Category: Local News

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ပညာသင္ႏွစ္ ၁၀တန္း ေအာင္ စာရင္း ထြက္မည့္အ ခ်ိန္ ကို ၫႊန္ခ်ဳပ္ ေၾကျငာၿပီ

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ပညာသင္ႏွစ္ တြင္ တကၠသိုလ္ဝင္တန္းဝင္ေရာက္ေျဖဆို ထားသူမ်ား၏ ေအာင္စာရင္းမ်ားကို ဩဂုတ္လ ပထမအပတ္တြင္ ထုတ္ျပန္ႏိုင္ရန္ လ်ာထားေၾကာင္း အေျခခံပညာဦးစီးဌာနမွ ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ဦးကိုေလးဝင္းက ေျပာသည္။တကၠသိုလ္ဝင္တန္းစာေမးပြဲ စာစစ္ျခင္းလုပ္ငန္းကို ဇြန္လ ၅ ရက္ေန႔မွ ဇြန္လ ၁၉ ရက္ေန႔ထိ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ “ဩဂုတ္လ ပထမအပတ္ ေနာက္ပိုင္းမွာထြက္လိမ့္မယ္။ ပထမအပတ္ကို နည္းနည္းေနာက္က်ရင္လည္း ေနာက္က်လိမ့္မယ္။
Read More

၂၀၂၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ သမၼတ ေဟာင္း ဦးသိန္းစိန္္ ဝင္ၿပိဳင္္မည္္မဟုတ္္၊ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ေအာင္ႏိုင္ေရးအတြက္သာ စည္းရံုးေပးမည္ ဟုေျပာၾကား

ဇြန္္လ အေစာပိုင္း သတင္းမ်ား အရ နိုင္ငံ ေတာ္္ သမၼတ ေဟာင္း ဦးသိန္းစိန္္ သည္ ဧရာဝတီတိုင္း ေဒသႀကီး မွာေရြးေကာက္္ပြဲဝင္ ၿပိဳင္္မည္္ ဟု သတင္းေတြ ထြက္္ ေပၚလာ ခဲ့သည္္။ ဦးသိန္းစိန္္သည္ လာမည့္၂၀၂၀ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း အျဖစ္ဝင္ေရာက္္ ယွဥ္ၿပိဳင္္ မည္္ မဟုတ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု
Read More

တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသူေသဆုံး မႈတစ္လ ျပည့္သည့္ ယေန႔တြင္ ဇြဲကပင္ ေတာင္ေပၚတြင္ အေစာင့္ လုပ္သားႏွစ္ဦး ေသဆုံး မႈ ျဖစ္ျပန္

ဇြဲကပင္ ေတာင္ေပၚက ေက်ာင္းေဆာင္ တစ္ခုမွာ ဒီကေန႔ မနက္ပိုင္းက လင္မယားႏွစ္ဦး ေသဆုံးလ်က္ သားေတြ႕ရပါတယ္။ အဲ့ဒီလင္မယား ႏွစ္ဦးဟာ ေကဘယ္လ္ လုပ္ငန္းခြင္ က အေစာင့္ လုပ္သား ျဖစ္တယ္လို႔ ဇြဲကပင္ေတာင္ေပၚ က ဦးဇင္းတစ္ပါးက ေျပာျပပါတယ္။ အဲ့ဒီလင္မယားႏွစ္ဦးဟာ ေကဘယ္လ္ လုပ္ငန္းခြင္က အေစာင့္ လုပ္သားေတြျဖစ္ၿပီး မိုးႀကိဳးပစ္ ခံရတာလား
Read More

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံသို႔ ေျမာက္္ပိုင္း လက္္နက္္ကိုင္္ အဖြဲ႕မ်ား  တက္ေရာက္ခြင့္ျပဳရန္ အစိုးရမွ ဆုံးျဖတ္ပါက လုံျခဳံေရး အာမခံခ်က္္ ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တပ္မေတာ္္ဘက္မွ ေျပာၾကားလိုက္

