Category: Local News

ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္္ကို ဖ်က္သိမ္းၿပီး လမ္းမေတာ္ႏွင့္ ဗိုလ္တေထာင္ ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ေပါင္းထည့္ျခင္းသည္ ေျခ/ဥႏွင့္ မညီညြတ္ေၾကာင္း ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ သတင္းစာရွင္းလင္း

ဆိပ္ကမ္း ၿမိဳ႕နယ္္ အား ဖ်က္္သိမ္းၿပီး လမ္းမေတာ္ႏွင့္ ဗိုလ္တေထာင္္ ၿမိဳ႕နယ္္ အတြင္း သို႔ ေပါင္း ထည့္ျခင္းသည္္ အေျခခံ ဥပေဒႏွင့္ ညီညြတ္ျခင္း မရွိေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု ႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ့ၿဖိဳးေရး ပါတီ၊ ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္္ မဲဆႏၵနယ္္ အမွတ္္(၁) တိုင္း ေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္ စားလွယ္ ဦးစံေက်ာ္က ေဖေဖာ္ဝါရီ
Read More

နိုင္ငံေတာ္္ဘ႑ာ က်ပ္သန္း (၄၁၀) ေက်ာ္ အလြဲ သုံးစားလုပ္္သည့္ ခရိုင္ ရဲတပ္ဖြဲ႕မႉးကို ေထာင္ဒဏ္ (၁၂)ႏွစ္ ခ်မွတ္ခဲ့ဟု ျပည္ထဲေရးဒုဝန္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္သူ ေျပာ

နိုင္ငံေတာ္္ ဘ႑ာ ေငြမ်ား အလြဲသုံးစား လုပ္္သည့္ ခရိုင္္ ရဲတပ္ဖြဲ႕မႉး ကို တရား႐ုံး က ေထာင္္ဒဏ္္ (၁၂) ႏွစ္ခ်မွတ္္ သည့္ ျပစ္္ဒဏ္္ အပါအဝင္ ပါဝင္ပတ္ သက္သူမ်ား ကို ရာထူးေလၽွာ့ ခ် ျခင္း၊ ထုတ္္ ပယ္ျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္္ ခဲ့ ေၾကာင္း ျပည္ထဲေရး
Read More

ေက်ာက္္ေတာ္ၿမိဳ႕ ထဲတြင္ တပ္မေတာ္အရာရွိ(၁)ဦး ဓားထိုးခံရၿပီး ေသဆုံးခဲ့၊ အျခား အဆင့္ စစ္သည္ (၂)ဦးဖမ္းဆီးျခင္းခံရ

ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕ ထဲတြင္ တပ္မေတာ္္ အရာရွိ(၁)ဦး ဓားထိုးခံရၿပီး ေသဆုံးခဲ့ကာ အျခားအဆင့္ စစ္သည္္  (၂)ဦးဖမ္းဆီး ခံရၿပီး လက္တေလာ တြင္ ရန္ကုန္ –  စစ္ေတြ ကားလမ္းမေပၚ ၌ အျခားလူမ်ိဳး(၁)ဦးအေနျဖင့္ သာမန္္ ခရီးသြားလာရန္ပင္ အေျခအေနမေ ကာင္းေၾကာင္း တပ္မေတာ္ သတင္းမွန္ ျပန္ၾကားေရး အဖြဲ႕ အတြင္းေရးမႉး ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္္
Read More

(၇၅) ႏွစ္ေျမာက္ တပ္မေတာ္ေန႔ အခမ္းအနားတြင္ ကာခ်ဳပ္္(ၿငိမ္း)မ်ားႏွင့္ အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္မ်ားကို ဝါစဥ္အတိုင္း ဖိတ္ၾကားမည္ဟု ဗိုလ္ခ်ဳပ္ထြန္းထြန္းညီဆို

မတ္္ လ (၂၇) ရက္ေန႔တြင္ က်ေရာက္္ မည့္ (၇၅) ႏွစ္ေျမာက္္ တပ္မေတာ္ေန႔ အခမ္းအနား မွာ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့ဖူးသူ အားလုံးကို ဖိတ္ၾကားသြား မွာျဖစ္္ သလို အစိုးရ အဖြဲ႕ကိုလည္း ဝါစဥ္ တိုင္း ဖိတ္ၾကားသြား မယ္္လို႔ သိရပါတယ္္။ ေဖေဖာ္္ဝါရီ (၂၂) ရက္ေန
Read More

အလုပ္သမား ဥပေဒျပဳျပင္ေရး ေတာင္းဆိုဆႏၵျပခဲ့သည့္ အလုပ္သမား ေခါင္းေဆာင္(၈)ဦးအား ျပည္ႀကီးတံခြန္ ၿမိဳ႕နယ္ တရား႐ုံးကအမိန္႔ခ်

အလုပ္သမား ဥပေဒျပဳျပင္ေရးႏွင့္ အလုပ္ သမားအေရး ကို အစိုး ရအေနျဖင့္ ထိေရာက္ စြာေျဖရွင္းေပးေရး အတြက္ ဆႏၵျပေတာင္း ဆိုပြဲတြင္ ဦးေဆာင္္ သူ အလုပ္္ သမားေခါင္းေဆာင္ (၈)ဦးအား ျပည္ႀကီး တံခြန္ ၿမိဳ႕နယ္္ တရား႐ုံးမွ ေဖေဖာ္ဝါရီ (၂၁) ရက္ နံနက္္ ပိုင္းတြင္ ေထာင္ဒဏ္္ ခုနစ္ရက္
Read More

တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕တြင္ မူးယစ္ ဖမ္းဆီးေရးအဖြဲ႕ကို ေသနတ္ျဖင့္ ျပန္ခုခံသည့္ ထိုင္းနိုင္ငံသား ေသနတ္ပစ္ခံရ၍ ေသဆုံး

ရွမ္းျပည္နယ္္ (အေရွ႕ပိုင္း) တာခ်ီလိတ္ ၿမိဳ႕ ေတာ္ေကာ့ျပင္ သံလြင္လမ္း ရွိေနအိမ္္တစ္္ ခုတြင္ ေဖေဖာ္္ဝါရီ (၂၂) ရက္ နံနက္ (၆) နာရီခြဲခန္႔က မူးယစ္ေဆးဝါး ဖမ္းဆီးေရး အဖြဲ႕ကို ေသနတ္ျဖင့္ ျပန္ခုခံ ရန္ျပဳလုပ္္ သည့္ ထိုင္း နိုင္ငံသား တစ္္ဦး ေသနတ္ျဖင့္္ အပစ္္ခံရ၍ ေသဆုံး ခဲ့ေၾကာင္း
Read More

မႏၲေလးခရိုင္ (၇)ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းမွ လက္နက္ ကိုင္ေဆာင္သူမ်ားအား အထူးအဖြဲ႕မ်ားခြဲ၍ အမႈဖြင့္အေရးယူထား

မႏၲေလးတိုင္းေဒသ ႀကီး ရဲတပ္္ ဖြဲ႕မႉး႐ုံးမွ တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား သည္ မႏၲေလး ခရိုင္ ခုနစ္ ၿမိဳ႕ နယ္အ တြင္း ဒုစရိုက္္ မႈမ်ား ေဖာ္ထုတ္္ နိုင္ေရးအတြက္ အထူးအဖြဲ႕မ်ားခြဲ၍ ေဆာင္ရြက္္ လ်က္္ရွိရာ လက္နက္္ကိုင္္ ေဆာင္္ သူမ်ားအား ဖမ္းဆီး အေရးယူေဆာင္ရြက္္ နိုင္ခဲ့ေၾကာင္း မႏၲေလးတိုင္း ေဒသႀကီး ရဲတပ္ဖြဲ႕မႉး႐ုံး
Read More

ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕ ေပၚတြင္ အမ်ိဳးသား(၁)ဦးေသနတ္ျဖင့္ အပစ္ခံရ၍ ေသဆုံး

ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕ေပၚ တြင္ အမ်ိဳးသား တစ္ဦး ေသနတ္ ပစ္သတ္ ခံရၿပီးေနာက္္ တပ္မ ေတာ္ စစ္ေၾကာင္းမ်ား ဝင္ေရာက္ ေနရာယူထား သျဖင့္ တိုက္ပြဲျဖစ္ ပြားမည္ ကို စိုးရိမ္ေနေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားႏွင့္ အရပ္ဘက္ အဖြဲ႕ အစည္း အခ်ိဳ႕ကေျပာသည္္။ ေဖေဖာ္ဝါရီ (၂၁) ရက္ေန႔ လယ္က ေက်ာက္ေတာ္ ၿမိဳ႕ေပၚ
Read More

တရားမဝင္ သစ္ဖမ္းဆီးမႈမ်ားတြင္ သစ္ခိုးသမားမ်ားက ျပန္လည္ရန္ျပဳသည့္္ အႏၲရာယ္မ်ားႏွင့္ ၾကဳံေနရဟု သစ္ေတာတာဝန္ရွိသူကေျပာ

တရား မဝင္္ သစ္ေတြ ဖမ္းဆီးတဲ့ အခါမွာ သစ္ခိုး သမားေတြက ျပန္လည္ ရန္ျပဳေနတဲ့ အတြက္ ႀကီးမားတဲ့ အႏၲရာယ္နဲ႔ ၾကဳံေတြ႕ေနရတယ္္ လို႔ ပဲခူးတိုင္း သစ္ေတာဦးစီးဌာန တာဝန္ရွိသူတဦးက ေျပာပါတယ္။ ပဲခူးရိုးမ ကို သစ္ခုတ္ခြင့္ ၁၀ ႏွစ္ ပိတ္ထားတယ္ ဆိုေပမယ့္ တရားမဝင္ သစ္ခိုးသမားေတြ မ်ားစြာရွိေနတဲ့
Read More

နိုင္ငံေတာ္ အႀကီးအကဲမ်ား အတြက္ အသုံးျပဳရန္ဝယ္ယူထားေသာ အီတလီနိုင္ငံ ထုတ္ ရဟတ္ယာဥ္ ဧၿပီလ ေနာက္ဆုံးပတ္ ေရာက္ရွိမည္

နိုင္ငံေတာ္ အႀကီးအကဲမ်ားႏွင့္ အစိုးရ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား လိုအပ္္ပါက အသုံး ျပဳရန္္ဝယ္္ယူ ထားသည့္ အီတလီနိုင္ငံ ထုတ္ ရဟတ္ယာဥ္္ (၁)စီး ဧၿပီလ ေနာက္ဆုံး ပတ္တြင္ ေရာက္္ရွိ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္္။ ေဖေဖာ္ဝါရီ (၂၁) ရက္္ တြင္ ေနျပည္ေတာ္္ ရွိ နိုင္ငံေတာ္္ သမၼတအိမ္ေတာ္္ ၌ ျပဳလုပ္္
Read More