COVID 19 တိုက္ဖ်က္ေရးႏွင့္ အျခားေသာနယ္ပယ္မ်ားတြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္ ႐ုရွားႏိုင္ငံ ခိုင္မာစြာပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္သြားမည္ဟုဆို

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္ ႐ုရွားႏိုင္ငံတို႔သည္ COVID-19 တိုက္ဖ်က္ေရးႏွင့္ အျခားေသာနယ္ပယ္မ်ားတြင္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈ ခိုင္မာစြာေဆာင္႐ြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံေတာ္ေကာင္စီဝင္ႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ဝမ္ရိက စက္တင္ဘာ ၁၁ ရက္ တြင္ ေျပာၾကားလိုက္သည္။

ႏွစ္ေပါင္း ၇၀ ၾကာ အခက္ အခဲမ်ား ေက်ာ္ျဖတ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ တ႐ုတ္-႐ုရွား ဆက္ဆံေရးသည္ ပိုမို ၍ ရင့္က်က္ တည္ၿငိမ္ကာ တက္တက္ႂကြႂကြရွိလာခဲ့ေၾကာင္း ႐ုရွားႏိုင္ငံ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး Sergei Lavrov ႏွင့္ ေမာ္စကိုၿမိဳ႕တြင္ ေတြ႕ဆုံၿပီးေနာက္ သတင္းစာရွင္းလင္း ပြဲျပဳလုပ္စဥ္ ဝမ္က ေျပာခဲ့သည္။

ဝမ္က တ႐ုတ္ – ႐ုရွား ဆက္ဆံေရး ေအာင္ျမင္မႈမ်ားအေပၚ ခ်ီးက်ဴးေျပာၾကားလ်က္ “ကြၽန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ အေျခအေနသစ္မွာ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ဆက္ဆံေရး ထိန္းသိမ္းႏိုင္ဖို႔၊ ခိုင္ၿမဲႏိုင္ဖို႔နဲ႔ တိုးတက္ႏိုင္ေစဖို႔ ဘယ္လိုမ်ိဳး ေဆာင္႐ြက္မလဲဆိုတာကို နက္နက္နဲနဲ စဥ္းစားရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ဒါက ႏွစ္ႏိုင္ငံ၏ တိုးတက္မႈ၊ ရွင္သန္မႈေတြ နဲ႔ ႏွစ္ႏိုင္ငံျပည္သူ မ်ား သာယာဝေျပာေရးေတြနဲ႔ ဆက္စပ္ေနတာသာမက ကမာၻကပင္ သိသိသာသာ စံနမူနာျပဳေလာက္ဖြယ္အတြက္လည္းပဲ ျဖစ္တယ္” ဟု ေျပာၾကား ခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ႏွစ္ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ နယ္ပယ္ေလး ခုတြ င္ ခိုင္မာစြာပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္သြား သင့္ေၾကာင္း ဝမ္က ဆိုသည္။

ပထမအခ်က္ အေနျဖင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္ ႐ုရွားႏိုင္ငံတို႔သည္ COVID-19 တိုက္ဖ်က္ေရးတြင္ ႏိုင္ငံတကာပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈအတြက္ ေထာက္ခံသူမ်ားျဖစ္သင့္ေၾကာင္း ဝမ္ကေျပာၾကားခဲ့သည္။ ကပ္ေရာဂါကို ရင္ဆို င္ရင္းျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္းသည္ တစ္ကိုယ္ေကာင္းဆန္မႈအစား စည္းလုံးမႈကိုလည္းေကာင္း၊ အျပစ္ပုံခ်မည့္အစား ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈကို လိုအပ္ေၾကာင္း ေျပာၾကား ခဲ့သည္။

