လက္နက္္နည္းပညာပိုင္းတြင္ ထိပ္္ဆံုးေရာက္ေနသည့္္ အင္အားႀကီး ႏိုင္ငံေတြရဲ႕ ေနာက္ကို အမွီလိုက္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ အိႏၵိယဘယ္လိုေတြ ႀကိဳးစားေန သလဲ…

အနာဂတ္္ ကာလတြင္ စဥ္ဆက္ မျပတ္ျဖစ္ေပၚလာ ႏိုင္မည့္ ပဋိပကၡ မ်ား အတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ ဆင္ထားႏိုင္ ရန္အတြက္ DRDO အဖြဲ႕အစည္း အ ေနျဖင့္ စြမ္းအားျပင္းေလ ဆာစနစ္ႏွင့္ စြမ္းအားျပင္း မိုက္ ခ႐ိုေဝ့ဖ္ တို႔ကဲ့သို႔ တိုက္႐ိုက္ စြမ္းအင္သုံးလက္နက္္ စနစ္္ မ်ား တီထြင္ထုတ္္ လုပ္ျခင္း အေပၚတြင္ ႏိုင္ငံ အဆင့္ စီမံကိန္း ခ်မွတ္္ ေဆာင္႐ြက္္ လ်က္္ ရွိသည္ဟု သိရွိရ သည္္ ။ႏိုင္္ငံ အဆင့္ စီမံကိန္း တြင္ ကာလတို ၊ ကာလ လတ္၊ ကာလ ရွည္ အျဖစ္ ရည္မွန္းခ်က္ အသီးသီး ခ်မွတ္၍ (၁၀၀)ကီလို ဝမ္္ အထိ ထုတ္လုပ္္ ကာ DEW လက္နက္္ စနစ္မ်ိဳးစုံ ကို ျပည္တြင္း ကုမၸဏီမ်ား ႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္္ ထုတ္လုပ္္ မည္ျဖစ္သည္္ ဟုဆိုသည္္။

DRDO အ ေနျဖင့္ DEW လက္နက္္ စနစ္္ မ်ိဳးစုံ အေပၚတြင္ သုေတသန ျပဳလုပ္ေနခဲ့ သည္မွာ ကာလ ရွည္ၾကာခဲ့ၿပီျဖစ္္ သလို chemical oxygen iodine မွ သည္ Kali ဟုအမည္္ ရသည့္ particle-beam weapon ကဲ့သို႔ high-power fibre ေလဆာအထိ ေလယာဥ္မ်ားႏွင့္ ဒုံးက်ည္မ်ားကို ပစ္္ခ် ႏိုင္္ ရန္ တီထြင္ေဆာင္႐ြက္္ လ်က္ရွိေပသည္။ယခု အခါ အဆိုပါ လက္နက္္ စနစ္္ မ်ားသည္ အသုံးခ်ရန္ အတြက္လည္း နီးစပ္္ ေနၿပီျဖစ္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ ဆိုေသာ္ အ ေရွ႕ဘက္ Ladakh ေဒသ အတြင္း တ႐ုတ္ႏွင့္ စစ္ေရးထိပ္တိုက္ေတြ႕ဆုံေနမႈမ်ားေၾကာင့္ ၎လက္နက္စနစ္မ်ားကို တြန္းအားေပးတီထြင္ေဆာင္႐ြက္လ်က္ ရွိေနေသာ ေၾကာင့္ပင္ျဖစ္သည္။

DRDO အေနျဖင့္ လက္္ရွိ အခ်ိန္တြင္ UAV ဖ်က္ DEW လက္နက္္ စနစ္ (၂)ခုကို တီထြင္ ထုတ္လုပ္ ထားၿပီး ၎တို႔ ကို အ ေရ အတြက္မ်ားစြ ာထုတ္လုပ္ ႏိုင္ရန္ စက္႐ုံမ်ားႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိသည္။လက္နက္စနစ္တစ္ခုသည္ ယာဥ္ဆြဲစနစ္ျဖစ္ၿပီး ၁၀ ကီလိုဝပ္ရွိကာ (၂)ကီလို မီတာမွ ပစ္မွတ္္ ကို တိုက္ခိုက္္ ႏိုင္ သလို အျခားစနစ္တစ္ခုသည္tripod-mounted အမ်ိဳးအစားျဖစ္ကာ ၁ ကီလိုမီတာအကြာအေဝးကို ပစ္ခတ္္ တိုက္္ခိုက္္ ႏိုင္္ မည္ျဖစ္္ သည္။

