အေမရိ ကန္ ရဲ့ အာဏာ စက္ကို ဖုတ္ၾကည္း မီးသၿဂိဳလ္ ဖို႕ လက္ရွိ ေတာင္တရုတ္ ပင္လယ္ျပင္ ကို ယမ္း အိုးႀကီး အသြင္ ဖန္တီးေနျပီျဖစ္တဲ႕ တရုတ္

တ႐ုတ္ ၏ ဘူမိနိုင္ငံေရး အေနအထား ႏွင့္ ေတာင္တ႐ုတ္ ပင္လယ္

ေတာင္တ႐ုတ္ ပင္လယ္သည္ အေမရိကား အတြက္ အဘယ္ အတြက္ အေရးပါေနရသလဲ….

အေမရိကန္တို့ အတြက္လည္း ေတာင္တ႐ုတ္ ပင္လယ္သည္ တ႐ုတ္ကဲ့ သို့ အင္အားလြန္ နိုင္ငံႀကီး ျဖစ္လာဖို့ မလိုသည္က လြဲ၍ အျခား အေၾကာင္းရင္းမ်ား က တ႐ုတ္လိုပင္ အေရးပါ လာေနပါ တယ္ ။ အင္အားႀကီး နိုင္ငံ ျဖစ္ရန္ မလိုေသာ္လ ည္း လက္ရွိ အဆင့္အတန္းကို ထိန္းထားနိုင္ မွ ဆိုတဲ့ သေဘာထားေတာ့ ရွိ ပါ တယ္ ။

အင္အားႀကီး နိုင္ငံမ်ား အတြက္ စစ္ႀကီး ျဖစ္လာခ်ိန္မွာ ေကာင္းကင္ယံ တခုလုံးကို မိမိတဦးတည္း စိုးမိုးနိုင္ဖို့ အေရးႀကီး ေသာ္လည္း စစ္ျဖစ္ေနစဥ္ ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ ကာလမ်ားမွာမူ စီးပြားေရး ခ်ဲ႕ထြင္နိုင္ရန္ အတြက္ ေရေၾကာင္းက အေရးပါေနျပန္ ပါတယ္။ သို့ေသာ္လည္း အေမရိကန္တို့ အဖို့ ေတာင္တ႐ုတ္ ပင္လယ္သည္ ဒီထက္မက နက္ရွိုင္းစြာ အေရးပါေနရပါတယ္။

ေတာင္တ႐ုတ္ ပင္လယ္ အေရး တြင္ တ႐ုတ္ဖက္ မွ ကၽြန္းတု မ်ား ေဆာက္လုပ္လာ ကတည္းက တင္းမာမွုေတြ စၿပီး ျမင့္တက္လာ ခဲ့တာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၁၅ တြင္ ကၽြန္းတု စုစုေပါင္း ခုႏွစ္ခု၊ ဧရိယာ အက်ယ္အဝန္း အားျဖင့္ ဧက ၂၀၀ ခန႔္ ရွိလာခဲ့ပါတယ္။ ဒီကၽြန္းေတြ ကိုလည္း ခ်က္ျခင္းလို စစ္ေရးအရ အသုံးခ်လာခဲ့ျပန္ၿပီး သူတို့ရဲ့ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာ ပိုင္ အျဖစ္ သြတ္သြင္းခဲ့ျပန္ ပါတယ္။ အေမရိကား ကေတာ့ ကၽြန္းမ်ား ေဆာက္လုပ္လာျခင္းသည္ တရားမဝင္ လုပ္ရပ္ ျဖစ္႐ုံမက မိမိနိုင္ငံ ႏွင့္ ေဒသတြင္း ကို ၿခိမ္းေျခာက္လာမွု အျဖစ္ ရွုျမင္လာ ပါတယ္။

