Category: Local News

ကိုဗစ္္ ကို မနိုင္္ ဘဲ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ နိုင္ခဲ့ ရင္ ဒယိမ္း ဒယိုင္ ႏိုင္္ငံ ႀကီးမွာ ေအာင္္လံ စိုက္္ထူရ မွာ စိတ္ခ်မ္းေျမ့ စရာ မရွိ ဟု ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ဥကၠဌ ဦးသန္းေဌး ေျပာ

ကိုဗစ္္ ကို နိုင္ေအာင္ မလုပ္္ နိုင္ဘဲ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ နိုင္ခဲ့မယ္ဆိုရင္ ဘယ္သူပဲနိုင္နိုင္ တကယ့္ေအာင္နိုင္မႈမျဖစ္နိုင္ဘဲ အလဲလဲအၿပိဳၿပိဳ ျပည္သူ လူထုႀကီးနဲ႕ ဒယိမ္း ဒယိုင္္ နိုင္ငံႀကီးမွာ ေအာင္လံစိုက္ထူရ မွာျဖစ္ လို႔ စိတ္ခ်မ္းေျမ့စရာ မရွိဘူး လို႔ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံၿဖိဳးေရး ပါတီ ဥကၠဌ ဦးသန္းေဌး က ေျပာလိုက္္ ပါ
Read More

ကိုဗစ္္ေၾကာင့္ က်န္းမာေရး ဝန္ထမ္း (၁)ဦး ပထမဦးဆုံး ကြယ္္လြန္္ ( စစ္ေဆး႐ုံက ပါေမာကၡ ဆရာဝန္မႀကီးပါ )

ဒီေန႔ ကြယ္္လြန္္ သြားတဲ့ ဆရာဝန္္ မႀကီး သတင္း အျပည့္္ အစုံ ဒီေန႔ ေသဆုံးတဲ့ လူနာေတြ ထဲ က တစ္ေယာက္ က စစ္/ေဆး မွာ ဗိုလ္မွူးရာထူး နဲ႔တာဝန္ထမ္းေဆာင္ ခဲ့ၿပီး ယခု အၿငိမ္းစားယူကာ ပုဂၢလိက အထူး ကု ေဆး႐ုံနဲ႔ေဆးခန္းေတြ မွာ လွည့္ထိုင္ကာ
Read More

ကိုဗစ္္ ဟာ ထင္္ထား တာထက္ ကူးစက္္မႈ ျမန္လာတယ္္ လို႔ က်န္းမာေရး ဝန္ႀကီး ဌာနက ထုတ္္ျပန္

ကိုဗစ္္ ကပ္ေရာဂါပိုး ဟာ ထင္ထား တာထက္ ကူးစက္မႈျမန္လာတာ ကိုေတြ႕ရတယ္ လို႔ က်န္းမာေရးနဲ႕ အားကစားဝန္ႀကီး ဌာနက ဒီေန႕ စက္တင္ဘာ(၁၇)ရက္ ထုတ္ျပန္လိုက္ ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ျပည္သူ နဲ႕ က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာ နတို႔ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ၿပီး တစ္ေယာက္ နဲ႕ တစ္ေယာက္ အရွိန္ျမႇင့္အားျဖည့္ပံ့ ပိုးေဆာင္႐ြက္မယ္ ဆိုရင္ ကပ္ေရာဂါကိုအခ်ိန္တိုအတြင္း ထိန္းခ်ဳပ္နိုင္မယ္
Read More

ျမန္္မာ တပ္္ဖြဲ႕မ်ား ၏ လုပ္္ရပ္္ မ်ားမွ ထြက္ေပၚ လာႏိုင္ သည့္ အေျခ အေနတိုင္း ကို ရင္္ဆိုင္္ရန္္ အသင့္္ ျပင္္ဆင္္ထားေၾကာင္း ဘဂၤလားေဒ႕ရွ္္ အစိုးရေျပာ

နယ္္စပ္္ တြင္ ျမန္္မာ ႏိုင္္ငံက တပ္္ဖြဲ႔မ်ား ဆက္္လက္္ ေနရာျဖန္္႔က်က္္ ခ်ထားမႈ ေနာက္္ခံ႐ွိေန မႈ ကို ဘဂၤလားေဒ့႐ွ္ က အျပည့္္ အ၀ သိ႐ွိထား ၿပီး ျမန္မာ ႏိုင္ငံ၏ လုပ္ရပ္မ်ားမွ ထြက္ေပၚလာႏိုင္သည့္ အေျခအေနတိုင္းကို ရင္ဆိုင္ရန္ ျပင္ဆင္ထားေၾကာင္း ဘဂၤလားေဒ့႐ွ္ အစိုးရ အရာ႐ွိ မ်ား
Read More

Covid 19 ကပ္ေရာဂါကို အမ်ိဳးသားေရး တာဝန္အျဖစ္ ႏိုင္ငံသားအားလံုး စည္းလုံး ညီညြတ္္စြ ာတုံ႔ျပန္္ၾကရန္ သမၼတႀကီးက တိုက္တြန္းလိုက္

ကမၻာလုံး ဆိုင္ရာ ကူးစက္္ ပ်ံ႕ႏွံ့ေန တဲ့ Covid 19 ကပ္ေရာဂါ ဆိုးကို အမ်ိဳးသားေရး တာဝန္္  တစ္္ရပ္္ အျဖစ္ တာဝန္္ ကိုယ္္စီရွိၾကတဲ့ အတြက္ က်န္းမာေရး ဝန္ႀကီးဌာန ရဲ့ အမိန္႔္၊ ညႊန္ၾကားခ်က္္ ၊ အႀကံျပဳခ်က္္ ေတြနဲ႔ အညီ နိုင္္ငံ သူ/ နိုင္ငံသား
Read More

