Latest

ဦးသန္းေရႊ ၏ မိသ ားစု ဆရာဝန္္ အျဖစ္ လူသိမ်ား ခဲ့ ေသာ က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးေဟာင္း ကိုဗစ္္ ထိန္းခ်ဳပ္ေရး နည္းပညာ ကာ္မတီ တြင္ ဦးေဆာင္္ မည္္

အၿငိမ္း စား တပ္မေတာ္္ ကာကြယ္္ ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ မွူးႀကီး သန္းေရႊ ၏ မိသားစု ဆရာဝန္္ အျဖစ္ လူသိ မ်ား သလို က်န္းမာေရး့ ဝန္ႀကီး အျဖစ္ ဆယ္စုႏွစ္္ တစ္္ခု နီးပါးၾကာ တာဝန္္ ထမ္းေဆာင္္ခဲ့ သည့္္ ပါေမာကၡ ေဒါက္တာ ေက်ာ္ျမင့္္
Read More

အျပင္မထြက္ရတဲ့အတြက္ ဖခင္ၾကီးရဲ့ (၅၄)နွစ္ျပည့္ေမြးေန့ကို ေနအိမ္္္က ျခံဝန္းထဲမွာပဲ  က်င္းပလိုက္တဲ့ ေနျခည္္ဦးတို့ မိသားစု

ဆြဲေဆာင္္မႈ အျပည့္္ ရိွတဲ့ မ်က္နွာေလး ကို ပိုင္္ဆိုင္္ ထားတဲ့ ေနျခည္ဦး ကေတာ့ အလွ အပနဲ့ ပက္္သတ္္ ၿပီး သူမကိုယ္္ သူမ အျမဲ တမ္း ဆန္း သစ္ေန ေအာင္ ေနထိုင္ သူ တစ္ဦးပါ။ ေနျခည္ဦး က သူမရဲ့ အလွအပခြဲ စိတ္မႈနဲ့
Read More

႐ု႐ွားတြင္ျပဳလုပ္သည့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ပါ၀င္ေသာ Kavkaz-2020 မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္္ စစ္ေရးေလ့က်င့္္မႈ စတင္္

တနလၤာေန႔ တြင္ ႐ု႐ွား ႏိုင္္ငံက Kavkaz-2020 မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္္ စစ္ေရး ေလ့က်င့္္မႈ စတင္္ခဲ့ သည္္ ဟု ႐ု႐ွား ကာကြယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနက အတည္ျပဳ သည္္ ။ ႐ု႐ွား ႏုိင္္ငံ အပါ အ၀င္္ ႏုိင္္ငံ (၆)ႏုိင္္ငံမွ တပ္္မ ေတာ္မ်ား၏ စစ္္မႈထမ္းမ်ား ပါ၀င္ေနၾကသည္္ ဟုလည္း
Read More

ရက္္ ေတြသာၾကာ လာၿပီး အခု ထိ ကုိဗစ္္အ ေျဖ တိတိ က်က် ဘာမွ မသိရေသး တဲ့ အတြက္္ စိတ္္ပူ ရတဲ့ အေၾကာင္း ရင္ဖြင္္ ခဲ့တဲ့ နႏၵာလႈိင္ရဲ႕ ေမာင္ေလး စိန္ၿဖိဳးလႈိင္

အား လုံးက ေမာင္္ လို႔ သိၾက တဲ့ မင္း သမီးႀကီး နႏၵာလႈိင္္ ရဲ႕ ေမာင္ေလး စိန္ၿဖိဳးလႈိင္ကေ တာ့ ကိုဗစ္ကပ္ေ ရာဂါ ကူးစက္ခံရတဲ့ အမ ျဖစ္သူ မေႏြးေႏြးလႈိင္္ ရဲ႕ ကေလးမ်ားကို ကူညီေစာင့္ေ ရွာက္ေပးရင္ အတူ hotel quarantine ဝင္ေပး ခဲ့တာပဲ
Read More

တင္ းက်ပ္ သည့္ STAY AT HOME အစီ အစဥ္ ေၾက ညာ ၿပီး ေနာက္ ရန္ ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ လုပ္ငန္ းအခ်ိဳ႕ ရပ္နာ းရန္ ရွိေန သျဖင့္ စီးပြ ားေရး ႏွင့္ စားဝ တ္ေနေ ရး အခ က္အခဲ မ် ား စြာ ၾကဳံေ တြ႕ လာ ဖြယ္ ရာ ရွိေန

တင္းက်ပ္သည့္ Stay at Home အစီအစဥ္ ေၾကညာၿပီးေနာက္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ရွိ လုပ္ငန္းအခ်ိဳ႕ရပ္ နားရန္ ရွိေနသျဖင့္ စီးပြားေရးႏွင့္ စားဝတ္ေနေရးအခက္အခဲမ်ားစြာ ၾကဳံေတြ႕လာဖြယ္ရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။ စက္တင္ဘာ ၂၁ ရက္ နံနက္ ၈ နာရီတြင္ Stay at Home အစီအစဥ္ စတင္ခဲ့ရာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အတြင္း ဖြင့္လွစ္
Read More

