တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ သည္ ကမာၻႀကီး အတြက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အခြင့္အလမ္း မ်ား ပိုမိုဖန္တီးေပးမည္ ဟု ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ဝမ္ရိ ေျပာၾကား

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ သည္ ကမာၻႀကီး အတြက္ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရး အခြင့္အလမ္း မ်ား ကို ပိုမို ဖန္တီးေပးသြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ႏိုင္ငံေတာ္ ေကာင္စီဝင္ ႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီး ဝမ္ရိ က စက္တင္ဘာ ၁၁ ရက္ တြင္ ေျပာၾကား ခဲ့ သည္။

႐ုရွားႏိုင္ငံ ေမာ္စကိုၿမိဳ႕၌ က်င္းပ သည့္ ရွန္ဟိုင္းပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္မႈ အဖြဲ႕ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးမ်ား အစည္းအေဝး အတြင္း ႐ုရွားႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီး Sergei Lavrov ႏွင့္အတူ ပူးတြဲျပဳလုပ္ေသာ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ တစ္ခု တြင္ ဝမ္ရိက အထက္ပါ အတိုင္း မွတ္ခ်က္ျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္ သည္ ။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ ယခုႏွစ္ ပထမႏွစ္ဝက္ တြင္ COVID-19 ကပ္ေရာဂါ ထိန္းခ်ဳပ္ေရး ႏွင့္ ကာကြယ္ေရး ၌ အလြန္အေရး ပါေသာ ရလဒ္ေကာင္း မ်ား ရရွိေအာင္ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး စီးပြားေရး ႏွင့္ လူမႈေရး ဘဝ ျပန္လည္နလံထူ တည္ၿငိမ္မႈ ရရွိေစရန္ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ေၾကာင္း ဝမ္က မွတ္ခ်က္ျပဳ ခဲ့သည္ ။

ယခုႏွစ္ ဒုတိယေလးလပတ္တြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ၏ စီးပြားေရး သည္ ယခင္ႏွစ္ အလားတူကာလထက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈႏႈန္း ၃ ဒသမ ၂ ရာခိုင္ႏႈန္း ရွိခဲ့ေၾကာင္း ၊ ယင္းမွာ ကမာၻေပၚတြင္ ပထမဆုံး အဓိက စီးပြားေရးျပန္လည္ နလံထူႏိုင္ ခဲ့ သည့္ ႏိုင္ငံႀကီးျဖစ္ေၾကာင္း ႏွင့္ တ႐ုတ္စီးပြားေရး ႀကီးမားစြာ ျပန္လည္ ရွင္သန္လာမႈ ႏွင့္ အားအင္ျပည့္ၿဖိဳးမႈ ကို မီးေမာင္းထိုးေနေၾကာင္း ဝမ္က ဆိုသည္။

တတိယေလး လပတ္မွ စတင္ကာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ၏ စီးပြားေရး သည္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ျပန္လည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ခဲ့ရာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရး ႏွင့္ လူမႈေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္ ေရာက္ရွိေစရန္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက စြမ္းေဆာင္ ရည္ ႏွင့္ ယုံၾကည္မႈ ရရွိခဲ့ေၾကာင္း မွတ္ခ်က္ျပဳခဲ့သည္။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ ျပည္တြင္းေဈးကြက္ကို အဓိကအေလး ထားေဆာင္႐ြက္ျခင္းႏွင့္အတူ ျပည္တြင္း ႏွင့္ ျပည္ပ ေဈးကြက္ ကို အျပန္အလွန္တြန္းအားေပးႏိုင္ေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပလက္ေဖာင္းသစ္တစ္ခုကို တည္ေဆာင္ရန္ ေရွ႕ဆက္ တြန္းအားေပးခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ႏိုင္ငံေတာ္ေကာင္စီဝင္က ဆိုသည္။

အဆိုပါ ပလက္ေဖာင္းသစ္သည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရး ႏွင့္ လူမႈေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ တြန္းအားေပးမႈတစ္ခုတြင္ အဆင့္သစ္တစ္ခုထဲသို႔ ဝင္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း ႏွင့္ ကမာၻ႔စီးပြားေရး စိန္ေခၚမႈအသစ္မ်ားႏွင့္အတူ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအတြက္ အလြန္အေရး ပါေသာ ေဆာင္႐ြက္ဖြယ္ရာတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