ကုလသမဂၢ ပင္လယ္ျပင္ဆိုင္ရာ ပဋိညာဥ္စာတမ္း ပါ အပိုဒ္ (၁၁) တြင္ ကၽြန္းတုမ်ားအား သေဘၤာဆိုက္ကပ္နိုင္ သည့္ ဆိပ္ကမ္းတခုဟု ယူဆ၍မရလို့ ပါရွိၿပီး၊ ပုဒ္မ (၅၆) မွာလည္း အနီးဆုံး အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာပိုင္ နိုင္ငံ ရဲ့ ေရမိုင္ ၂၀၀ အတြင္းမွာ ရွိရင္ အဆိုပါ နိုင္ငံ၏ တရားစီရင္မွု အာဏာတည္ရမယ္ လို့လည္း ေဖၚျပထားျပန္ပါတယ္။ ကုလသမဂၢ ျပဠာန္းခ်က္က ရွင္းပါတယ္ ။ ကၽြန္းတု ေတြ လာေဆာက္ၿပီး မိမိတို့ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္ နယ္ေျမ (သို့မဟုတ္) သီးသန႔္ စီးပြားေရး ဇုံ အျဖစ္ သတ္မွတ္လာျခင္း ကို လက္မခံနိုင္ေၾကာင္း ဖြင့္ဆိုထား တာပါ။

ဒီလို လုပ္နိုင္ခြင့္ ကိုလည္း အနီးဆုံး ကမ္းရိုးတန္း နိုင္ငံမ်ား ကိုပဲ ပုဒ္မ (၆၀) အရ ေပးအပ္ထားခဲ့ ပါတယ္။ သို့ေသာ္လည္း ကမ္းရိုးတန္း နိုင္ငံမ်ား ရဲ့ အေဝးမွာ ရွိတဲ့ ပင္လယ္ျပင္က်ယ္ႀကီး အတြင္းမွာေတာ့ မည္သည့္နိုင္ငံ မဆို ကၽြန္းတု ေဆာက္လုပ္ပိုင္ခြင့္ ကို ပုဒ္မ (၈၇) အရ ခြင့္ျပဳထား ခဲ့ပါတယ္။အေမရိကန္ကေတာ့ ပင္လယ္ျပင္ အတြင္း သေဘၤာလမ္းေတြ ပိတ္ဆို့မွုမရွိပဲ လြတ္လပ္စြာ ေရေၾကာင္းသြားလာခြင့္ ကို ကာကြယ္ရန္ မဆုပ္မနစ္ သံဓိဠာန္ ခ်ထားခဲ့ၿပီး ျဖစ္ ပါတယ္။ ၁၉၇၉ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္း မွာ ဒီသေဘာထား ဟာ အေမရိကန္ရဲ့ ကာကြယ္ေရး နဲ႔ နိုင္ငံျခားေရး မူဝါဒ ရဲ့ ေက်ာရိုးႀကီး ျဖစ္လာ ခဲ့ပါတယ္။

ဒီအတြက္ ေတာင္တ႐ုတ္ ပင္လယ္သည္ ကမၻာကုန္သြယ္ေရး အတြက္ လြန္စြာမွ အေရးပါလာ ခဲ့ရပါတယ္။ ေျမာက္ကိုရီယား အေရးကိုလည္း ေမ့ထားလို့ မျဖစ္ျပန္ ပါဘူး။ ေျမာက္ကိုရီယား သည္လည္း တ႐ုတ္ အတြက္ အေပးအယူ လုပ္လို့ရတဲ့ အရာတခုလို ျဖစ္လာခဲ့ရ ပါတယ္။ တ႐ုတ္က အမ်ားအျမင္ မွာ ေျမာက္ကိုရီယားကို ျပႆနာ ရွာသူလို့ ယူဆခ်င္ဟန္ေဆာင္ထားေပ မယ့္ ေနာက္ကြယ္ကေန လက္ခုပ္တီးေပးေန ပါတယ္။အေမရိကန္က ေျမာက္ကိုရီယား သည္ တ႐ုတ္ ဖန္တီး ခဲ့တဲ့ ျပႆနာ ျဖစ္တာ မို့ ကိုယ့္ဖာသာ ေျဖရွင္းဖို့ သေဘာထားေပ မယ့္ တ႐ုတ္ကေတာ့ အေမရိကန္တို့ ျပႆနာ ရွာလို့ ျဖစ္လာရတာလို့ ယူဆခဲ့ျပန္ ပါတယ္ ။ တ႐ုတ္ အစိုးရက ေျမာက္ကိုရီယားကို အေမရိကန္အား ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္ကေန အာ႐ုံလႊဲ လို့ရမယ့္ တည္ၾကက္ အျဖစ္ အသုံးခ်ေနတာပါ ။ ဒီလို လုပ္ေနရေသာ္လည္း သတိႀကီးစြာ ထားေနရ ပါတယ္။

