Latest

ျပည္္ပဖိအားမ်ားကို ျပည္တြင္းအင္အား ညီညြတ္ပါက ဘယ္ျပည္ပစိန္ေခၚမႈကိုမၽွ ေၾကာက္စရာမလိုဟု အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေျပာ

ျပည္ပဖိ အား ဘယ္ ေလာက္္ မ်ားမ်ား ျပည္တြင္း အင္ အားညီညြတ္္ ပါက ဘယ္ျပည္ပ စိန္ေခၚမႈကို မၽွ ေၾကာက္စရာ မလို ေၾကာင္း နိုင္ငံေတာ္္ ၏ အတိုင္ပင္္ ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္္ဆန္းစုၾကည္္ က လွိုင္းဘြဲ ၿမိဳ႕၌ ျပဳလုပ္္ သည့္ လူထု ေတြ႕ဆုံပြဲ တြင္
Read More

အေမရိကန္ႏိုင္ငံ ၀စၥကြန္ဆင္ျပည္နယ္ မီလ္္ေဝါကီးၿမိဳ႕တြင္ ပစ္ခတ္မႈျဖစ္ပြား လူ( ၆)ဦး ထက္မနည္း  ေသဆုံး

အေမရိကန္္ နိုင္ငံ ၀စၥကြန္ဆင္ျပည္္ နယ္္ မီလ္ေဝါ ကီးၿမိဳ႕မွာ ယမန္ေန႔ ေဖေဖာ္ဝါရီ (၂၆) ရက္္ က ေသနတ္္ပစ္္ခတ္္ မႈ ျဖစ္္ လို႔ လူ(၆)ဦးထက္္ မနည္း ေသဆုံးသြား တယ္္လို႔ သိရပါတယ္္ ။ ဒီျဖစ္္စဥ္္ မွာ ယင္းၿမိဳ႕  မွာ ရွိတဲ့ (Molson Coors)
Read More

လႊတ္ေတာ္၏ ဂုဏ္္သိကၡာႏွင့္ မညီသည့္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို တရားစြဲ အေရးယူနိုင္ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္နာယက ဦးတီခြန္ျမတ္ သတိေပး

ဖြဲ႕စည္းပုံျပင္ဆင္ေရးေဆြးေႏြး ရာမွာလႊတ္ေတာ္္ ရဲ့ ဂုဏ္္ သိကၡာနဲ႔ မညီညြတ္္ တဲ့ ေဆြးေႏြးမႈေတြ လိုအပ္္ တာထက္္ မ်ားျပားလာမယ္္ ဆို ရင္ အေရးယူ နိုင္သ လို တရားစြဲဆိုနိုင္ တဲ့ အခြင့္အေရးအထိ ရွိတယ္္ လို႔ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္နာယက ဦးတီခြန္ျမတ္က ဒီေန႔လႊတ္ေတာ္ မွာ ကိုယ္စားလွယ္ေတြကို သတိေပးလိုက္ပါတယ္။
Read More

ပဲခူးတိုင္း ေတာင္္ငူၿမိဳ႕ တြင္ ပရိေဘာဂ ပစၥည္းဆိုင္ မီးေလာင္မႈျဖစ္ပြား၊ အထူးကုေဆးခန္း (ျပင္ပလူနာဌာန) အေဆာက္အအုံပါ မီးကူးစက္ ေလာင္ကၽြမ္းမႈျဖစ္ပြား

ပဲခူးတိုင္း ေဒသႀကီး ေတာင္ငူၿမိဳ႕ တြင္ ေဖေဖာ္္ ဝါရီ (၂၇) ရက္ နံနက္အေစာပိုင္း က ပရိေဘာဂ ပစၥည္းအေရာင္းဆိုင္ တစ္္ဆိုင္္ ရွိ အင္တာနက္္ ၀ိုင္္ဖိုင္္ ပလတ္ခုံ အပူလြန္ကဲ၍ မီးေလာင္္ကၽြမ္း ခဲ့ရာမွ ပရိေဘာဂ ဆိုင္ႏွင့္ အထူး ကုေဆးခန္း (ျပင္ပလူနာဌာန)တို႔ အား မီးကူးစက္ေလာင္ ကၽြမ္းမႈျဖစ္္
Read More