ႏိုင္ငံအတြင္း ျပည္သူ ၁ ဒသမ ၄ ဘီလီယံ ႏွင့္ အလယ္အလတ္ အဆင့္ ဝင္ေငြရွိသူ သန္း ၄၀၀ ေက်ာ္ ရွိသည့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ ယခုအခါ ကမာၻေပၚတြင္ အႀကီးမားဆုံးေဈးကြက္ႀကီးတစ္ခုအျဖစ္ ေပၚထြက္လာေနေၾကာင္း ၎က ဆို သည္ ။ ယင္း မွာ ျပည္တြင္း ဝယ္လိုအားျဖင့္ ၎၏ စီးပြားေရး တိုးတက္ေအာင္ အဓိကေဆာင္႐ြက္ရန္ လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ ႏိုင္ငံႀကီးတစ္ႏိုင္ငံအတြက္ အလြန္အေရးပါေသာ အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္ျဖစ္ေၾကာင္း မွတ္ခ်က္ျပဳ ခဲ့သည္။

တ႐ုတ္ေဈးကြက္ ႀကီးမား လာျခင္း ႏွင့္ ပိုမို ရင့္က်က္ တည္ၿငိမ္လာျခင္း ၊ အလြန္ႀကီးမားေသာ ဝယ္လိုအား ဖန္တီးေပးႏိုင္ျခင္း က တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ႏွင့္ ကမာၻႀကီး ႏွစ္ခုစလုံးအတြက္ က်ယ္ျပန္႔ေသာေဈးကြက္ကို ဖန္တီးေပးႏိုင္ လိမ့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဝမ္က ျဖည့္စြက္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

စီးပြားေရးအခင္းအက်င္းပုံစံ ပိုမိုတစ္ခါးဖြင့္မႈ တစ္ခု တည္ေဆာက္ရန္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအေနျဖင့္လည္း ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပလက္ေဖာင္းသစ္တစ္ခုကို လိုအပ္ေၾကာင္း ၊ ယင္းမွာ ကမာၻႀကီးအတြက္ ပိုမိုတိုးတက္ေသာ အခြင့္ အလမ္းမ်ားကို ေဆာင္ၾကဥ္းေပးႏိုင္ လိမ့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအဆင့္ျမင့္အရာရွိႀကီးက ဆိုသည္။

၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ တကာ ကုန္သြယ္ေရးဝန္ေဆာင္မႈျပပြဲတြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသမၼတရွီက်င့္ဖိန္ က အဆိုျပဳခဲ့ေသာ ေရွ႕ဆက္ဦးတည္ေဆာင္႐ြက္ေရး အဆိုျပဳခ်က္သုံးခုကို ကိုးကား၍ win-win ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ မႈ အခင္းအက်င္းသစ္ကို တည္ေဆာက္ရန္ တီထြင္ဆန္းသစ္မႈ ႏွင့္ လက္တြဲပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈျဖင့္ ေကာင္းမြန္ေသာအရွိန္အဟုန္ကို အတူတကြ လုပ္ေဆာင္သြားရန္ အပါ အဝင္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈအတြက္ တံခါးဖြင့္မႈ ႏွင့္ အားလုံးပါဝင္ေသာ အခင္းအက်င္းတစ္ခု ကိုလက္တြဲ ေဆာင္႐ြက္ရန္ ဝမ္ရိက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ကမာ တစ္ဝွမ္း ရွိ ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္အတူ win-win ရလဒ္မ်ား ႏွင့္ အျပန္အလွန္အက်ိဳးအျမတ္ကို စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ရန္ ၎၏ဆႏၵရွိမႈကို ထုတ္ေဖာ္ျပသခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ၎က ဆက္လက္ေျပာၾကား ခဲ့သည္။

တ႐ုတ္ – ႐ုရွား ႏွစ္ႏိုင္ငံ ဆက္ဆံေရးႏွင့္ ပတ္သက္ ၍ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံေတာ္ေကာင္စီဝင္ဝမ္ရိ က တ႐ုတ္ ႏွင့္ ႐ုရွား ႏိုင္ငံတို႔သည္ အစဥ္အလာ မိတ္ဖက္ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈ ႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္ၾကေၾကာင္း ၊ တစ္ႏိုင္ငံ ၏ အခြင့္ အလမ္းမ်ား အတြက္ အျခားႏိုင္ငံက အျပန္အလွန္ျဖည့္ဆည္းေဆာင္႐ြက္ေပးခဲ့ေၾကာင္း ႏွင့္ ႏွစ္ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ စီးပြားေရးပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈတြင္ အလုံးစုံျပည့္ဝမႈ ႏွင့္ ခြန္အားရွိမႈ ယႏၲရားမ်ား ကို တည္ေဆာက္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ဆိုသည္ ။