ေျမာက္္ပိုင္း လက္္နက္္ကိုင္္ အဖြဲ႕မ်ား အေနႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္္ တြင္ က်င္း ပမည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ တက္္ ေရာက္္ ခြင့္ျပဳ ရန္္ အစိုးရ မွ ဆုံးျဖတ္္ ပါက တပ္မေတာ္္ အေနႏွင့္ လုံျခဳံေရး အရ အာမခံခ်က္္ ေပးသြား မည္ျဖစ္ ေၾကာင္း တပ္မေတာ္္ သတင္း
Read More

လွိုင္းဘြဲၿမိဳ႕နယ္တြင္ (၃)တန္း ေက်ာင္းသူေလးကို အဓၼ ျပဳက်င့္္သူအား ဥပေဒ အရ မွန္္ကန္္စြာ အေရး ယူေပးရန္္ ေက်ာင္းသူရဲ့ မိခင္က ေတာင္းဆို

ကရင္္ ျပည္္နယ္္ ၊ လွိုင္းဘြဲ ၿမိဳ႕နယ္္ မွာ အဓၼ ျပဳက်င့္္ သူကို ဥပေဒ အရ တိက် မွန္္ကန္္ စြာ အေရးယူ ေပးဖို႔ အဓမၼ ျပဳက်င့္္ခံ ရတဲ့ (၃)တန္း ေက်ာင္းသူ ရဲ့ မိခင္္ က ေတာင္းဆို ပါတယ္္။ အဓမၼ ျပဳက်င့္ခဲ့သူကို
Read More

ျမန္မာျပည္ ကုိ အေ႐ွ႕က ခံစစ္ တံတုိင္း အေနနဲ႔သုံးလာ ႏုိင္တဲ့ တ႐ုတ္ႀကီးရဲ႕ စစ္ဗ်ဴဟာမွာ ကာခ်ဳပ္ ဘာလုပ္မလဲ?

ရန္သူ တက္မလာေအာင္ တားဆီးထားနိုင္ခဲ့တဲ့တ႐ုတ္တို့ ရဲ့ မဟာတံတိုင္ႀကီးဟာ အခုေရာက္လာမယ့္ USရဲ့ လက္ နက္ေတြကိုေတာ့ မခုခံနိုင္ေတာ့ပါဘူးေတာင္တ႐ုတ္ ပင္လယ္ထဲက အေမရိကန္ေလယာဥ္ တင္သင္းေဘာ အုပ္စု ကေနရာယူထားသလို ထင္မွတ္မထားတဲ့ ဘင္ဂလားပင္လယ္မွာလဲ ေရတပ္အုပ္ စုေရာက္လာတာ တ႐ုတ္ကို ပတ္ဝိုင္းထားသလိုပါပဲ စတ္ဝင္စားစရာ ေကာင္းတာက ဘင္းဂလားပင္လယ္ထဲက ေလယာဥ္ေတြ စစ္လက္နက္ေတြတ႐ုတ္ကိုပစ္တဲ့အခါ ျမန္မာျပည္ကျဖတ္ရမွာပါ ဒီအခါမေနတတ္မထိုင္တတ္နဲ႔ရွိတာေလးနဲ႔ထေဖာက္ရင္
Read More