တ႐ုတ္ႏွင့္ ႐ုရွား တို႔သည္ အျခားေသာႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္အတူ ကမာၻ႔က်န္းမာေရးအဖြဲ႕ကို အခိုင္အမာေထာက္ခံေရး၊ ကူးစက္ေရာဂါ ကာကြယ္ ထိန္းခ်ဳပ္ေရး ပုံမွန္လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ေကာင္းမြန္စြာ ေဆာင္႐ြက္သြားေရး ကာကြယ္ေဆးမ်ားကို ကမာၻႀကီးတစ္ခုလုံးအတြက္ ျပည္သူ႔ကုန္စည္ အျဖစ္ အားလုံး ရရွိႏိုင္ေရး အတူတကြ ေဆာင္႐ြက္သြားရန္ ဆႏၵရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ႏိုဗယ္ ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ ပ်ံ႕ႏွံ႔မႈကို ထိန္းခ်ဳပ္ရမည့္ အစား “ႏိုင္ငံေရး ဗိုင္းရပ္စ္” အျဖစ္ ထုတ္လႊင့္ေနေသာ တာဝန္မဲ့အျပဳအမူကို ကန္႔ကြက္သင့္ေၾကာင္း၊

COVID-19 တိုက္ဖ်က္ေရးတြင္ ႏိုင္ငံတကာ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈအတြက္ ခိုင္မာေသာ ႏိုင္ငံေရးပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ ေကာင္းမြန္ေသာ ထင္ျမင္ခ်က္ကို ပ်ိဳးေထာင္သြားရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဝမ္က ဆို သည္။

ဒုတိယနယ္ပယ္ အေနျဖင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္ ႐ုရွားႏိုင္ငံတို႔သည္ လိုက္ေလ်ာညီေထြမႈရွိစြာ ေနထိုင္လ်က္ရွိေသာ အင္အားႀကီးႏိုင္ငံမ်ား၏ ဥပမာမ်ားျဖစ္သင့္ေၾကာင္းလည္း ဝမ္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ တစ္ႏိုင္ငံႏွင့္ တစ္ႏိုင္ငံ အႀကီးမားဆုံး အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္သည့္အားေလ်ာ္စြာ တ႐ုတ္ႏွင့္ ႐ုရွားႏိုင္ငံတို႔သည္ လူဦးေရႏွင့္ နယ္ေျမပိုင္ဆိုင္မႈ အသီးသီးအရ ကမာၻ႔အႀကီးမားဆုံး ႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္ၾကေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံ၏ အ႐ြယ္အစား ႀကီးမားေလ ယင္းႏိုင္ငံ၏ တာဝန္ရွိမႈကလည္း ႀကီးမားေလျဖစ္ေၾကာင္း ဝမ္က မွတ္ခ်က္ျပဳခဲ့သည္။

ထို႔ျပင္ ႏွစ္ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ အဓိက တာဝန္ အျဖစ္ ႏွစ္ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊

အျပန္အလွန္ ႏိုင္ငံေရး ယုံၾကည္မႈႏွင့္ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈ နက္ရႈိင္းမႈရွိရန္ ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ရပ္ဝန္းႏွင့္ ပိုးလမ္းမ အဆိုျပဳခ်က္ (BRI) ႏွင့္ ယူေရးရွားစီးပြားေရးသမၼတ (Eurasian Economic Union) တို႔ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္႐ြက္မႈ ေရွ႕ဆက္တြန္းအားေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ BRI ႏွင့္ Greater Eurasian Partnership တို႔ အျပန္အလွန္အက်ိဳးေက်းဇူးရွိစြာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ

ျမႇင့္တင္သြားမည္ေၾကာင္းႏွင့္ အဓိကအင္အားႀကီးႏိုင္ငံမ်ား အၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈဆိုင္ရာ နမူနာတစ္ရပ္ျပသသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဝမ္က ေျပာခဲ့သည္။ တတိယအခ်က္အေနျဖင့္ ႏွစ္ႏိုင္ငံသည္ ေနာက္ဆုံးေပၚ သိပၸံႏွင့္ နည္းပညာတြင္ ဦးေဆာင္သူမ်ား ျဖစ္သင့္ေၾကာင္းလည္း ဝမ္က ဆိုသည္။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္ ႐ုရွားႏိုင္ငံ တို႔တြင္ သိပၸံႏွင့္ နည္းပညာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈတြင္ လိုက္ဖက္ ေသာ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈ အလား အလာမ်ား ႀကီးမားစြာရွိေၾကာင္း၊ ႏွစ္ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ သိပၸံႏွင့္ နည္းပညာဆိုင္ရာ တီထြင္ဆန္းသစ္မႈႏွစ္တြင္ အက်ိဴးေက်းဇူးရွိစြာ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ စီမံကိန္းမ်ား တိုးတက္မႈႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ ခိုင္ၿမဲစြာ ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊

သိပၸံႏွင့္ နည္းပညာ ဆိုင္ရာ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား အသြင္ကူးေျပာင္းျခင္းတြင္ နက္ရႈိင္းစြာ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အရည္အခ်င္းရွိေသာ ဖလွယ္မႈမ်ား ျမႇင့္တင္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အျခားႏိုင္ငံတြင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း စတင္ရန္ႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ နည္းပညာျမင့္ ကုမၸဏီႏွင့္ အင္တာနက္ကုမၸဏီမ်ားကို အားေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏွစ္ႏိုင္ငံ၊ ၎တို႔၏ သက္ဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံ့စီးပြားေရးႏွင့္ ျပည္သူမ်ာ၏ ဘဝမ်ားအၾကား လက္ေတြ႕က်ေသာ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈအတြက္ သိပၸံႏွင့္ နည္းပညာ ေထာက္ပံ့မႈ ေပးအပ္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဝမ္က ေျပာခဲ့သည္။ စတုတၳအခ်က္ မွာမူ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္ ႐ုရွားႏိုင္ငံ တို႔သည္ ႏိုင္ငံတကာ တရားမွ်တမႈကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္သူမ်ား ျဖစ္သင့္သည္ ဟု ဝမ္ကဆိုသည္။

ယခုႏွစ္ သည္ ဒုတိယ ကမာၻစစ္ ၿပီးဆုံးျခင္းႏွင့္ ကုလသမဂၢ တည္ေထာင္ျခင္း ၇၅ ႏွစ္ျပည့္အထိမ္းအမွတ္ျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္းအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံစုံပါဝင္ေရးဝါဒႏွင့္ တစ္ဖက္သတ္ဝါဒအၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈႏွင့္ ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္မႈတို႔အၾကား ေ႐ြးခ်ယ္မႈျပဳလုပ္ရန္ လိုအပ္သည့္ သမိုင္းဝင္စမ္းသပ္မႈတစ္ရပ္ႏွင့္ ႀကဳံေတြ႕လ်က္ရွိေၾကာင္း ဝမ္က ျဖည့္စြက္ေျပာ ခဲ့သည္။

Soruce;(Xinhua)

unicode

တရုတ်နိုင်ငံနှင့် ရုရှားနိုင်ငံတို့သည် COVID-19 တိုက်ဖျက်ရေးနှင့် အခြားသောနယ်ပယ်များတွင် နှစ်နိုင်ငံ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု ခိုင်မာစွာဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း တရုတ်နိုင်ငံတော်ကောင်စီဝင်နှင့် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဝမ်ရိက စက်တင်ဘာ ၁၁ ရက် တွင် ပြောကြားလိုက်သည်။

နှစ်ပေါင်း ၇၀ ကြာ အခက် အခဲများ ကျော်ဖြတ်ခဲ့ပြီးနောက် တရုတ်-ရုရှား ဆက်ဆံရေးသည် ပိုမို ၍ ရင့်ကျက် တည်ငြိမ်ကာ တက်တက်ကြွကြွရှိလာခဲ့ကြောင်း ရုရှားနိုင်ငံ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Sergei Lavrov နှင့် မော်စကိုမြို့တွင် တွေ့ဆုံပြီးနောက် သတင်းစာရှင်းလင်း ပွဲပြုလုပ်စဉ် ဝမ်က ပြောခဲ့သည်။

ဝမ်က တရုတ် – ရုရှား ဆက်ဆံရေး အောင်မြင်မှုများအပေါ် ချီးကျူးပြောကြားလျက် “ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ အခြေအနေသစ်မှာ နှစ်နိုင်ငံ ဆက်ဆံရေး ထိန်းသိမ်းနိုင်ဖို့၊ ခိုင်မြဲနိုင်ဖို့နဲ့ တိုးတက်နိုင်စေဖို့ ဘယ်လိုမျိုး ဆောင်ရွက်မလဲဆိုတာကို နက်နက်နဲနဲ စဉ်းစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။

