Author: Shwe MM

တရုတ္္ ထိပ္တန္းအရာရွိ(၃)ဦးအား အေမရိကန္က ဗီဇာတားျမစ္ျခင္းကို မေက်နပ္္၍  အေမရိကန္ကိုလည္း ဒဏ္္ခတ္္ ပိတ္ဆို႔မႈလုပ္မည္္ဟု တရုတ္က ျခိမ္းေျခာက္္လိုက္

တ႐ုတ္္ ျပည္တြင္းမွာ ရွိေနၾကတဲ့ ဝီဂါ လူမ်ိဳးစုတို အေပၚ၌ တ႐ုတ္္ အစ္ိုးရက ဖိႏွိပ္္ မႈ႕ေတြလုပ္ေနၿပီး ၊လူ႔အခြင့္အ ေရးခ်ိဳးေဖာက္္ မႈ႕ လုပ္ရပ္္ မ်ိဳးေတြလည္းရွိေနသည္္ ဟူေသာ စြပ္္စြဲ ခ်က္ျဖင့္ တ႐ုတ္္ ထိပ္တန္း အရာရွိ (၃)ဦး တို႔အား မေန႔တုန္း က အေမရိကန္္ က ဗီဇာ
Read More

အနားယူအပန္းေျဖရင္း ခ်စ္သူ ႐ိုက္ေပးတဲ့ အထာက်က် အမိုက္စားပုံေလးေတြကို ေဝမွ်လိုက္တဲ့ ဝါဆိုမိုးဦး

ပရိသတ္ေတြ ရဲ႕ အခ်စ္ေတြ ကို အခိုင္အမာ ရရွိထားၾကတဲ့ အႏုပညာရွင္ ဆယ္လီေ တြထဲမွာ ဆြဲေဆာင္မႈရွိၿပီး ညိဳ႕အားျပ င္းတဲ့ အလွတ ရားေတြကို ပိုင္ဆိုင္ထားတဲ့ အဆိုေတာ္ သ႐ုပ္ေဆာင္ ဝါဆို မိုးဦးကလည္း အပါအဝင္ပါပဲ..။ ၿဖိဳးေလးနဲ႔ ဝါဆိုတို႔ စုံတြဲေလး ကေတာ့ ၾကည္ႏူးစရာ စုံတြဲပုံေ လးေတြနဲ႔ ပရိသတ္ေတြကို
Read More

ေဒၚလာ (၂၃) ဘီလ်ံတန္ဖိုးရွိ (F-35) တိုက္ေလယာဥ္္ မ်ား ဂ်ပန္ႏိုင္သို႔ ေရာင္းခ်ရန္္ အေမရိကန္္ နိုင္ငံျခားေရးဌာနက အတည္ျပဳလိုက္

ဂ်ပန္္ နိုင္္ငံ သို႔ ခန႔္မွန္းေၿခ ေဒၚ လာ (၂၃) ဘီလ်ံ တန္္ဖိုးရွိ (F-35)တိုက္ေလယာဥ္္ မ်ား ေရာင္းခ်ရန္္ အတည္ျပဳခဲ့ သည္္ ဟု အေမရိကန္္ နိုင္ငံျခားေရး ဌာနက ဇူလိုင္္ (၉) ရက္္ တြင္္ ထုတ္ျပန္္ ခဲ့ သည္္။ဂ်ပန္နိုင္ငံက ဝယ္ယူရန္္ ေတာင္းဆို ထားမႈတြင္
Read More

အိမ္ ကို လာဘ္တိတ္ေစမယ့္သူ ဒုကၡေပးမဲ့ သူ မ်ိဳးေတြ မလာေစခ်င္ရင္ (မိမိေနအိမ္ သန႔္ လိုေသာ္)

အိမ္ေရွ႕ ဝရံတာ၊ (သို႔) တံခါးဝအနီး မွာ ေရခြက္ကိုေမွာက္ ဖေယာင္းတိုင္ ထြန္းပါ။ ခြက္ေအာက္မွာ ေက်ာက္ခဲ တစ္လုံး ထည့္ထားပါ။ပလပ္စတစ ေသာက္ေရခြက္ဆိုရင္ ေအာက္က ေက်ာက္ျပား အေႂကြေစ့ ခံထြန္းပါ။ ေသာက္ေရ ခြက္ အေဟာင္းသုံးပါ။ တစ္ပတ္ေလာက္ ထြန္းၿပီးေရခြက္ျပန္သိမ္း ထားပါ။ေရခြက္ (ေသာက္ေရခြက္အျဖစ္) ျပန္ မသုံး ရ။ဂမၻီရ ဆရာ
Read More

WHO ကထြက္လိုက္တဲ့ အေမရိကန္ အတြက္ အေလွ်ာ့ေပး စကား အရိပ္အႁမြက္ တရုတ္ေျပာျပီ

အေမရိ ကန္ ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အေ လွ်ာ့ေပး ေဆာင္႐ြက္မည့္ အဓိပၸါယ္ ဟု ယူ ဆနိုင္ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္သုံးခု ကို တ႐ုတ္နို င္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး မစၥတာဝ မ္ယီက ေျပာဆိုလိုက္သည္။ တ႐ုတ္သမၼတ ရွီက် င့္ဖ်င္ ၏ ထိပ္တန္းအႀကံေပး တစ္ ဦးလည္းျဖစ္ေသာ မစၥတာဝမ္ယီက တ႐ုတ္ –
Read More