၎လက္ နက္စနစ္ မ်ားကို လက္နက္္ကိုင္္ တပ္ဖြဲ႕မ်ား၊ စုံစမ္းေထာက္္လွမ္းေရး အဖြဲ႕အစည္း မ်ားႏွင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ မ်ား၌ စမ္းသပ္သ႐ုပ္ျပသ ၿပီး လည္းျဖစ္သည္။ စနစ္ႏွစ္ ခုအေနျဖင့္ ဒ႐ုန္းမ်ားကို မိုက္ခ႐ိုဒ႐ုန္းမ်ားကို ေကာင္းစြာေခ်မႈန္းတိုက္ခိုက္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္ဟုဆိုသည္။အဆိုပါျပည္တြင္း ထုတ္ လက္နက္စနစ္မ်ားသည္ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္းဦးစြာတီထြင္ထားရွိသည့္ အေမရိကန္၊ ႐ုရွား၊ တ႐ုတ္၊ ဂ်ာမဏီႏွင့္ အစၥေရးတို႔ ၏ လက္နက္စနစ္မ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္လွ်င္ စြမ္းေဆာင္ရည္နိမ့္ေနပါ ေသးသည္။

သာဓက အားျဖင့္ အေမရိကန္သည္ ၃၃ ကီလိုဝပ္စြမ္းအင္ရွိ ေလဆာ စနစ္ကို စစ္ေရယာဥ္ေပၚတြင္ တပ္ဆင္ကာ ဒ႐ုန္းမ်ားကို တိုက္ခိုက္ဖ်က္ ဆီးျခင္းအား ႏွစ္ အတန္ၾကာကတည္းေဆာင္႐ြက္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သလို ၿပီးခဲ့သည့္ ေမလကလည္း ေလထဲမွ ဒ႐ုန္းတစ္စီးကို high-energy solid-state laser စ နစ္ျဖင့္ ဖ်က္ဆီးျပႏိုင္ခဲ့သည္။ အေမရိကန္အေနျဖင့္ လာမည့္ ေလး ငါး ႏွစ္အတြင္း ကီလိုဝပ္ ၃၀၀ မွ ၅၀၀ အတြင္း ရွိမည့္ DEW လက္နက္္ စနစ္မ်ားကို တီထြင္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္ဟု ယူဆထားၿပီး အဆိုပါစနစ္မ်ားကို ခ႐ုဇ္ဒုံးက်ည္မ်ားကို ပစ္ခ်ရန္ ရည္႐ြယ္ထားသည္္ ဟု ဆို သည္္ ။

အိႏၵိယ ကာကြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ လာမည့္ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားအတြက္ နည္းပညာလမ္းျပေျမပုံ သတ္မွတ္ထားၿပီး ၾကည္းတပ္ႏွင့္ ေလတပ္္ အ ေနျဖင့္ အနည္းဆုံးအားျဖင့္ tactical high-energy laser systems ေပါင္း ၂၀ ခုကို လိုအပ္မည္လည္းျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။ အဆို ပါ လက္နက္္ စနစ္္ မ်ား သည္ အပိုင္း-၁ အျဖစ္ ၆ မွ ၈ ကီလိုမီတာ အကြာအေဝးအတြင္းရွိ ေလေၾကာင္းပစ္မွတ္မ်ားကို တိုက္ခိုက္ႏိုင္မည္ လည္းျဖစ္္ သည္။အပိုင္း ၂ တြင္မူ ၂၀ ကီလိုမီတာအထိ ေရာက္ရွိတိုက္ခိုက္ႏိုင္ရန္ ရည္မွန္းထားၿပီး ရန္သူ႔ယာဥ္မ်ား၊ ေျမျပင္ပစ္မွတ္မ်ားကို တိုက္ခိုက္ႏိုင္ရန္ စီစဥ္ထားေၾကာင္းသိရွိရသည္။

