Author: Shwe MM

(COVID 19) ေရာဂါထိန္းခ်ဳပ္္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား လံုး၀ေလၽွာ့ခ်၍ မရေၾကာင္း က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား ဝန္ႀကီး ေဒါက္တာျမင့္ေထြးေျပာ

(COVID 19) ေရာဂါ ကာကြယ္္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ လုပ္္ငန္းမ်ား လုံးဝ ေလၽွာ့ခ်၍ မရေၾကာင္း က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား ဝန္ႀကီး ဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးေဒါက္တာ ျမင့္ေထြးက ေျပာသည္။ COVID-19 ေရာဂါကူးစက္ ပ်ံ႕ႏွံ့ျဖစ္္ ပြားမႈကို ထိေရာက္္ စြာ ထိန္းခ်ဳပ္နိုင္ေရး ျပည္သူမ်ားအား အသိေပးတင္ျပျခင္းႏွင့္ ပန္ၾကား ျခင္းဟူ၍ ဧၿပီ
Read More

UKတြင္ Covid 19ဗိုင္းရပ္စ္ ကာကြယ္ေဆး စမ္းသပ္မႈတြင္ ပါဝင္ခဲ့သူ(၁)ဦး ေသဆုံးသြားဆိုသည့္ သတင္း မဟုတ္မွန္ေၾကာင္း ကာယကံရွင္ကိုယ္တိုင္က ျငင္းဆို

UKတြင္ Covidv19 ဗိုင္းရပ္စ္္ ကာကြယ္ေဆး ပထမဆုံး အႀကိမ္ စမ္းသပ္f ထိုးႏွံမႈ တြင္ ပါဝင္္ခဲ့သူ (၁)ဦး ေသဆုံး သြားၿပီ ဆိုၿပီး ဆိုရွယ္္ မီဒီယာေပၚတြင္ သတင္း တစ္ပုဒ္ ပ်ံ႕ႏွံ့ခဲ့ၿပီး ေနာက္္ ယခု အခါ အဆို ပါ သတင္း သည္ မွန္ကန္ျခင္း မရွိ
Read More

(၈)နာရီအတြင္း ဓာတ္ခြဲနမူနာေပါင္း (၃၈၄) ခုစစ္္ေဆးနိုင္္မည့္ (Cobas 6800)စက္္ ယေန႔အၿပီး တပ္ဆင္မည္ဟု က်န္းမာေရးနဲ႔ အားကစား ဝန္ႀကီးဌာနက ေျပာ

(၈) နာရီ ၾကာ လည္္ပတ္္ အသုံးျပဳရင္ ဓာတ္ခြဲ နမူနာေပါင္း (၃၈၄) ခု စစ္ေဆး နိုင္မယ့္ (Cobas 6800) စက္္ ကို ဒီေန႔ အၿပီး တပ္္ဆင္္ မွာျဖစ္ၿပီး ေမလ ပထမပတ္္ မွာ စတင္္ အသုံးျပဳမယ္္ လို႔ က်န္းမာေရး နဲ႔ အားကစားဝန္ႀကီး
Read More

ဧၿပီ (၂၄) ရက္က မႏၲေလး ေဆး႐ုံႀကီးတြင္  ေသဆုံးခဲ့ေသာ ေစာင့္ၾကည့္လူနာ (၇)ဦးစလုံးတြင္ ေရာဂါပိုး မေတြ႕ရွိေၾကာင္း မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ေျပာၾကား

မႏၲေလး အေထြေထြ ေရာဂါကု ေဆး႐ုံႀကီးတြင္္ (Covid 19) သံသယ အျဖစ္ ေစာင့္ၾကည့္္ ကုသေနစဥ္ ဧၿပီ (၂၄)ရက္္ တစ္္ရက္္ ထဲတြင္ ေသဆုံးခဲ့ သည့္ လူနာ (၇)ဦးတြင္ ေရာဂါ ပိုး မေတြ႕ရွိေၾကာင္း မႏၲေလး ၿမိဳ႕ေတာ္္ဝန္္ ေဒါက္္တာ ရဲလြင္္ က ယေန႔ (ဧၿပီ
Read More

(Covid 19)ဗိုင္းရပ္္စ္္ ကာကြယ္ေဆး ထုတ္လုပ္မႈ မေအာင္ျမင္မည္ကို သိပၸံပညာရွင္မ်ား စိုးရိမ္ပူပန္ေန

လက္္ေတြ႕ထိေရာက္္ သည့္္ Covid 19ဗိုင္းရပ္္စ္္ ကာကြယ္ေဆး တစ္္မ်ိဳးကို ေအာင္ျမင္္ေအာင္ ထုတ္္လုပ္္ နိုင္ျခင္း မရွိမွာ ကို သိပၸံပညာရွင္္ တခ်ိဳ႕ က စိုးရိမ္္ ပူပန္္လ်က္္ ရွိေၾကာင္း သိရသည္္။ယင္းအတိုင္းသာဆိုလ်င္ ကမၻာႀကီးေပၚရွိ လူသားအားလုံးအေနျဖင့္ COVID-19 ၏ အျမဲတေစ ၿခိမ္းေျခာက္မႈႏွင့္ ေနသားတက် ရွိေစရန္ သင္ယူေကာင္း သင္ယူသြားရနိုင္သည္ဟုလည္း
Read More