ေန႔စဥ္ထုတ္ေ၀ေနေသာ ပုဂၢလိက သတင္းစာမ်ား ယာယီရပ္္နားမည္ဟု ေၾကျငာ

ေန႔စဥ္္ သတင္းစာထုတ္ေဝ မႈေတြကို ယာယီ ရပ္္နားမယ္္ လို႔ ျပည္တြင္း ပုဂၢလိ က သတင္းစာ ေတြျဖစ္္ တဲ့ ဆဲဗင္းေဒး သတင္းစာ၊ စံေတာ္ခ်ိန္္ သတင္းစာ နဲ႔ ျမန္မာတိုင္းမ္္ သတင္းစာ တိုက္္ ေတြက ေၾကညာ လိုက္္ ပါတယ္္။ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီး အတြင္း ေနအိမ္္ အတြင္း
Read More

ကေလးထိန္းရင္းကပဲ ေဖာင္ေဒးရွင္းအတြက္အျပင္၊ ပရဟိတအလုပ္ေတြကိုပါ ေထာင့္ေစ့ေအာင္္ စီစဥ္္ႏိုင္ခဲ့တဲ့ ခ်စ္္သုေဝ

ပရိသတ္္ ေတြ ခ်စ္္ ၾကတဲ့ နုိင္္ငံ ေက်ာ္ သရုပ္ေဆာင္နဲ့ အဆုိေတာ္ ျဖစ္္ သူ ခ်စ္သုေဝ က ဆရာဝန္္ တစ္ဦးျဖစ္ေပမယ့္္ သူမခ်စ္္ တဲ့ အနု ပညာ လုပ္္ငန္း ေတြကို လုပ္ကိုင္္ ေနသူ တစ္ဦးပါ။ ခ်စ္သုေဝ က လက္္ရိွ မွာေတာ့ သူမရဲ့
Read More

ေရကူး ၀တ္္စံုေလး နဲ႔ ဆြဲေဆာင္္ မူရွိရွိ မိမိုက္္ လြန္းေန တဲ့ ေမာ္္ဒယ္မေလးမ်က္၀န္း

ပရိသတ္္ ေတြအတြက္ ဆက္ဆီက်က် အမိုက္စား ပံုစံေလးနဲ႕ အျမင္ဆန္းေအာင္ရိုက္တာတဲ့ ပံုေတြကို တင္ေပးလိုက္တဲ့ ေမာ္ဒယ္္ မ်က္၀န္း ျမင္္ သူ တိုင္းေငး ေလာက္ တဲ့ အမိုက္စား ခႏၶာကိုယ္ေကာက္ေၾကာင္းအလွကို ပိုင္ဆိုင္ထားတဲ့ ေမာ္ဒယ္လ္မ်က္၀န္း ကို သိၾကမယ္ထင္ပါတယ္ေနာ္္ ။ ေမာ္ဒယ္လ္ေလာကကိုဝင္ေရာက္တာ မၾကာေသးပင္မဲ့ ပရိသတ္အမ်ားအျပားရဲ႕အားေပးဝန္းရံမႈကို တျဖည္းျဖည္းရရွိလာတဲ့ ေမာ္ဒယ္ျဖစ္္ ပါတယ္
Read More

ကိုဗစ္္ ရန္ပုံေငြ အျဖစ္္ က်ပ္္ ဘီလီယံ (၁၀၀၀)ေက်ာ္္ ျပင္္ ဆင္္ ထားတယ္္ လို႔ ေဒၚေအာင္္ဆန္းစုၾကည္္ ေျပာ

(ကိုဗစ္ ၁၉) အလြန္ကာလမွာ ျပည္သူ ေတြ ထိခိုက္မႈအနည္းဆုံး ျဖစ္ေစဖို႔လည္း ရည္ရြယ္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ကိုဗစ္၁၉ေရာဂါနဲ႔ပတ္သတ္ ၿပီး အသုံးျပဳဖို ႔အတြက္ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ ရန္ပုံေငြအျဖစ္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနကေန အေထြေထြပိုလၽွံေငြ ဘီလီယံ(၁၀၀၀)ေက်ာ္ ကို ျပင္ဆင္ ထားတယ္လို႔ ဒီေန႔ စက္တင္ဘာလ ၂၁ ရက္ ည၈နာရီမွာ နိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က နိုင္ငံအ
Read More

(၄)ႏွစ္္ သ ားအ ရြယ္္ နဲ႔ လက္ ရွိ (၅၄)ႏွစ္္ အရြယ္ မွာ ငယ္ ဘဝ ထက္္ လက္္ ရွိ အေျခ အေန ကို သေ ဘာ က် တယ္္ ဆို တဲ့ မင္ းသာ းၾကီး ” ရန္ေအာင္္”

မင္းသားႀကီးရန္ေ အာင္ကေတာ့ အႏုပညာေလ ာကမွာ အကယ္ဒမီဆု (၆) ဆုအထိ ရရွိပို င္ဆိုင္ထားတဲ့ ရွားရွားပါးပါး မင္းသား တစ္လက္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ရန္ေအာင္က အခုဆိုရင္ အသက္ငါးဆယ္ေက်ာ္အရြယ္ကို ေရာက္ေနၿပီျဖစ္ေပမယ့္ ႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကားေတြမွာ အေရးပါတဲ့ အဓိကဇာ တ္ေဆာင္ေနရာကေန သ႐ုပ္ေဆာင္ေနရဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အသက္အရြယ္မ်ိဳးစုံက ပရိသတ္ေတြကလည္း သ႐ုပ္ေဆာင္လည္းေကာင္း၊ သီခ်င္းဆိုလည္းေတာ္တဲ့ရန္ေအာင္ကို ဒီေန႔အခ်ိန္ထိ စြဲစြဲျမဲျမဲ
Read More