COVID-19 ကပ္ေရာဂါ အေႏွာင့္အယွက္ အတားအဆီးမ်ား ရွိေနလင့္ ကစား ႏွစ္ဖက္စလုံး အေနျဖင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈကို မည္သည့္အခါမွ် ရပ္တံ့ခဲ့ျခင္းမရွိေၾကာင္း ဝမ္က ဆိုသည္။ လုပ္ငန္းမ်ား ျပန္လည္စတင္လုပ္ကိုင္ျခင္း ႏွင့္ ထုတ္လုပ္မႈနယ္ပယ္ေပါင္းစုံ တြင္ အရွိန္အဟုန္ျမႇင့္တင္ ခဲ့ေၾကာင္း ႏွင့္ ၂၀၂၀ မွ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္ သိပၸံပညာ ႏွင့္ နည္းပညာဆိုင္ရာ တီထြင္ဆန္းသစ္မႈ ႏွစ္၏ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈ စီမံကိန္းမ်ားကို အဆင့္လိုက္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ၎ က ျဖည့္စြက္ေျပာၾကား ခဲ့သည္။

အနာဂတ္ တြင္ တ႐ုတ္-႐ုရွား လက္ေတြ႕က်ေသာ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ မႈကို တြန္းအားေပးျခင္းျဖင့္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ႏွင့္ ၎တို႔၏ ျပည္သူမ်ား အတြက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားကို ေဆာင္ၾကဥ္းေပးႏိုင္လိမ့္မည္ ကို ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း ဝမ္က ဆက္လက္ေျပာၾကား ခဲ့သည္။

ွSource; Xinhua

unicode

တရုတ်နိုင်ငံ သည် ကမ္ဘာကြီး အတွက် ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေး အခွင့်အလမ်း များ ကို ပိုမို ဖန်တီးပေးသွား မည်ဖြစ်ကြောင်း တရုတ်နိုင်ငံ နိုင်ငံတော် ကောင်စီဝင် နှင့် နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးဌာန ဝန်ကြီး ဝမ်ရိ က စက်တင်ဘာ ၁၁ ရက် တွင် ပြောကြား ခဲ့ သည်။

ရုရှားနိုင်ငံ မော်စကိုမြို့၌ ကျင်းပ သည့် ရှန်ဟိုင်းပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှု အဖွဲ့ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးများ အစည်းအဝေး အတွင်း ရုရှားနိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးဌာန ဝန်ကြီး Sergei Lavrov နှင့်အတူ ပူးတွဲပြုလုပ်သော သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ တစ်ခု တွင် ဝမ်ရိက အထက်ပါ အတိုင်း မှတ်ချက်ပြုခဲ့ခြင်းဖြစ် သည် ။

တရုတ်နိုင်ငံသည် ယခုနှစ် ပထမနှစ်ဝက် တွင် COVID-19 ကပ်ရောဂါ ထိန်းချုပ်ရေး နှင့် ကာကွယ်ရေး ၌ အလွန်အရေး ပါသော ရလဒ်ကောင်း များ ရရှိအောင် စွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့ပြီး စီးပွားရေး နှင့် လူမှုရေး ဘဝ ပြန်လည်နလံထူ တည်ငြိမ်မှု ရရှိစေရန် ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြောင်း ဝမ်က မှတ်ချက်ပြု ခဲ့သည် ။

ယခုနှစ် ဒုတိယလေးလပတ်တွင် တရုတ်နိုင်ငံ ၏ စီးပွားရေး သည် ယခင်နှစ် အလားတူကာလထက် ဖွံ့ဖြိုးမှုနှုန်း ၃ ဒသမ ၂ ရာခိုင်နှုန်း ရှိခဲ့ကြောင်း ၊ ယင်းမှာ ကမ္ဘာပေါ်တွင် ပထမဆုံး အဓိက စီးပွားရေးပြန်လည် နလံထူနိုင် ခဲ့ သည့် နိုင်ငံကြီးဖြစ်ကြောင်း နှင့် တရုတ်စီးပွားရေး ကြီးမားစွာ ပြန်လည် ရှင်သန်လာမှု နှင့် အားအင်ပြည့်ဖြိုးမှု ကို မီးမောင်းထိုးနေကြောင်း ဝမ်က ဆိုသည်။