ဒါက နှစ်နိုင်ငံ၏ တိုးတက်မှု၊ ရှင်သန်မှုတွေ နဲ့ နှစ်နိုင်ငံပြည်သူ များ သာယာဝပြောရေးတွေနဲ့ ဆက်စပ်နေတာသာမက ကမ္ဘာကပင် သိသိသာသာ စံနမူနာပြုလောက်ဖွယ်အတွက်လည်းပဲ ဖြစ်တယ်” ဟု ပြောကြား ခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် နှစ်နိုင်ငံအနေဖြင့် နယ်ပယ်လေး ခုတွ င် ခိုင်မာစွာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွား သင့်ကြောင်း ဝမ်က ဆိုသည်။

ပထမအချက် အနေဖြင့် တရုတ်နိုင်ငံနှင့် ရုရှားနိုင်ငံတို့သည် COVID-19 တိုက်ဖျက်ရေးတွင် နိုင်ငံတကာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအတွက် ထောက်ခံသူများဖြစ်သင့်ကြောင်း ဝမ်ကပြောကြားခဲ့သည်။ ကပ်ရောဂါကို ရင်ဆို င်ရင်းဖြင့် နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်းသည် တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်မှုအစား စည်းလုံးမှုကိုလည်းကောင်း၊ အပြစ်ပုံချမည့်အစား ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကို လိုအပ်ကြောင်း ပြောကြား ခဲ့သည်။

တရုတ်နှင့် ရုရှား တို့သည် အခြားသောနိုင်ငံများနှင့်အတူ ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကို အခိုင်အမာထောက်ခံရေး၊ ကူးစက်ရောဂါ ကာကွယ် ထိန်းချုပ်ရေး ပုံမှန်လုပ်ဆောင်ရာတွင် ကောင်းမွန်စွာ ဆောင်ရွက်သွားရေး ကာကွယ်ဆေးများကို ကမ္ဘာကြီးတစ်ခုလုံးအတွက် ပြည်သူ့ကုန်စည် အဖြစ် အားလုံး ရရှိနိုင်ရေး အတူတကွ ဆောင်ရွက်သွားရန် ဆန္ဒရှိကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။

နိုဗယ် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ပျံ့နှံ့မှုကို ထိန်းချုပ်ရမည့် အစား “နိုင်ငံရေး ဗိုင်းရပ်စ်” အဖြစ် ထုတ်လွှင့်နေသော တာဝန်မဲ့အပြုအမူကို ကန့်ကွက်သင့်ကြောင်း၊

COVID-19 တိုက်ဖျက်ရေးတွင် နိုင်ငံတကာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအတွက် ခိုင်မာသော နိုင်ငံရေးပတ်ဝန်းကျင်နှင့် အများပြည်သူဆိုင်ရာ ကောင်းမွန်သော ထင်မြင်ချက်ကို ပျိုးထောင်သွားရမည် ဖြစ်ကြောင်း ဝမ်က ဆို သည်။

ဒုတိယနယ်ပယ် အနေဖြင့် တရုတ်နိုင်ငံနှင့် ရုရှားနိုင်ငံတို့သည် လိုက်လျောညီထွေမှုရှိစွာ နေထိုင်လျက်ရှိသော အင်အားကြီးနိုင်ငံများ၏ ဥပမာများဖြစ်သင့်ကြောင်းလည်း ဝမ်က ပြောကြားခဲ့သည်။ တစ်နိုင်ငံနှင့် တစ်နိုင်ငံ အကြီးမားဆုံး အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများဖြစ်သည့်အားလျော်စွာ တရုတ်နှင့် ရုရှားနိုင်ငံတို့သည် လူဦးရေနှင့် နယ်မြေပိုင်ဆိုင်မှု အသီးသီးအရ ကမ္ဘာ့အကြီးမားဆုံး နိုင်ငံများဖြစ်ကြကြောင်း၊ နိုင်ငံ၏ အရွယ်အစား ကြီးမားလေ ယင်းနိုင်ငံ၏ တာဝန်ရှိမှုကလည်း ကြီးမားလေဖြစ်ကြောင်း ဝမ်က မှတ်ချက်ပြုခဲ့သည်။

ထို့ပြင် နှစ်နိုင်ငံအနေဖြင့် အဓိက တာဝန် အဖြစ် နှစ်နိုင်ငံခေါင်းဆောင်များ၏ သဘောတူညီချက်များ အကောင်အထည်ဖော်ရေး ဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း၊