Defence World

source : Myanmar News24

crd:Myanmar News Season

unicode

အနာဂတ်် ကာလတွင် စဉ်ဆက် မပြတ်ဖြစ်ပေါ်လာ နိုင်မည့် ပဋိပက္ခ များ အတွက် ကြိုတင်ပြင် ဆင်ထားနိုင် ရန်အတွက် DRDO အဖွဲ့အစည်း အ နေဖြင့် စွမ်းအားပြင်းလေ ဆာစနစ်နှင့် စွမ်းအားပြင်း မိုက် ခရိုဝေ့ဖ် တို့ကဲ့သို့ တိုက်ရိုက် စွမ်းအင်သုံးလက်နက်် စနစ်် များ တီထွင်ထုတ်် လုပ်ခြင်း အပေါ်တွင် နိုင်ငံ အဆင့် စီမံကိန်း ချမှတ်် ဆောင်ရွက်် လျက်် ရှိသည်ဟု သိရှိရ သည်် ။နိုင််ငံ အဆင့် စီမံကိန်း တွင် ကာလတို ၊ ကာလ လတ်၊ ကာလ ရှည် အဖြစ် ရည်မှန်းချက် အသီးသီး ချမှတ်၍ (၁၀၀)ကီလို ဝမ်် အထိ ထုတ်လုပ်် ကာ DEW လက်နက်် စနစ်မျိုးစုံ ကို ပြည်တွင်း ကုမ္ပဏီများ နှင့် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်် ထုတ်လုပ်် မည်ဖြစ်သည်် ဟုဆိုသည််။

DRDO အ နေဖြင့် DEW လက်နက်် စနစ်် မျိုးစုံ အပေါ်တွင် သုတေသန ပြုလုပ်နေခဲ့ သည်မှာ ကာလ ရှည်ကြာခဲ့ပြီဖြစ်် သလို chemical oxygen iodine မှ သည် Kali ဟုအမည်် ရသည့် particle-beam weapon ကဲ့သို့ high-power fibre လေဆာအထိ လေယာဉ်များနှင့် ဒုံးကျည်များကို ပစ််ချ နိုင်် ရန် တီထွင်ဆောင်ရွက်် လျက်ရှိပေသည်။ယခု အခါ အဆိုပါ လက်နက်် စနစ်် များသည် အသုံးချရန် အတွက်လည်း နီးစပ်် နေပြီဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့် ဆိုသော် အ ရှေ့ဘက် Ladakh ဒေသ အတွင်း တရုတ်နှင့် စစ်ရေးထိပ်တိုက်တွေ့ဆုံနေမှုများကြောင့် ၎င်းလက်နက်စနစ်များကို တွန်းအားပေးတီထွင်ဆောင်ရွက်လျက် ရှိနေသော ကြောင့်ပင်ဖြစ်သည်။

DRDO အနေဖြင့် လက််ရှိ အချိန်တွင် UAV ဖျက် DEW လက်နက်် စနစ် (၂)ခုကို တီထွင် ထုတ်လုပ် ထားပြီး ၎င်းတို့ ကို အ ရေ အတွက်များစွ ာထုတ်လုပ် နိုင်ရန် စက်ရုံများနှင့်ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။လက်နက်စနစ်တစ်ခုသည် ယာဉ်ဆွဲစနစ်ဖြစ်ပြီး ၁၀ ကီလိုဝပ်ရှိကာ (၂)ကီလို မီတာမှ ပစ်မှတ်် ကို တိုက်ခိုက်် နိုင် သလို အခြားစနစ်တစ်ခုသည်tripod-mounted အမျိုးအစားဖြစ်ကာ ၁ ကီလိုမီတာအကွာအဝေးကို ပစ်ခတ်် တိုက််ခိုက်် နိုင်် မည်ဖြစ်် သည်။