ထိုင္း ကို ျမန္မာျပန္တင္းၾကပ္ျပီ… မနက္ျဖန္ ကစျပီး ထိုင္း-ျမန္မာ ကုန္စည္စီးဆင္းမႈ အျပန္အလွန္ကား( ၆ ) စီးစီပဲ ၀င္ခြင့္ျပဳေတာ့မည္

ထိုင္း က ကိုဗစ္ စည္းကမ္း တင္းၾကပ္္ၿပီး တဲ့ေနာက္ ျမန္မာဘက္ ကလည္း ထိုင္းဘက္္ ကို ျပန္တင္းၾကပ္ ၊ မနက္္ဖန္ ကစၿပီး ထိုင္း-ျမန္္မာ ကုန္စည္္ စီးဆင္းမႈ အျပန္အလွန္္ ကား(၆) စီးစီပဲ ခြင့္ျပဳေတာ့ မယ္ တာခ်ီလိတ္ခရိုင္က ျမန္မာ – ထိုင္းနယ္စပ္ ႏွစ္နိုင္ငံကုန္စည္ ပို႔ေဆာင္ေရးကိစၥနဲ႕ပတ္သက္ၿပီး
Read More

လူ စု လူေဝ းျဖ င့္ NLD အား ေထာက္ ခံေၾကာင္ းမျပ ရ န္ ေမ တၱာ ရပ္ ခံ လို က္တဲ့ ေဒၚေအာ င္ဆန္း စုၾ ကည္

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွ လက္ရွိတြင္ လူစုလူေ ဝးျဖင့္ NLD ကိုေထာက္ခံေၾကာင္း မျပရန္ ေမတၱာရပ္ခံ … လက္ရွိကာလတြင္ လူစုလူေဝး အမ်ားအျပားျဖင့္ NLD ပါတီကိုေထာက္ခံျခင္းမ်ား မျပသၾကရန္ NLD ပါတီဥကၠဌ ေဒၚေအာ င္ဆန္းစုၾကည္မွ ယေန႔ စက္တင္ဘာလ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ Live မွတဆင့္ေမတၱာရပ္ခံ လိုက္ပါတယ္။ ၈ ရက္ေန႔ကေနစလို႔
Read More

ေျမနီကုန္း City Mart ေငြရွင္းေကာင္တာ ဝန္ထမ္းတြင္ ကိုဗစ္ပိုးေတြ႕၍ ဆိုင္ကို ယာယီပိတ္လိုက္

ေျမနီကုန္း City Mart ေငြရွင္းေ ကာင္တာ ဝန္ထမ္းတြင္ ကိုဗစ္ပိုးေတြ႕၍ ဆိုင္ကို ယာယီပိတ္ လိုက္ေၾကာင္း သိရသည္။ “City Mart Supermarket ေျမနီကုန္းဆို င္ခြဲအား စက္တင္ဘာလ ၁၆ ရက္ေန႕မွ စတင္ကာ ေခတၱယာယီပိ တ္ထားမည္ျ ဖစ္ပါသည္။ Center တစ္ခုလုံးအား ပိုးသတ္ေ ဆးျဖန္းျခင္းမ်ားေ ဆာင္႐ြက္သြားမ
Read More

သဃၤန္းကြၽန္း ေဆးရံုကို အေျခအေန ဆိုးသြားေစနိုင္ တဲ့ ကူးစက္မႈ ျဖစ္ရပ္ ( ဒီလိုလူ ေတြေၾကာင့္ အစိုးရ က Home Q မေပးတာ )

ကန႔္္ သတ္ ထိန္းခ်ဳပ္္ ျခင္း နည္း ဗ်ဴဟာ တခု ထဲ နဲ႔ မရေတာ့ပါဘူး ။ မလိုက္နာရင္ အေနာက္က ျပစ္ဒဏ္ တစ္ခု လိုက္ရမယ္…။သဃၤန္းကၽြန္း ေဆး ႐ုံ ေဆးကုသေဆာင္ မွာ ျဖစ္သြားတဲ့ အျဖစ္အပ်က္ ကိုေျပာရ ရင္ တစ္ျခား ဌာနတစ္ခု မွာ swab
Read More

ဗဟိုရ္္စည္ ေဆး႐ုံ မွ ဝန္ထမ္း (၃၁)ဦး ႏွင့္ ဗဟိုရ္စည္ ဟိုတယ္ မွ ဝန္ထမ္း (၁)ဦး တို႔တြင္ ကုိဗစ္္ ေရာဂါပိုး ထပ္မံေတြ႕ရွိ

စက္တင္ဘာ (၁၆) ရက္ မနက္ပိုင္းက ထုတ္ျပန္ ခဲ့ေသာ COVID-19 လူနာသစ္ ၁၃၄ ဦးစာရင္း၌ ဗဟိုရ္စည္ေဆး႐ုံမွ ဝန္ထမ္း ၃၁ ဦးႏွင့္ ဗဟိုရ္စည္ ဟိုတယ္ မွ ဝန္ထမ္း တစ္ဦး တို႔တြင္ ေရာဂါပိုး ထပ္မံေတြ႕ရွိ ခဲ့ေၾကာင္း ဗဟိုရ္ စည္အိမ္ရာ အမွတ္ (၁၀) ရပ္ကြက္
Read More