အကယ္၍ အေမရိကန္တို့ ေျမာက္ကိုရီယား ကို ဝင္ေရာက္ တိုက္ခိုက္လာလို့ ရွိရင္ မိမိေကာ၊ ႐ုရွားပါ လက္ပိုက္ ၾကည့္ေနလို့ မျဖစ္ဆိုတာ သိထားလို့လည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအေနအထားကို ကင္ေဂ်ာင္အန္ ေရာ အေမရိကန္ တို့ကပါ သိထားၾကတဲ့ အတြက္ ကင္ေဂ်ာင္အန္းက ပိုၿပီး တေထာင္ေထာင္ လုပ္လာေနတာ လည္း ျဖစ္ပါတယ္။၂၀၁၇ ဇူလိုင္လ မွာေတာ့ တ႐ုတ္ နဲ႔ ႐ုရွားတို့က ဒုံးက်ည္စမ္းသပ္မွုေတြ ရပ္ဆိုင္းဖို့ ေျမာက္ကိုရီယားကို တိုက္တြန္းလာခဲ့ပါတယ္။ အေမရိကန္ကိုလည္း ေတာင္ကိုရီယား နဲ႔ ေပါင္းၿပီး စစ္ေရးေလ့က်င့္မွုေတြ အႀကီးအက်ယ္ လုပ္ေနတာ ရပ္ဆိုင္းသင့္ေၾကာင္း လည္း အဆိုျပဳလာ ပါတယ္ ။ ေျမာက္ကိုရီယားက ဒါကိုပဲ လိုလားေနပါတယ္။၂၀၁၇ ဇူလိုင္ ၅ ရက္ေန႔ မွာ ႐ုရွား တို့ အႀကံေပးတဲ့ အတိုင္း စစ္ေရးေလ့က်င့္မွုေတြ ကို အေမရိကန္ နဲ႔ ေတာင္ကိုရီယားဖက္က ရပ္ဆိုင္းေပးခဲ့ပါတယ္။

သမိုင္းေၾကာင္း အရ ဒုတိယ ကမၻာစစ္ အၿပီး မွာ ကိုရီယား ကၽြန္းဆြယ္အား လတၱီက်ဳ ၃၈ မ်ဥ္းအရ ေတာင္ ႏွင့္ ေျမာက္ ပိုင္းျခားေပးခဲ့ၿပီး ေျမာက္ပိုင္းကို ဆိုဗီယက္တပ္မ်ားက သိမ္းပိုက္ခဲ့ၾကကာ ေတာင္ပိုင္း ကို အေမရိကန္တပ္ေတြက ရယူလိုက္ ပါတယ္။ ေနာက္ပိုင္း ျပန္လည္ ေပါင္းစည္းေရး အတြက္ ေစ့စပ္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေသာ္လည္း မေအာင္ျမင္ခဲ့ ပါဘူး။၁၉၅၀ မွာ ေျမာက္ကိုရီယား တပ္မ်ား သည္ ေတာင္ပိုင္းသို့ က်ဴးေက်ာ္ တိုက္ခိုက္လာခဲ့တဲ့ အတြက္ ၊ အေမရိကန္ သမၼတ ဟာရီ ထ႐ူးမင္းက ေတာင္ကိုရီယား ကို ကူညီရန္ အေမရိကန္တပ္မ်ား ကို ညႊန္ၾကားလိုက္ ပါတယ္။

