႐ုရွားတို႔ရဲ႕ မရဏဒုံးပ်ံ ဘဲဗက္စနစ္ခ္ စီမံကိန္္းဟာ တကယ္ျဖစ္လာမွာလား (လွည့္စားမႈတစ္ခုလား…..)

(၂၀၁၈) ခုႏွစ္္ က ႐ုရွား ေခါင္းေဆာင္ ဗလာဒီမီယာ ပူတင္က ႐ုရွားရဲ့ မ်ိဳးဆက္သစ္္ လက္နက္္ ဆန္း (၆) ခုကို ေၾကျငာခဲ့ ပါတယ္။ ဒီ အထဲမွာ အသံ ထက္ (၁.၅) ဆ ျမန္မယ္္လို႔ ယူဆရတဲ့ ဘဲဗက္္စနစ္ခ္ အမည္ ရ အႏူျမဴ စြမ္းအင္သုံး တိုက္ခ်င္းပစ္ ခ႐ုစ္ဒုံးပ်ံႀကီးဟာ လည္း တစ္ခုအပါ အ၀င္ျဖစ္ ပါတယ္။ အႏုျမဴေလာင္္ စာသုံး ramjet အင္ဂ်င္္ တပ္္ထား တာမို႔ အကြာ အေဝးကန္႔သတ္ခ်က္္ မရွိေရာက္နိင္္ တဲ့အျပင္ ေလကာ စနစ္ေတြ ကိုပါ ေရွာင္ကြင္းနိင္္ တယ္ လို႔ ႐ုရွားေတြ ကဆိုပါ တယ္္။အကြာ အေဝးကန႔္သတ္္ခ်က္္ မရွိတယ့္အျပင္ ဝဲပ်ံေနနိင္္ ခ်ိန္ဟာလည္း သီအိုရီ အရဆို ႏွစ္ရွည္္လ မ်ားပ်ံနိင္္ ပါမယ္။ သူ႔ရဲ့ ႏူစြမ္းအင္္ သုံးအင္ဂ်င္္ လုပ္ေဆာင္္ပုံ ဟာ (၁၉၆၀)ျပည့္ႏွစ္္ က အေမရိကန္္ စစ္တပ္ရဲ့ SLAM တိုက္ခ်င္းပစ္္ ခ႐ုစ္ဒုံးပ်ံ စီမံကိန္းနဲ႔ တူညီ နိင္္ပါ တယ္။

SLAM တိုက္ခ်င္းပစ္္ ခ႐ုစ္ဒုံးပ်ံႀကီး ဟာ အသံထက္္ (၄)ဆ ေက်ာ္ျမန္ ႏွုန္းရွိၿပီး န်ဴကလီးယား ဗုံး/ဟိုင္ဒရိုဂ်င္္ ဗုံး (၁၆)လုံး သယ္ယူ နိင္္ပါတယ္။ (ဓာတ္ေရာင္ျခည္ျပသာ နာေၾကာင့္ ဖ်က္္ သိမ္းခဲ့တဲ့ SLAM စီမံကိန္း ဟာ လက္ေတြ႕တခါမွ ပစ္္ခတ္္ခဲ့ ဖူးျခင္းမ ရွိေပမယ့္ ႏူစြမ္းအင္သုံး TORY-II Ramjet အင္္ ဂ်င္ ကေတာ့ ေအာင္ျမင္္ ခဲ့ပါတယ္) အနည္း ဆုံး (၁)မီဂါတန္္ အား အႏူျမဴ ထိပ္္ဖူး သယ္ယူ မွာျဖစ္တာေၾကာင့္ ဘဲဗက္္ စနစ္္ခ္္ ကို မဟာျဗဴ ဟာေျမာက္္ လက္္နက္ႀကီး တစ္္ခု အေနနဲ႔ သတ္မွတ္္ ပါတယ္္ ။