အပြန်အလှန် နိုင်ငံရေး ယုံကြည်မှုနှင့် မဟာဗျူဟာမြောက် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု နက်ရှိုင်းမှုရှိရန် ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ ရပ်ဝန်းနှင့် ပိုးလမ်းမ အဆိုပြုချက် (BRI) နှင့် ယူရေးရှားစီးပွားရေးသမ္မတ (Eurasian Economic Union) တို့ ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်မှု ရှေ့ဆက်တွန်းအားပေးသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ BRI နှင့် Greater Eurasian Partnership တို့ အပြန်အလှန်အကျိုးကျေးဇူးရှိစွာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု

မြှင့်တင်သွားမည်ကြောင်းနှင့် အဓိကအင်အားကြီးနိုင်ငံများ အကြား ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဆိုင်ရာ နမူနာတစ်ရပ်ပြသသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း ဝမ်က ပြောခဲ့သည်။ တတိယအချက်အနေဖြင့် နှစ်နိုင်ငံသည် နောက်ဆုံးပေါ် သိပ္ပံနှင့် နည်းပညာတွင် ဦးဆောင်သူများ ဖြစ်သင့်ကြောင်းလည်း ဝမ်က ဆိုသည်။

တရုတ်နိုင်ငံနှင့် ရုရှားနိုင်ငံ တို့တွင် သိပ္ပံနှင့် နည်းပညာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွင် လိုက်ဖက် သော အကျိုးကျေးဇူးများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု အလား အလာများ ကြီးမားစွာရှိကြောင်း၊ နှစ်နိုင်ငံအနေဖြင့် သိပ္ပံနှင့် နည်းပညာဆိုင်ရာ တီထွင်ဆန်းသစ်မှုနှစ်တွင် အကျိူးကျေးဇူးရှိစွာ လုပ်ဆောင်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ မဟာဗျူဟာမြောက် စီမံကိန်းများ တိုးတက်မှုနှင့် အကောင်အထည်ဖော်မှု ခိုင်မြဲစွာ ဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း၊

သိပ္ပံနှင့် နည်းပညာ ဆိုင်ရာ အောင်မြင်မှုများ အသွင်ကူးပြောင်းခြင်းတွင် နက်ရှိုင်းစွာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ အရည်အချင်းရှိသော ဖလှယ်မှုများ မြှင့်တင်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ အခြားနိုင်ငံတွင် စီးပွားရေးလုပ်ငန်း စတင်ရန်နှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန် နည်းပညာမြင့် ကုမ္ပဏီနှင့် အင်တာနက်ကုမ္ပဏီများကို အားပေးသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ နှစ်နိုင်ငံ၊ ၎င်းတို့၏ သက်ဆိုင်ရာ နိုင်ငံ့စီးပွားရေးနှင့် ပြည်သူမျာ၏ ဘဝများအကြား လက်တွေ့ကျသော ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအတွက် သိပ္ပံနှင့် နည်းပညာ ထောက်ပံ့မှု ပေးအပ်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း ဝမ်က ပြောခဲ့သည်။ စတုတ္ထအချက် မှာမူ တရုတ်နိုင်ငံနှင့် ရုရှားနိုင်ငံ တို့သည် နိုင်ငံတကာ တရားမျှတမှုကို ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်သူများ ဖြစ်သင့်သည် ဟု ဝမ်ကဆိုသည်။

ယခုနှစ် သည် ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ် ပြီးဆုံးခြင်းနှင့် ကုလသမဂ္ဂ တည်ထောင်ခြင်း ၇၅ နှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ်ဖြစ်ပြီး နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်းအနေဖြင့် နိုင်ငံစုံပါဝင်ရေးဝါဒနှင့် တစ်ဖက်သတ်ဝါဒအကြား ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနှင့် ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်မှုတို့အကြား ရွေးချယ်မှုပြုလုပ်ရန် လိုအပ်သည့် သမိုင်းဝင်စမ်းသပ်မှုတစ်ရပ်နှင့် ကြုံတွေ့လျက်ရှိကြောင်း ဝမ်က ဖြည့်စွက်ပြော ခဲ့သည်။

Soruce;(Xinhua)