ႏိုင္ ငံ တကာ အသိုင္းအ ဝိုင္း ကို မထီမဲ့ျမင္ ျပဳေနေသာ တ႐ုတ္၏ လုပ္ရပ္မ်ား

အင္ အားႀကီးမားလာတဲ့ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံဟာ ဟိမႏၲာေတာင္ၾကား ကေန ကမာၻတဝွမ္းမွာ ပဋိပကၡေတြကို ဖန္တီး လာေန တယ္ လို႔ ႏိုင္ငံတကာ ပထဝီႏိုင္ငံေရးကို ေလ့လာသုံးသပ္သူေတြက ျမင္ၾကပါတယ္။ တ႐ုတ္အစိုးရဟာ မိမိကိုယ္ကို ယုံၾကည္မႈ ပိုရွိလာၿပီး ကမာၻတဝွမ္းက ပဋိပကၡေတြကို ဝင္ေရာက္ ပတ္သက္လာတာ ဟာလည္း တခ်ိန္က ကမာၻႀကီးရဲ႕ Super Power
Read More

အစိုးရက က်ပ္္ဘီလ်ံ (၅၀၀) အထိ ေခ်းေငြ ထပ္မံထုတ္ေခ်းသြား မည္ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေျပာၾကား

(Covid 19) ေၾကာင့္္ စီးပြားေရး ထိခိုက္္ ေနတဲ့ လုပ္္ငန္း ေတြကို ကုစားဖို႔ အစိုးရ က က်ပ္္ ဘီလ်ံ (၂၀၀) က ေန က်ပ္္ ဘီလ်ံ (၅၀၀)အထိ ေခ်းေငြထပ္္မံ ထုတ္္ ေခ်းသြား ဖို႔ ရွိတယ္္ လို႔ နိုင္ငံေတာ္္၏ အတိုင္္ပင္္ခံ ပုဂၢိဳလ္္
Read More

ကာဇက္စတန္္တြင္ Covid 19 ဗိုင္းရပ္္စ္္ထက္္ ပိုမိုေၾကာက္္စရာေကာင္းသည့္ အဆုတ္္ေရာင္္ ေရာဂါတစ္္္မ်ိဳး ျဖစ္ပြားေနေၾကာင္း တ႐ုတ္သံ႐ုံးက သတိေပး

ကာဇက္္စတန္္ ႏိုင္ငံမွာ ျဖစ္ပြားေန တဲ့ အဆုတ္ေရာင္္ ေရာဂါ ဟာ လက္္ ရွိျဖစ္္ ပြားေန တဲ့ ကို႐ိုနာ ဗိုင္းရပ္္စ္္ ေရာဂါ ထက္္ ပိုေၾကာက္္စရာ ေကာင္းေၾကာင္း တ႐ုတ္္ သံ႐ုံးက သတိေပးလိုက္္ ပါတယ္္။ အရင္္ ဆိုဗီ ယက္ျပည္ေထာင္္စု ရဲ႕ ျပည္္ နယ္္ ေဟာင္း
Read More

အေမရိကန္္၏ စစ္ေရးၿခိမ္းေျခာက္္မႈမ်ားကို ရင္ဆိုင္နိုင္္ရန္္အတြက္ အီရန္ႏွင့္္ ဆီးရီးယားတို႔ စစ္ေရး ပူးေပါင္းမႈ တိုးျမႇင့္္ရန္္ သေဘာတူ

အေမရိကန္္ ျပည္ေထာင္္စု ၏ ဖိအားေပးမႈ မ်ားကို ထိပ္တိုက္္ရင္္ ဆိုင္္နိုင္္ ေရး အတြက္္ စစ္ေရး ပူးေပါင္းေဆာင္္ ရြက္မႈ ကို တိုးခ်ဲ႕လုပ္ေဆာင္္ သြားရန္ အီရန္ႏွင့္္ ဆီးရီးယားနိုင္ငံ တို႔ သေဘာတူညီ လိုက္ၿပီျဖစ္္ ေၾကာင္း Xinhua သတင္း ဌာနက ေရးသား ေဖာ္ျပ သည္္ ။
Read More

ဇြဲကပင္ေတာင္္ေပၚမွ ခုန္္ခ် ခဲ့သည့္္ အသက္ (၂၀)ဝန္းက်င္ အမ်ိဳးသား ႐ုပ္အေလာင္းကို ေတာင္ေအာက္္ အျမင့္္ေပ (၂၀၀၀) ေက်ာ္္တြင္္ ျပန္လည္ ေတြ႕ရွိ

ဇြဲကပင္ေတာင္္ ေပၚမွ ခုန္္ခ် ခဲ့သည္္ ဆိုသည့္္ အသက္္ (၂၀)ဝန္းက်င္္ရွိ အမ်ိဳးသား၏ ႐ုပ္ အေလာင္း ကို ေတာင္္ ေအာက္္ အျမင့္္ ေပ (၂၀၀၀) ေက်ာ္ ၊ေျမျပင္္ မွ ေတာင္ေပၚ အျမင့္္ ေပ (၆၀) ေက်ာ္္ တြင္္ ေတြ႕ရွိ ခဲ့ေၾကာင္း ဘားအံ
Read More