှစ် ရှိပြီဖြစ် သည့် USS Enterprise ( CVN-65 ) နေရာ တွင် အစား ထိုးတာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့ ပါတယ် ။ထို ဂျရတ်အာဖို့လ် အတန်းစား လေယာဉ် တင်သင်္ဘော နောက်တစ်စီးဖြစ် သည့် USS ဂျွန် အက်ဖ်ကနေဒီ ( CVN-79 ) ကြီး မှာ တည်ဆောက်မှုပြီးစီးနေပြီဖြစ်ပြီး မကြာခင် အမေရိကန်ရေတပ်သို့တပ်တော်ဝင်လာတော့မှာဖြစ် ပါတယ်။ဒါကတော့ အမေရိကန် ရေတပ် ၏ နောက်ဆုံးထွက် လေယာဉ် တင် သင်္ဘောဖြစ် သည့် USS ဂျရတ်အာဖို့ဒ် ကြီးအကြောင်းကို ကျွန်တော် လက်လှမ်းမှီသရွှေ့တင်ပြလိုက် တာဖြစ် ပါတယ် ။

ရေးသားသူ – John Thu