႐ုရွား စစ္္ဖက္္ ဟာ ၂၀၁၇ ထဲ က ဘဲဗက္္ စနစ္ခ္ တိုက္ခ်င္းပစ္္ ခ႐ုစ္ဒုံးပ်ံႀကီးေတြ ကို စမ္းသပ္္ ပစ္္လႊတ္ေနခဲ့ၿပီး ၂၀၁၉ ဇန္န ဝါရီလ ၂၉ ရက္ေန႔မွာ (၁၃) ႀကိမ္ေျမာက္ေျမျပင္ကေန ပစ္ခတ္စမ္းသပ္မူကို ကာပူစတင္ယားစ္ ဒုံးပစ္ကြင္းကေန ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ႐ုရွားသတင္းဌာန TASS က ေတာ့ ၂၀၁၉ စမ္းသပ္မူအၿပီးမွာ ဘဲဗက္စနစ္ခ္ဟာ နည္းပညာရပ္ဆိုင္ရာ အဓိကစမ္းသပ္မူအဆင့္ေတြ ၿပီးေျမာက္ေအာင္ျမင္ၿပီလို႔ ထုတ္ျပန္ ခဲ့ပါတယ္။

ဒါေပ မယ့္ အေမရိကန္ စစ္ေထာက္ လွမ္းေရးကေတာ့ ၂၀၁၇ ႏွစ္လယ္ ကေန ၂၀၁၈ ႏွစ္စအထိ ဘဲဗက္စနစ္ခ္ ကို ပစ္ခတ္စမ္းသပ္မူေလးႀကိမ္ စလုံးမွာ ဒုံးေတြ ဟာ ဘာရင္ပင္လယ္ထဲျပဳတ္က်သြားခဲ့ၿပီး ဒီ ၄ ႀကိမ္မွာ အၾကာဆုံးပ်ံသန္းခ်ိန္ဟာ ၂မိနစ္သာျဖစ္ၿပီး ဒုံးဟာ ၃၅ ကီလိုမီ တာသာ ပ်ံသန္းနိင္ခဲ့တယ္လို႔ဆိုပါတယ္။ဒီေလးႀကိမ္ထဲမွာ ၂၀၁၈ ဇူလိုင္လ ယူဇနီကၽြန္းကေန ပစ္ခတ္စမ္းသပ္မူအၿပီး တလအၾကာမွာ ႐ုရွားဖ်က္သေဘၤာ နဲ႔ ဘက္စုံသုံးဆယ္တင္ေရးသေဘၤာ ပါဝင္တဲ့ သေဘၤာ၈စီးပါ စစ္ေရယာဥ္စုဟာ ဘာရင္ပင္လယ္ျပင္ကို ထြက္ခြာသြားပါတယ္။

တရားဝင္ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရေတာ့ ဒီေရယာဥ္စု ဟာ အာ တိတ္ သမုဒၵရာ မွာ တိုက္ကင္းလွည့္ဖို႔ျဖစ္ေပမယ့္ တကယ္တမ္းတာဝန္က ပ်က္က် တဲ့ အႏုျမဴစြမ္းအင္ သုံး ခ႐ုစ္ဒုံးအစိတ္အပိုင္းေတြကို ရွာေဖြဆယ္ယူဖို႔ျဖစ္တယ္လို႔ဆိုပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ စုစုေပါင္းစမ္းသပ္မူ ၁၃ ႀကိမ္ထဲကတခုဟာ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းက အေနာက္ဥေရာပတိုက္မွာ ျဖစ္ခဲ့တဲ့ ေရဒီယိုဓာတ္ျပန္႔လြင့္မူနဲ႔ပက္သက္ပုံရပါတယ္။ျပင္ သစ္ အႏုျမဴ သုေတသနဌာနက ေရဒီယိုဓာတ္ျပန္႔လြင့္မူမွာ ruthenium 106 အိုင္ဆိုတုပ္ပါ၀င္ၿပီး ရာသီဥတုေဒတာအခ်က္အလက္ေတြ အရ ႐ုရွား-ကာဇက္စတန္နယ္ျခားေဒသ ယူရဲယ္ေတာင္တန္းေဒသနဲ႔ ေဗာ္လ္ဂါျမစ္ၾကား ကေနစတင္လာတယ္လို႔ဆိုပါတယ္။ (႐ုရွား ဟာ သက္တမ္းတိုတဲ့ အႏၲရာယ္နည္းတဲ့ ruthenium 106 ကို ဘဲဗက္စနစ္ခ္ ရဲ့ေလာင္စာအေနနဲ႔သုံးပုံရပါတယ္)