၎င်းလက် နက်စနစ် များကို လက်နက််ကိုင်် တပ်ဖွဲ့များ၊ စုံစမ်းထောက််လှမ်းရေး အဖွဲ့အစည်း များနှင့် ရဲတပ်ဖွဲ့ များ၌ စမ်းသပ်သရုပ်ပြသ ပြီး လည်းဖြစ်သည်။ စနစ်နှစ် ခုအနေဖြင့် ဒရုန်းများကို မိုက်ခရိုဒရုန်းများကို ကောင်းစွာချေမှုန်းတိုက်ခိုက်နိုင်မည်ဖြစ်သည်ဟုဆိုသည်။အဆိုပါပြည်တွင်း ထုတ် လက်နက်စနစ်များသည် လက်ရှိအချိန်တွင်းဦးစွာတီထွင်ထားရှိသည့် အမေရိကန်၊ ရုရှား၊ တရုတ်၊ ဂျာမဏီနှင့် အစ္စရေးတို့ ၏ လက်နက်စနစ်များနှင့် နှိုင်းယှဉ်လျှင် စွမ်းဆောင်ရည်နိမ့်နေပါ သေးသည်။

သာဓက အားဖြင့် အမေရိကန်သည် ၃၃ ကီလိုဝပ်စွမ်းအင်ရှိ လေဆာ စနစ်ကို စစ်ရေယာဉ်ပေါ်တွင် တပ်ဆင်ကာ ဒရုန်းများကို တိုက်ခိုက်ဖျက် ဆီးခြင်းအား နှစ် အတန်ကြာကတည်းဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးဖြစ်သလို ပြီးခဲ့သည့် မေလကလည်း လေထဲမှ ဒရုန်းတစ်စီးကို high-energy solid-state laser စ နစ်ဖြင့် ဖျက်ဆီးပြနိုင်ခဲ့သည်။ အမေရိကန်အနေဖြင့် လာမည့် လေး ငါး နှစ်အတွင်း ကီလိုဝပ် ၃၀၀ မှ ၅၀၀ အတွင်း ရှိမည့် DEW လက်နက်် စနစ်များကို တီထွင်နိုင်မည်ဖြစ်သည်ဟု ယူဆထားပြီး အဆိုပါစနစ်များကို ခရုဇ်ဒုံးကျည်များကို ပစ်ချရန် ရည်ရွယ်ထားသည်် ဟု ဆို သည်် ။

အိန္ဒိယ ကာကွယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာနအနေဖြင့် လာမည့် ဆယ်စုနှစ်များအတွက် နည်းပညာလမ်းပြမြေပုံ သတ်မှတ်ထားပြီး ကြည်းတပ်နှင့် လေတပ်် အ နေဖြင့် အနည်းဆုံးအားဖြင့် tactical high-energy laser systems ပေါင်း ၂၀ ခုကို လိုအပ်မည်လည်းဖြစ်သည်ဟု ဆိုသည်။ အဆို ပါ လက်နက်် စနစ်် များ သည် အပိုင်း-၁ အဖြစ် ၆ မှ ၈ ကီလိုမီတာ အကွာအဝေးအတွင်းရှိ လေကြောင်းပစ်မှတ်များကို တိုက်ခိုက်နိုင်မည် လည်းဖြစ်် သည်။အပိုင်း ၂ တွင်မူ ၂၀ ကီလိုမီတာအထိ ရောက်ရှိတိုက်ခိုက်နိုင်ရန် ရည်မှန်းထားပြီး ရန်သူ့ယာဉ်များ၊ မြေပြင်ပစ်မှတ်များကို တိုက်ခိုက်နိုင်ရန် စီစဉ်ထားကြောင်းသိရှိရသည်။

Defence World

source : Myanmar News24

crd:Myanmar News Season