Covid 19ဗိုင္းရပ္စ္ေၾကာင့္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံတြင္  ေသဆုံးသူဦးေရ (၅၄၂၆၅)ဦးရွိသြားၿပီ

အေမရိကန္္ ျပည္ေထာင္္စု မွာ ဧၿပီ (၂၆)ရက္္  မြန္းလြဲ ပိုင္း အထိ Covid 19ဗိုင္းရပ္စ္္ ကူးစက္ခံရသူ ဦးေရ ဟာ (၉၆၀,၈၉၆) ဦးနဲ႔ ေသဆုံး သူ (၅၄၂၆၅)ဦးရွိ သြားၿပီလို႔ သိရပါတယ္္။ေတာင္အေမရိက တိုက္နားမွာ မူးယစ္ေဆးတိုက္ဖ်က္ေရးလုပ္ငန္းေတြ ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ USS Kidd ေရတပ္္သ ေဘၤာမွာ အတည္ျပဳ
Read More

Covid 19ဗိုင္းရပ္စ္ ေၾကာင့္ ေသဆုံးသူ (၂၀၀,၀၀၀)ေက်ာ္သြားစဥ္  ျပန္လည္လည္ေကာင္းမြန္လာ သူမ်ားလည္း ေရာဂါျပန္ကူးႏိုင္ေၾကာင္း (WHO)က သတိေပးလိုက္

Covid 19ဗိုင္းရပ္စ္ပိုး အသစ္ေၾကာင့္ ဧၿပီ (၂၆)ရက္္၌ ကမၻာ တစ္ဝန္း ေသဆုံးသူစုစု ေပါင္း (၂၀၀,၀၀၀) ေက်ာ္္သြား စဥ္ ကမၻာ့ က်န္း မာေရး အဖြဲ႕ (WHO) က ျပန္လည္္ နာလန္ ထလာ သည့္ လူနာမ်ား အတြက္ “ေရာဂါၿပီး ေၾကာင္း လက္္မွတ္္” (Immunity
Read More

ယခုလကုန္ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္တြင္  ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္းတစ္ခု ျဖစ္ေပၚမည္္ဟု မိုးေလဝသႏွင့္ဇလေဗဒမွ ေျပာၾကား

ယခုလ ကုန္ ဘဂၤလား ပင္္လယ္္ေအာ္္တြင္ ေလဖိအားနည္း ရပ္ဝန္းျဖစ္ေပၚနိုင္ၿပီး အားေကာင္းလာ နိုင္ေၾကာင္း မိုးေလဝသႏွင့္ ဇလေဗဒ ညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာန မွ ညႊန္ၾကားေရးမႉး ဦးေက်ာ္လြင္ဦးက ေျပာသည္္။”ဧၿပီလ(၃၀)ရက္ေန႔ေလာက္မွာ ကပၸလီပင္ လယ္ျပင္ေတာင္ပိုင္း နဲ႔ ဆက္စပ္တဲ့ ဘဂၤလား ပင္လယ္ေအာ္အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းမွာ အားေကာင္းလာနိုင္တဲ့ ေလဖိအားနည္း ရပ္ဝန္းတစ္ခု ျဖစ္ေပၚလာနိုင္ပါတယ္။ မိုးေလဝသခန႔္မွန္းေရးသခ်ၤာပုံစံတြက္ခ်က္မႈေတြအရ ဆက္လက္
Read More

စစ္္ကိုင္းတိုင္း ကန္႔ဘလူခရိုင္ ဇီးကုန္းၿမိဳ႕ (Quarantine Center)တြင္ လူငယ္(၁)ဦးထံမွ မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ား ဖမ္းဆီးရမိ

စစ္္ကိုင္းတိုင္း ၊ ကန္႔ဘလူ ခရိုင္၊ ဇီးကုန္း ၿမိဳ႕၊ ရန္နိုင္ေအး ရပ္ကြက္္ရွိ ကိုဗစ္္ ေရာဂါ ကာ ကြယ္ေရး အတြက္ ဖြင့္လွစ္္ ထားတဲ့ အထက္တန္း ေက်ာင္း က (Community Base Quarantine Center) မွာ (၂၁) ရက္္ ေစာင့္ၾကည့္္ ေနတဲ့ ရပ္ေဝးျပန္္
Read More

ေျမာက္ကိုရီးယား အေရွ႕ပိုင္းရွိ ဝန္ဆန္အပန္းေျဖ  ၿမိဳ႕တြင္္ ကင္ဂ်ဳံအြန္ ပိုင္ဆိုင္သည္ဟု ယူဆရေသာ ရထားတစ္စီးကို ေတြ႕ရွိ

ေျမာက္္ ကိုရီးယား ေခါင္းေဆာင္္ ကင္ဂ်ဳံအြန္္ ပိုင္ဆိုင္္ သည္္ဟု ယူဆ ရေသာ ရထား တစ္စီးကို နိုင္ငံ အေရွ႕ပိုင္း တြင္္ရွိေသာ ဝန္ဆန္ အ ပန္းေျဖ ၿမိဳ႕တြင္္ ေတြ႕ရွိ ရေၾကာင္း အေမရိကန္ အ ေျခစိုက္ သတင္း ဝက္္ဘ္္ဆိုက္ျဖစ္ေသာ (38 North) က သုံးသပ္္
Read More