(၂၀၁၉) ဩဂုတ္္ လ (၉) ရက္မွာ လည္း ႐ုရွားေျမာက္ပိုင္း ယိုေနာ့ခ္ဆာ စက္ပစ္ကြင္းမွာ ဓာတ္ေရာင္ျခည္ယိုစိမ့္မူတစ္ႀကိမ္ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး သိပၸံနည္း ပညာရွင္ ၅ ဦး ေသဆုံးခဲ့ရပါတယ္။ ဒီကိစၥဟာလည္း ဘဲဗက္စနစ္ခ္ န်ဴကလီးယားခ႐ုစ္ဒုံး စမ္းသပ္မူနဲ႔ သက္ဆိုင္တယ္လို႔ ထင္ျမင္ၾက ပါ တယ္။ အတည္မျပဳနိင္တဲ့ သတင္းေတြအရ စုစုေပါင္း ၁၃ ႀကိမ္စမ္းသပ္ရာမွာ တႀကိမ္(သို႔) ႏွစ္ႀကိမ္သာ အသင့္အတင့္ ေအာင္ျမင္ေသး တယ္ လို႔ဆိုပါတယ္။

ဘဲဗက္္ စနစ္ခ္ ရဲ့အဓိ ကျပသာနာကေတာ့ အႏုျမဴဓာတ္ျပဳမူကထြက္လာတဲ့ ၁၆၀၀ ဒီဂရီဆဲစီးယက္ထိရွိတဲ့အပူနဲ႔ ျမင့္မားတဲ့ျမန္ႏွုန္းတို႔ေၾကာင့္ န်ဴကလီးယား ဓာတ္ေပါင္းဖို ဟာ ပ်ံသန္းေနရင္းကိုပဲ ေရဒီယိုဓာတ္ေရာင္ျခည္ယိုစိမ့္မူပဲျဖစ္ပါတယ္။ ျပင္းထန္တဲ့ အပူနဲ႔ ျမင့္မားတဲ့ ျမန္ ႏွုန္းေၾကာင့္ ဒုံးကိုယ္ထည္ဟာလည္း ပ်ံသန္းေနစဥ္မွာပဲ အက္ကြဲမူေတြျဖစ္နိင္ၿပီး တိုက္ခ်င္းပစ္ဒုံးပ်ံေတြ နဲ႔ယွဥ္ရင္စိတ္ခ်ရမူအားနည္တာ ပဲျဖစ္္ပါ တယ္္။ဒုံး ဟာ ရန္သူ႔ နယ္ေျမကို ပ်ံသန္းေနတုန္း မိမိနယ္ေျမမွာပါ ဓာတ္ေရာင္ျခည္သင့္မွုေတြ ျဖစ္က်န္ခဲ့ရင္ သိပ္မဟန္ပါဘူး။ ဒါဟာ ၁၉၆၀ တုန္းက အေမရိကန္္ ေတြ SLAM ကိုစြန္႔ပစ္ခဲ့ရတဲ့ အဓိကအေၾကာင္းအရင္းလည္းျဖစ္ပါတယ္။ ဘဲဗက္စနစ္ခ္ စီမံကိန္းဟာလည္း စာရြက္ေပၚမွာ ျဖစ္နိင္ေျခ ရွိေပမယ့္ လက္ေတြ႕မွာေတာ့ လုံျခဳံစိတ္ခ်မွုအခ်က္ေတြအရ ေအာင္ျမင္စြာ ထုတ္လုပ္ခ်ထားနိင္ေခ်နည္းပါတယ္။

ေရွးတုန္း ကတည္းက ေလယာဥ္ပ်ံေတြကို န်ဴကလီးယားစြမ္းအင္နဲ႔ေမာင္းမယ့္ စီမံကိန္းေတြ ဆိုဗီယက္နဲ႔အေမရိကန္မွာ ရွိခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အႏုျမဴဓ ာတ္ေရာင္ျခည္ယိုစိမ့္ပ်ံ႕ႏွံမူ မေတာ္တဆ ပ်က္က်မူျဖစ္ခဲ့ရင္ အဏုျမဴဗုံး ၾကဲခ်သလို ေဘးသင့္နိင္မူေတြေၾကာင့္ ထိုစီမံကိန္းေတြ ကို အသီးသီး ဖ်က္္သိမ္းခဲ့ရတာပါ။ယခု ဘဲဗက္ စနစ္ခ္ စီမံကိန္းဟာ လည္း ေကာလာဟလ တခု သာျဖစ္မယ္္ လို႔ယူဆရပါတယ္။

Lin Yongzhen

crd:zet star