ကုလသမဂၢကလည္း အေမရိကန္ ကို ေထာက္ခံမွု ေပးကာ တပ္အင္အား စုစည္းေပးခဲ့ျပန္ ပါတယ္ ။ဤသို့ျဖင့္ ကုလသမဂၢ တပ္မ်ား ေျမာက္၏ က်ဴးေက်ာ္မွုကို တြန္းလွန္ၿပီး ေျမာက္ကိုရီယားထဲ ျဖတ္ေက်ာ္ ဝင္ေရာက္လာ ခ်ိန္မွာေတာ့ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတ နိုင္ငံမွ ဆိုဗီယက္ အကူအညီ နဲ႔ ေျမာက္ကိုရီယားဖက္မွ ဝင္ေရာက္ တိုက္ခိုက္ေပးလာ ပါတယ္။ ကုလတပ္မ်ားအား မူလ နယ္ျခားမ်ဥ္း ျဖစ္ေသာ ၃၈ မ်ဥ္းၿပိဳင္အထိ ျပန္လည္ ေမာင္းထုတ္နိုင္ခဲ့ပါတယ္။

ေျမာက္ကိုရီယားသည္ န်ဴကလီယား လက္နက္မ်ားကို အေမရိကန္ တို့ မ်က္စိေအာက္ မွာပင္ အစမွ အဆုံး ေအာင္ျမင္စြာ ထုတ္လုပ္လာနိုင္ခဲ့ ပါတယ္။၂၀၁၇ ဇူလိုင္လ ၄ ရက္ေန ႔တြင္ တိုက္ခ်င္းပစ္ ဒုံးက်ည္ကို ေအာင္ျမင္စြာ စမ္းသပ္ ပစ္ခတ္နိုင္ခဲ့တာနဲ႔ တၿပိဳင္တည္း မိမိတို့သည္ ယခုအခါ ကမၻာေပၚရွိ မည္သည့္ ေနရာမဆို ပစ္ခတ္နိုင္စြမ္း ရွိေနၿပီဟု ထုတ္ေဖၚ ေျပာဆိုလာခဲ့ပါတယ္။ ေျမာက္ကိုရီယားတို့ရဲ့ အႏွစ္ႏွစ္ အလလ က ဆုေတာင္းမ်ား အေကာင္ အထည္ ေပၚသြားခဲ့ျခင္းပင္ ျဖစ္ပါတယ္။ လက္ရွိမွာေတာ့ စီးပြားေရး ဒဏ္ခတ္မွု နဲ႔ ေစ့စပ္ညႇိႏွိုင္းမွုေတြ တခုမွ မေအာင္ျမင္ခဲ့တာ ေတြ႕ရပါတယ္။

ေျမာက္ကိုရီယားအေန နဲ႔ ၎တို့ရဲ့ ေအာင္ျမင္မွုေတြ အေပၚ ယစ္မူးလာေနၿပီး ဘယ္သူ႔စကားကိုမွ နားေထာင္ဖို့ စိတ္မဝင္စားေတာ့ပါဘူး။ဤသို့ျဖင့္ အေရွ႕အာရွမွာ ႐ုရွား – တ႐ုတ္ -ေျမာက္ကိုရီယား ဝင္ရိုးတန္း အုပ္စုႀကီး ေပၚထြန္းလာ ခဲ့ၿပီး ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္ မွာ တ႐ုတ္ကို ဇက္အုပ္ဖို့ အေမရိကန္ ရဲ့ အႀကံအစည္ေတြ ကို အႀကီးအက်ယ္ စိမ္ေခၚလာေနၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။တ႐ုတ္ နဲ႔ စစ္ေရး အရ ျဖစ္ေစ၊ ကုန္သြယ္ေရး အရ ျဖစ္ေစ၊ ေလးနက္တဲ့ အတိုင္းအတာ အထိ ေရာက္လာ မယ္ဆိုရင္ေတာ့ ႏွစ္ဖက္စလုံး ထိခိုက္ ဆုံးရွုံးဖို့ ျဖစ္လာမယ္ ဆိုတာေတာ့ သိထားဖို့ လိုပါတယ္။