သူရ ဦးေ႐ႊမန္းႀကီးေတာင္ စိတ္ဝင္စား ခဲ့ရတဲ့ အေမစု ရဲ႕ အိတ္အျပာေလးထဲ က အရာမ်ား

အဲ ဒီအိတ္ျပာေလးကိုအေမ ၂၀၁၁ အက်ယ္ခ်ဴပ္ကထြက္လာၿပီးကထဲက အေမသြားေလရာပါတတ္တယ္.. အေမ့ရဲ႕အပါးေတာ္ၿမဲျဖစ္တဲ့ အကိုႀကီးကိုစိုးဝင္းလြယ္ေလ့ရွိပါတယ္။ ျပည္တြင္းသာမကျပည္ပခရီးစဥ္ေတြမွာပါ အဲဒီလြယ္အိတ္အျပာေလးပါပါတယ္။ အေမလိုအပ္တဲ့အခါတိုင္းလဲကိုစိုးဝင္းဆီကေတာင္းယူတတ္ပါတယ္။ ေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ ႏိုင္ငံေတာ္ အဆင့္တာဝန္ေတြထမ္းေဆာင္တဲ့အခါ အစိုးရက (ျပည္ထဲေရး အထူးရဲတပ္ဖြဲ႕ STF) တာဝန္ေပးတဲ့ သက္ေတာ္ေစာင့္ေတြကိုင္တာ ေတြ႕ရပါတယ္ ။ တစ္ရက္… အေမ့ရဲ႕တကၠသိုလ္ရိပ္သာလမ္းက ၿခံနံပါတ္ ၅၄ မွာအလႈတခုလုပ္ပါတယ္။ သူရ ဦးေ႐ႊမန္းလဲလာပါတယ္
Read More

မဒီေလး ရဲ႕ (၆) ႏွစ္ျပည့္ ေမြးေန႔ အတြက္ သိန္း(၂၀၀) တိတိ လႉဒါန္းေပး ခဲ့တဲ့ နႏၵာလႈိင္

ပရိသတ္ရဲ႕အခ်စ္ေတာ္ မင္းသမီးေခ်ာ နႏၵာလႈိင္ ကေတာ့ လက္ရွိ အခ်ိန္မွာ အႏုပညာအလုပ္ေတြ မလုပ္ျဖစ္ေတာ့ဘဲ မိသားစုကိုပဲ အခ်ိန္ေပးၿပီး ေပ်ာ္႐ႊင္တဲ့ မိသားစုဘဝေလးကို တည္ေဆာက္ ထားသူတစ္ေယာက္ပါ။ လိုေလေသးမရွိ ျဖည့္ဆည္းေပးတတ္တဲ့ခင္ပြန္းေကာင္း၊ခ်စ္စရာ သမီးေလးသုံးေယာက္တို႔နဲ႔အတူ ဘဝကို ေအးခ်မ္းေပ်ာ္႐ႊင္စြာ ေလွ်ာက္လွမ္းေနသူလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ မေန႔က ဇူလိုင္ လ(၂၄) ရက္ေန႔ေလး ကေတာ့ အငယ္ဆုံး သမီးေလး
Read More

တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္မ်ားရွိ  လက္္ဖက္္ရည္္ဆိုင္ႏွင့္္ စားေသာက္္ဆိုင္္ငယ္္ မ်ားကို က်ပ္္ (၃၅)သိန္း မွ သိန္း(၁၀၀) ၾကား ေခ်းေငြ ထုတ္ေပးမည္

လက္္ဖက္္ရည္္ ဆိုင္ႏွင့္ စားေသာက္္ ဆိုင္ငယ္္ မ်ား ကို က်ပ္္ (၃၅)သိန္း မွ သိန္း (၁၀၀)ၾကား ေခ်းေငြ ေပးမည္္ ဟု အေသး စား ေငြေရး ေၾကးေရး ႀကီးၾကပ္္မႈ ေကာ္္မတီ က ဇူလိုင္္ (၂၃)ရက္္ တြင္္ ထုတ္ ျပန္္ သည္္။ အဆိုပါ
Read More

၂၀၂၀ ေရြးေကာက္္ပြဲ တပ္အတြင္းရွိ မဲ႐ုံအခ်ိဳ႕ကို အျပင္္မထုတ္္ဟု ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္္ ေဇာ္မင္းထြန္း ေျပာၾကား

လာမယ့္္ (၂၀၂၀) ေရြး ေကာက္္ပြဲ မွာ နယ္ေျမ အေနအ ထားအရ တပ္္ တြင္း မဲ႐ုံ အခ်ိဳ႕ ကို အျပင္္ မထုတ္္ ဘဲ တပ္္္ တြင္း မွာ ထားရွိ မယ္္လို႔ ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္္ ေဇာ္မင္းထြန္း က ေျပာပါ တယ္္။ “တခ်ိဳ႕ မဲ႐ုံေတြ
Read More