(COVID-19) ကိုရိုနာ ဗိုင္းရပ္စ္ေၾကာင့္ အေမရိကန္ ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံတို႔  ပူးတြဲစစ္ေရးေလ့က်င့္မႈ အစီအစဥ္ကို ေရႊ႕ဆိုင္း

(COVID-19) ကိုရိုနာ ဗိုင္းရပ္စ္ ကူးစက္္မႈ စိုးရိမ္္ရသည့္္ အတြက္ ပူးတြဲစစ္ေရးေလ့က်င့္္ရန္္ စီစဥ္ထားမႈ ကို ဖ်က္္သိမ္းေၾကာင္း ေတာင္ကိုရီးယားႏွင့္ အေမရိကန္္ စစ္္ဘက္္ က ေဖေဖာ္္ဝါရီ (၂၇) တြင္ ထုတ္ျပန္္ သည္။ ေတာင္ကိုရီးယား စစ္္သည္္ (၂၀) ၊ အေမရိကန္စစ္္ သည္ (၁)ဦးတို႔ ဗိုင္းရပ္စ္ ကူးစက္္ခံထား
Read More

ကို႐ိုနာေရာဂါလို ဘက္ တီရီးယား နဲ႔ ဗိုင္းရပ္စ္ေတြ ကို တိုက္ခိုက္ႏိုင္စြမ္း ရွိ တဲ့ ကိုယ္ ခံအား ေကာင္းေ စေသာ အစားစာ (၁၁) မ်ိဳး

အခုတေလာတ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွာ ျဖစ္ပြားေနတဲ့ ကူးစက္ျပင္းထန္ေသာ ကို႐ိုနာေရာဂါလို ဘက္ တီရီးယား နဲ႔ ဗိုင္းရပ္စ္ေတြ ကို တိုက္ခိုက္ႏိုင္စြမ္း ရွိ တဲ့ ကိုယ္ ခံအား ေကာင္းေ စေသာ အစားစာ (၁၁) မ်ိဳး အေၾကာင္းကို စာဖတ္ပရိသတ္ႀကီး ကာကြယ္စားသုံးႏိုင္ရန္ေဖာ္ျပေပးလိုက္ ပါတယ္။အားလုံးပဲ ကပ္ေရာဂါေဘးမွ ကင္းေဝးၾကပါေစ။ (၁) ၾကက္ သြန္ျဖဴ
Read More

“Hypersonic လက္နက္မ်ား” ရဲ႕ ၿခိမ္းေျခာက္မႈ အႏၲရာယ္ကို ေျဖရွင္းနိုင္ရန္ ပင္တဂြန္ စစ္ဌာနခ်ဳပ္က ႀကိဳးစားေန

ပင္တဂြန္စစ္ဌာနခ်ဳပ္ရဲ႕ စစ္လက္နက္ ပစၥည္း သုေတသနဆိုင္ရာေအဂ်င္စီ (The Defense Advanced Research Projects Agency – DARPA) သည္ ရန္သူ႔ Hypersonic လက္နက္မ်ားကို ၾကားျဖတ္ တိုက္ခိုက္နိုင္ရန္ႏွင့္ ေခ်မွုန္းဖ်က္ဆီးနိုင္ရန္အတြက္ နည္းလမ္းသစ္မ်ားကို ရွာေဖြေလ့လာ လ်က္ရွိပါသည္။အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ အင္အားႀကီး နိုင္ငံမ်ားျဖစ္ၾကေသာ တ႐ုတ္ႏွင့္ ႐ုရွားနိုင္ငံမ်ား သည္ အသံထက္
Read More

မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္ လူ ( ၄ ) ဦး က ျပည့္တန္ဆာ အမ်ိဳးသမီး ကို ေခၚယူေပ်ာ္ပါးျပီး သတ္ျဖတ္ ၍ အေလာင္းေဖ်ာက္ဖ်က္မွုျဖစ္ပြား