စစ္ပြဲ ဆိုသည္ က စာရြက္ေပၚမွာ တိုက္ေနရျခင္းမ်ိဳး မဟုတ္။ ပါးစပ္ နဲ႔ ေအာ္ဟစ္ေျပာဆိုေန႐ုံနဲ႔ မၿပီးပဲ တဖက္ဖက္က ျပတ္ျပတ္သားသား အနိုင္ရတဲ့ အထိ တိုက္ရမယ့္ ပြဲမ်ိဳး ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္တခ်က္ က အေမရိကန္ဟာ လက္ရွိမွာ ကမၻာ၏ တခုတည္းေသာ အင္အားလြန္နိုင္ငံႀကီး ျဖစ္ေနတာ မို့ တ႐ုတ္ နဲ႔ ျဖစ္တဲ့ စစ္ပြဲမွာ ႀကိမ္းေသ အနိုင္ရလိမ့္မယ္လို့ တြက္ဆထားလို့ မရျပန္ပါဘူး။ပထမဦးဆုံး အျဖစ္ တ႐ုတ္ နဲ႔ ကုန္သြယ္ေရး စစ္ပြဲက ဘယ္ဆီကို ဦးတည္ေနသလဲ ဆိုတာၾကည့္ရပါ့မယ္။ တ႐ုတ္ နဲ႔ မီးကုန္ယမ္းကုန္ ထုတ္သုံးၿပီး ကုန္သြယ္ေရး စစ္ပြဲႀကီး ဖန္တီးလာရင္ေတာ့ ႏွစ္နိုင္ငံစလုံးအတြက္ ပ်က္ဆီးကိန္း ဆိုက္သြားမွာ ျဖစ္ ပါတယ္။ ႏွစ္နိုင္ငံစလုံးမွာ ရွိတဲ့ စက္မွု လုပ္ငန္းေတြနဲ႔ အလုပ္အကိုင္ေတြ ပ်က္ဆီး ဆုံးရွုံးကုန္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဥပမာ ေျပာရရင္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ အတြင္း အေမရိကန္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန ရဲ့ စာရင္းဇယားမ်ားအရ အေမရိကန္ကေန တ႐ုတ္ ကို ေဒၚလာ ၁၂၅ ဘီလီယံ တန္ေၾကးရွိ ေလယာဥ္ပ်ံေတြ၊ ပဲပိစပ္ေတြ၊ ကားေတြ၊ အီလက္ထေရာနစ္ အစိတ္အပိုင္းေတြ၊ န်ဴကလီယား ဓါတ္ေပါင္းဖို ေတြနဲ႔ ဘြိဳင္လာ အိုးေတြ တင္ပို့ခဲ့ ပါတယ္။တ႐ုတ္ျပည္ ကလည္း ေဒၚလာ ၄၈၄ ဘီလီယံ တန္ဖိုးရွိ ကုန္စည္မ်ား ကို အေမရိကန္သို့ ျပန္လည္ တင္ပို့ခဲ့တယ္လို့ သိရပါတယ္။ ဒီလို အေနအထားရွိတဲ့ အတြက္ သူတို့ရဲ့ ကုန္စည္ေတြကို ဒဏ္ခတ္တဲ့ သေဘာနဲ႔ အခြန္ ပိုၿပီး စည္းၾကပ္လာမယ္ ဆိုရင္ေတာ့ တ႐ုတ္က လက္တုန႔္ျပန္လာမွာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါတင္မကေသးပဲ အေမရိကန္ ဘ႑ာေရး ဝန္ႀကီးဌာနက ထုတ္ေရာင္းထား တဲ့ တစ္ ႀတီလီယံ တန္ဘိုးရွိ ေငြေခ်း စာခ်ဳပ္ေတြကို အျပင္ေဈးကြက္ မွာ ထုတ္ေရာင္းတာတို့၊ ေငြတန္ဖိုး ခ်ျပစ္ လိုက္တာ မ်ိဳးေတြနဲ႔လည္း တုန႔္ျပန္ နိုင္ ပါတယ္။တဖက္ မွာလည္း တ႐ုတ္နဲ႔ စစ္ျဖစ္လာရင္ တိုေတာင္းတဲ့ အခ်ိန္အတြင္းမွာပဲ န်ဴကလီယား စစ္ပြဲႀကီး အသြင္ ကူးေျပာင္းသြားနိုင္ၿပီး ႐ုရွား၊ ေျမာက္ကိုရီယား နဲ႔ ေနတိုး မဟာမိတ္နိုင္ငံေတြ စစ္ထဲ ဝင္ပါလာရဖို့ ရွိေန ပါတယ္။ဒီအတြက္ တတိယ ကမၻာစစ္ႀကီး မလႊဲမေသြ ေပၚေပါက္လာရေတာ့မွာ ျဖစ္ ပါတယ္။ ဒီအခါက် ကမၻာကုန္သြယ္ေရး အားလုံးလည္း ကေမာက္ကမ ျဖစ္ကုန္ၿပီး ေတာင္တ႐ုတ္ ပင္လယ္အပါအဝင္ နိုင္ငံတကာ ေရေၾကာင္း သြားလာ ကူးသန္း ေရာင္းဝယ္ေနတာေတြ လည္း ပ်က္စီးသြားရေတာ့ မွာပါ။