တတိယလေး လပတ်မှ စတင်ကာ တရုတ်နိုင်ငံ ၏ စီးပွားရေး သည် စဉ်ဆက်မပြတ် ပြန်လည် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ခဲ့ရာ တရုတ်နိုင်ငံ၏ စီးပွားရေး နှင့် လူမှုရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင် ရောက်ရှိစေရန် တရုတ်နိုင်ငံက စွမ်းဆောင် ရည် နှင့် ယုံကြည်မှု ရရှိခဲ့ကြောင်း မှတ်ချက်ပြုခဲ့သည်။

တရုတ်နိုင်ငံသည် ပြည်တွင်းဈေးကွက်ကို အဓိကအလေး ထားဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့်အတူ ပြည်တွင်း နှင့် ပြည်ပ ဈေးကွက် ကို အပြန်အလှန်တွန်းအားပေးနိုင်ရေး ဖွံ့ဖြိုးရေးပလက်ဖောင်းသစ်တစ်ခုကို တည်ဆောင်ရန် ရှေ့ဆက် တွန်းအားပေးခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်း တရုတ်နိုင်ငံ နိုင်ငံတော်ကောင်စီဝင်က ဆိုသည်။

အဆိုပါ ပလက်ဖောင်းသစ်သည် တရုတ်နိုင်ငံ၏ စီးပွားရေး နှင့် လူမှုရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန် တွန်းအားပေးမှုတစ်ခုတွင် အဆင့်သစ်တစ်ခုထဲသို့ ဝင်ရောက်ခဲ့ကြောင်း နှင့် ကမ္ဘာ့စီးပွားရေး စိန်ခေါ်မှုအသစ်များနှင့်အတူ တရုတ်နိုင်ငံအတွက် အလွန်အရေး ပါသော ဆောင်ရွက်ဖွယ်ရာတစ်ခုဖြစ်ကြောင်း ၎င်းက ဆိုသည်။

နိုင်ငံအတွင်း ပြည်သူ ၁ ဒသမ ၄ ဘီလီယံ နှင့် အလယ်အလတ် အဆင့် ဝင်ငွေရှိသူ သန်း ၄၀၀ ကျော် ရှိသည့် တရုတ်နိုင်ငံသည် ယခုအခါ ကမ္ဘာပေါ်တွင် အကြီးမားဆုံးဈေးကွက်ကြီးတစ်ခုအဖြစ် ပေါ်ထွက်လာနေကြောင်း ၎င်းက ဆို သည် ။ ယင်း မှာ ပြည်တွင်း ဝယ်လိုအားဖြင့် ၎င်း၏ စီးပွားရေး တိုးတက်အောင် အဓိကဆောင်ရွက်ရန် လုပ်ဆောင်နေသည့် နိုင်ငံကြီးတစ်နိုင်ငံအတွက် အလွန်အရေးပါသော အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်ဖြစ်ကြောင်း မှတ်ချက်ပြု ခဲ့သည်။

တရုတ်ဈေးကွက် ကြီးမား လာခြင်း နှင့် ပိုမို ရင့်ကျက် တည်ငြိမ်လာခြင်း ၊ အလွန်ကြီးမားသော ဝယ်လိုအား ဖန်တီးပေးနိုင်ခြင်း က တရုတ်နိုင်ငံ နှင့် ကမ္ဘာကြီး နှစ်ခုစလုံးအတွက် ကျယ်ပြန့်သောဈေးကွက်ကို ဖန်တီးပေးနိုင် လိမ့်မည်ဖြစ်ကြောင်း ဝမ်က ဖြည့်စွက်ပြောကြားခဲ့သည်။

စီးပွားရေးအခင်းအကျင်းပုံစံ ပိုမိုတစ်ခါးဖွင့်မှု တစ်ခု တည်ဆောက်ရန် တရုတ်နိုင်ငံအနေဖြင့်လည်း ဖွံ့ဖြိုးရေးပလက်ဖောင်းသစ်တစ်ခုကို လိုအပ်ကြောင်း ၊ ယင်းမှာ ကမ္ဘာကြီးအတွက် ပိုမိုတိုးတက်သော အခွင့် အလမ်းများကို ဆောင်ကြဉ်းပေးနိုင် လိမ့်မည်ဖြစ်ကြောင်း တရုတ်နိုင်ငံအဆင့်မြင့်အရာရှိကြီးက ဆိုသည်။

၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် တရုတ်နိုင်ငံ တကာ ကုန်သွယ်ရေးဝန်ဆောင်မှုပြပွဲတွင် တရုတ်နိုင်ငံသမ္မတရှီကျင့်ဖိန် က အဆိုပြုခဲ့သော ရှေ့ဆက်ဦးတည်ဆောင်ရွက်ရေး အဆိုပြုချက်သုံးခုကို ကိုးကား၍ win-win ပူးပေါင်းဆောင်ရွက် မှု အခင်းအကျင်းသစ်ကို တည်ဆောက်ရန် တီထွင်ဆန်းသစ်မှု နှင့် လက်တွဲပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဖြင့် ကောင်းမွန်သောအရှိန်အဟုန်ကို အတူတကွ လုပ်ဆောင်သွားရန် အပါ အဝင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအတွက် တံခါးဖွင့်မှု နှင့် အားလုံးပါဝင်သော အခင်းအကျင်းတစ်ခု ကိုလက်တွဲ ဆောင်ရွက်ရန် ဝမ်ရိက ပြောကြားခဲ့သည်။ တရုတ်နိုင်ငံအနေဖြင့် ကမာ တစ်ဝှမ်း ရှိ နိုင်ငံများနှင့်အတူ win-win ရလဒ်များ နှင့် အပြန်အလှန်အကျိုးအမြတ်ကို စွမ်းဆောင်နိုင်ရန် ၎င်း၏ဆန္ဒရှိမှုကို ထုတ်ဖော်ပြသခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်းလည်း ၎င်းက ဆက်လက်ပြောကြား ခဲ့သည်။

တရုတ် – ရုရှား နှစ်နိုင်ငံ ဆက်ဆံရေးနှင့် ပတ်သက် ၍ တရုတ်နိုင်ငံတော်ကောင်စီဝင်ဝမ်ရိ က တရုတ် နှင့် ရုရှား နိုင်ငံတို့သည် အစဉ်အလာ မိတ်ဖက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု နိုင်ငံများဖြစ်ကြကြောင်း ၊ တစ်နိုင်ငံ ၏ အခွင့် အလမ်းများ အတွက် အခြားနိုင်ငံက အပြန်အလှန်ဖြည့်ဆည်းဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ကြောင်း နှင့် နှစ်နိုင်ငံအနေဖြင့် စီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွင် အလုံးစုံပြည့်ဝမှု နှင့် ခွန်အားရှိမှု ယန္တရားများ ကို တည်ဆောက်ခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်း ဆိုသည် ။

COVID-19 ကပ်ရောဂါ အနှောင့်အယှက် အတားအဆီးများ ရှိနေလင့် ကစား နှစ်ဖက်စလုံး အနေဖြင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကို မည်သည့်အခါမျှ ရပ်တံ့ခဲ့ခြင်းမရှိကြောင်း ဝမ်က ဆိုသည်။ လုပ်ငန်းများ ပြန်လည်စတင်လုပ်ကိုင်ခြင်း နှင့် ထုတ်လုပ်မှုနယ်ပယ်ပေါင်းစုံ တွင် အရှိန်အဟုန်မြှင့်တင် ခဲ့ကြောင်း နှင့် ၂၀၂၀ မှ ၂၀၂၁ ခုနှစ် သိပ္ပံပညာ နှင့် နည်းပညာဆိုင်ရာ တီထွင်ဆန်းသစ်မှု နှစ်၏ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု စီမံကိန်းများကို အဆင့်လိုက် လုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်း ၎င်း က ဖြည့်စွက်ပြောကြား ခဲ့သည်။

အနာဂတ် တွင် တရုတ်-ရုရှား လက်တွေ့ကျသော ပူးပေါင်းဆောင်ရွက် မှုကို တွန်းအားပေးခြင်းဖြင့် နှစ်နိုင်ငံ နှင့် ၎င်းတို့၏ ပြည်သူများ အတွက် ပိုမိုကောင်းမွန်သော အကျိုးအမြတ်များကို ဆောင်ကြဉ်းပေးနိုင်လိမ့်မည် ကို မျှော်လင့်ကြောင်း ဝမ်က ဆက်လက်ပြောကြား ခဲ့သည်။

ှSource; Xinhua