မႏၲေလးၿမိဳ႕ တြင္ အမ်ိဳးသား 4 ဦးက ျပည့္တန္ဆာ အမ်ိဳးသမီး 1 ဦးကို ေခၚယူေပ်ာ္ပါးျပီး သတ္ျဖတ္ကာ အေလာင္း စြန္႔ပစ္မႈ ေဖေဖာ္ဝါရီ ( ၁၉ )ရက္ ညပိုင္း က ျဖစ္ပြား ခဲ့ ေၾကာင္း ရဲတပ္ဖြဲ႔မွ သတင္းရရွိသည္။ ေဖေဖာ္ဝါရီ (၂၀)ရက္ ေန႔လည္ပိုင္း က
Read More

ပူတင္ ကိုယ္တိုင္ သြားေရာက္ၾကည့္ရႈ ခဲ့တဲ့ စစ္ေရး ေလ့က်င့္ခန္းမွ အသံထက္ျမန္သည့္ ဟိုက္ပါဆိုးနစ္ ဒုံးက်ည္စမ္းသပ္ပစ္ခတ္မႈ 

ခရိုင္းမီးယားကၽြန္းဆြယ္ အနီး ပင္လယ္နက္မွာ ျပဳလုပ္တဲ့ ႐ုရွားေရတပ္ စစ္ေရး ေလ့က်င့္ခန္း ကို သမၼတ ဗလီဒီမာပူတင္ သြားေရာက္ၾကည့္ရႈခဲ့ပါတယ္။အဲဒီစစ္ေရးေလ့က်င့္မႈမွာ အသံထက္ျမန္တဲ့ ဟိုက္ပါဆိုးနစ္ ကင္ဂ်ယ္ ဒုံးက်ည္စမ္းသပ္ပစ္လႊတ္မႈ ပါဝင္တယ္လို႔ ႐ုရွားအစိုးရက ေျပာၾကားပါတယ္။ ေလ့က်င့္ခန္းအတြင္း ေရတပ္သေဘၤာအမ်ားအျပားပါဝင္ၿပီး MiG-31K ၾကားျဖတ္တိုက္ ေလယာဥ္ ႏွစ္စင္းကေန ကင္ဂ်ယ္ဒုံးက်ည္ကို စမ္းသပ္ပစ္လႊတ္ခဲ့ပါတယ္။ကင္ဂ်ယ္ဒုံးက်ည္ကို ၂၀၁၈ ေမလက
Read More

“ရခိုင္မွ မြတ္စလင္မ်ား အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ICJ တြင္ မြတ္ဆလင္ႏိုင္ငံ ေမာ္လ္ဒိုက္က တရားစြဲမည္”ဟု ဆို

ေဂ်ာ့ဂ်္ကလူနီ၏ ဇနီးသည္ျဖစ္သူ၊ လက္ဘႏြန္ႏြယ္ဖြား မြတ္ဆလင္ေရွ႕ေန “အမယ္ကလူနီ”ကို ငွားရမ္းထား ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ မြတ္စလင္လူနည္းစုဝင္မ်ားႏွင့္ပတ္ သက္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ကမ႓ာ့ကုလသမဂၢလက္ေအာက္ရွိ ႏိုင္ငံတကာတရား႐ုံး(ICJ)တြင္ တရားစြဲေတာ့မည္ျဖစ္ျပီး ေမာ္လ္ဒိုက္အစိုးရကိုယ္စားလိုက္ ပါေဆာင္ရြက္ရန္ ဝတ္လံုေတာ္ရေရွ ့ေန “အမယ္ ကလူနီ “ကို ငွားရမ္းလိုက္ေၾကာင္း ေမာ္လ္ဒိုက္ႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သတင္းမ်ား၏ ေဖာ္ျပမွုအရသိရသည္။ လူ ့အခြင့္အေရးေရွ ့ေနတစ္ဦးလည္း ျဖစ္သည့္
Read More