တ႐ုတ္က အခ်ိန္ကို ေကာင္းစြာ အသုံးခ်နိုင္ခဲ့ တယ္လို့ ေျပာရင္ မမွားပါဘူး။ ယခုအခ်ိန္မွာ တ႐ုတ္ အဖို့ အရင္က အမွားေတြ၊ ပ်က္စီးဆုံးရွုံးမွုေတြ နဲ႔ အရွက္တကြဲ ျဖစ္ခဲ့ရမွုေတြကို ျပန္ေထနိုင္ဖို့ အခ်ိန္ေကာင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ေလာေလာဆယ္ ေတာင္တ႐ုတ္ ပင္လယ္ အတြင္း ရွိ ေခတ္သစ္ ပိုးလမ္းမႀကီးသည္ တိုင္ဝမ္အေရးကို အာ႐ုံစိုက္စရာ မလိုေလာက္ေအာင္ အခြင့္အေရး တခု အျဖစ္ ေပၚထြက္လာခဲ့ၿပီး ေရွ႕တန္း စည္း ကို ခိုင္မာလာေစနိုင္ပါတယ္။ေနာက္တခ်က္ က ေတာင္တ႐ုတ္ ပင္လယ္ သည္ တ႐ုတ္ တို့ အဖို့ အေရွ႕အလယ္ပိုင္း ကို ေရႊလမ္း ေငြလမ္း ေဖါက္နိုင္ဖို့ ျဖစ္လာပါတယ္။ တ႐ုတ္တို့ အဖို့ လိုခ်င္တဲ့ စြမ္းအင္မွန္သမၽွ ကို ေတာင္တ႐ုတ္ ပင္လယ္ထဲက ခူးခပ္ သုံးစြဲနိုင္ၿပီ ျဖစ္တာေၾကာင့္ အေရွ႕အလယ္ပိုင္း က ေရနံေတြ ကို မ်က္စိက်ေနလို့ရယ္ မဟုတ္ ပါဘူး။ အဓိကကေတာ့ အဲ့ဒီေဒသမွာ အေမရိကန္တို့ တြင္က်ယ္ေနတာ ကို တန္ျပန္နိုင္ဖို့ပဲ ျဖစ္ ပါတယ္။

ေရနံ အလ်ံပယ္ ရွိေန႐ုံ နဲ႔ ေက်နပ္ေနလို့ မျဖစ္ေသးပဲ ကမၻာေရနံ ေတြကို ထိန္းခ်ဳပ္နိုင္မွသာ ကမၻာႀကီးကို ထင္သလို ေစစားနိုင္မယ္ ဆိုတာကို သိေနၾကပါတယ္။ ေလာေလာဆယ္မွာ အေမရိကန္သည္ ကမၻာအႀကီးဆုံး ေရနံ တြင္းေတြ ပိုင္ဆိုင္မထားေပ မယ့္ ကမၻာေရနံေတြ ကို ထိန္းခ်ဳပ္ထားနိုင္စြမ္း ရွိေန ပါတယ္။ ဥေရာပ ကုန္းေျမႀကီးသည္ ရာစုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အင္ပိုင္ယာေတြ ၿပိဳလဲ အသစ္ ျပန္စနဲ႔ ရွိလာ ခဲ့ရာက ကမၻာစစ္ႀကီး ႏွစ္ခုနဲ႔ အင္ပိုင္ယာေတြ ဆုံးခန္းတိုင္ဘဝ ေရာက္ရွိသြားခဲ့ ရပါတယ္။ႏွစ္ဆယ္တစ္ရာစု ႏွစ္ အကူးအေျပာင္းက စၿပီး တဟုန္ထိုး ေထာင္တက္လာေန႐ုံမၽွမက ရဲတင္းစြာပဲ အေမရိကန္ရဲ့ ဩဇာအာဏာ ကို ၿဖိဳဖ်က္ဖို့ ႀကံစည္လာေန တဲ့ တ႐ုတ္ျပည္နဲ႔ စတင္ရင္ဆိုင္လာခဲ့ရၿပီ ျဖစ္ ပါတယ္။

အထူးသျဖင့္ အနည္းဆုံး အေနအထားအရ ေတာ္ေလာက္ၿပီ ဆိုတဲ့ သေဘာနဲ႔ အေရွ႕ဖ်ားမွာ အေမရိကန္ ရဲ့ အာဏာစက္ကို ဖုတ္ၾကည္းမီးသၿဂိဳလ္ ျပစ္နိုင္ဖို့ အာ႐ုံစိုက္ေနပါတယ္။ ႏွစ္ေပါင္းႏွစ္ေထာင္ေက်ာ္ ျဖတ္ေက်ာ္လာ ခဲ့တဲ့ ယဥ္ေက်းမွု ကို အဆုံးသတ္ၿပီး ယဥ္ေက်းမွု အသစ္တဖန္ တည္ေထာင္ဖို့ အားထုတ္ႀကိဳးပမ္းေနၾကခ်ိန္လည္း ျဖစ္ပါတယ္။ သို့ေသာ္ သူ႔လမ္းေၾကာင္း အတိုင္းသာ ေရွ႕ကို ေရြ႕လ်ား ဖို့ ေရြးခ်ယ္ထားတဲ့ သမိုင္းဘီးႀကီးကေတာ့ ႀကိဳမျမင္နိုင္ တဲ့ လမ္းေၾကာင္း ေပၚ ေရြ႕လ်ားရေတာ့မွာ ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

တ႐ုတ္တို့က မိမိတို့ အတြက္ ေရႊေခတ္ တခတ္ ဖန္တီးနိုင္ေတာ့မယ္ လို့ ေမၽွာ္မွန္းထားတဲ့ ေတာင္တ႐ုတ္ ပင္လယ္ျပ င္သည္ ယဥ္ေက်းမွု သစ္ႀကီး နိဂုံးခ်ဳပ္သြားနိုင္ တဲ့ အေၾကာင္းတရား ျဖစ္လာနိုင္ ပါတယ္။လက္ရွိ မွာေတာ့ တ႐ုတ္ က အဆိုပါ ပင္လယ္ျပင္ႀကီး ကို ယမ္းအိုးႀကီး အသြင္ ဖန္တီးေနၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ယမ္းအိုးႀကီးသာ ေပါက္ကြဲ ထြက္သြား လို့ ရွိရင္ေတာ့ တ႐ုတ္၊ အေမရိကား အပါအဝင္ ကမၻာႀကီး အဖို့ ျပန္လည္ ျပင္ဆင္နိုင္ျခင္း မရွိေတာ့တဲ့ လမ္းေၾကာင္း ကို ေလၽွာက္လွမ္းရဖို့ ပဲရွိေနပါေတာ့တယ္။

Hla Soe Wai ( https://web.facebook.com/soewai66/posts/3202274666558852 )