Latest

အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး ေဖေဖာ္ဝါရီ (၂၅) ရက္တြင္ စတင္ေဆြးေႏြးရန္ လ်ာထားၿပီး လႊတ္ေတာ္္ ကိုယ္စားလွယ္ (၂၈၂) ဦးမွ ၁၄၉ ဦး သို႔ ေလၽွာ့ခ်၍ ေဆြးေႏြးခြင့္ျပဳ

ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး ေဖေဖာ္ဝါရီ (၂၅) ရက္္၌ စတင္ေဆြးေႏြး ရန္ လ်ာထား ၿပီး ေဆြးေႏြး ရန္ အမည္ စာရင္းသြင္း ထား သည့္ တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္ စားလွယ္မ်ား အပါအဝင္ လႊတ္ေတာ္္ ကိုယ္စားလွယ္ စုစုေပါင္း (၂၈၂) ဦးမွ (၁၃၀) ခန႔္ေလၽွာ့ ခ် ၍
Read More

ရန္္ခ်န္းအက်ဥ္းေထာင္တြင္ ေထာင္္အရာရွိမ်ား အပါအဝင္ လူ (၂ဝ၇) ဦး (COVID-19) ဗိုင္းရပ္စ္ကူးစက္ခံေနရ

တ႐ုတ္္ နိုင္ငံအေရွ႕ပိုင္း ရွန္္တုန္းျပည္္နယ္္ရွိ ရန္ခ်န္း အက်ဥ္းေထာင္္ မွ ေထာင္္ အရာရွိ (၇) ဦးအပါအဝင္ စုစုေပါင္း လူ (၂၀၇) ဦး (COVID-19) ဗိုင္းရပ္္စ္္ ကူးစက္ေနသည္္ ကို စစ္ေဆးေတြ႕ရွိရေၾကာင္း ေဒသဆိုင္ရာ တာဝန္္ရွိ သူတို႔က ယေန႔နံနက္္ပိုင္း က ျပဳ လုပ္ေသာ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲတြင္ေျပာ
Read More

(COVID-19) သံသယရွိသူ ျမန္မာႏိုင္ငံသား (၁)ဦး အိႏၵိယနိုင္ငံ ဂယာေလဆိပ္္တြင္ ေတြ႕ရွိ

အိႏၵိယ နိုင္ငံ အေရွ႕ပိုင္း ဘီဟာျပည္္နယ္္ ဂယာ နိုင္ငံတ ကာ ေလဆိပ္္ သို႔ေရာက္္ရွိခဲ့ၿပီး ေနာက္္ (COVID-19) ဗိုင္းရပ္္စ္္ကူး စက္္ခံထားရသည္္ ဟု မသကၤာ ေသာ ျမန္္မာ နိုင္္ငံသား (၁)ဦးကို အႏူဂရာနာရာယန္ ေဆးေကာလိပ္ ေဆး႐ုံ (ANMCH) ၌ ေဆး႐ုံ တင္္ ထားေၾကာင္း သိရသည္္။
Read More

ရွမ္းျပည္နယ္အေရွ႕ပိုင္း မိုင္းဆတ္တြင္ ျပည္သူ႔စစ္ ယူနီေဖာင္း ဝတ္ထားသူ လူ(၁)ဦးကို ဒဏ္ရာမ်ားျဖင့္ ေသဆုံးလ်က္ ေတြ႕ရွိ

ရွမ္းျပည္နယ္္ အေရွ႕ပိုင္း မိုင္းဆတ္္ ၿမိဳ႕၊ မယ္ပုလုံေက်းရြာအုပ္စု ဂ်ဴးလုရြာနဲ႔ ပါေဘာေက်းရြာ အၾကား ကားလမ္းေဘး ေတာင္ယာ သြားလမ္းမွာ ေဖေဖာ္ဝါရီ (၂၁) ရက္္ မနက္္ပိုင္းက ျပည္သူ႔စစ္္ ယူနီေဖာင္း ဝတ္ဆင္္ ထားသူ လူ(၁)ဦး ဒဏ္ရာေတြနဲ႔ ေသဆုံးေန တာ ေတြ႕ရတယ္္ လို႔ ရဲတပ္္ ဖြဲ႕က ေျပာပါတယ္္
Read More

ရန္ကုန္တိုင္း အတြင္းရွိ ဌာနဆိုင္ရာမ်ား ဘတ္ဂ်က္အခ်ိဳ႕ေတာင္းခံရာတြင္ ေခါင္းစဥ္အလြယ္တကူ ေျပာင္းလဲသုံးစြဲနိုင္သည့္ အသုံးစရိတ္ ေတာင္းခံျခင္းမ်ားျပားေနေၾကာင္း ျပည္သူ႔ေငြစာရင္းေကာ္မတီဥကၠ႒ ဦးတင့္လြင္ ေျပာၾကား

ရန္ကုန္တိုင္း အတြင္းရွိ ဌာနဆိုင္ရာ မ်ားအေနျဖင့္ ဘတ္ဂ်က္္ အခ်ိဳ႕ ေတာင္းခံရာ တြင္ စနစ္တက် တြက္ခ်က္ေတာင္းခံရမည့္္ အစား ေခါင္းစဥ္ အလြယ္တကူ ေျပာင္းလဲ သုံးစြဲနိုင္သည့္ သာမန္ အသုံးစရိတ္ ေတာင္းခံျခင္းမ်ားျပားေနေၾကာင္း ရန္ကုန္ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ ျပည္သူ႔ေငြ စာရင္း ေကာ္မတီဥကၠ႒ ဦးတင့္လြင္ က ေျပာၾကားသည္္။ ေဖေဖာ္ဝါရီ
Read More

(၂၀၂၀) အေမရိကန္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေဒၚနယ္္ထရမ့္ ထပ္မံ အေရြးခံရေရး ႐ုရွားက ေနာက္ကြယ္မွ ႀကိဳးပမ္းေနေၾကာင္း အေမရိကန္ ေထာက္လွမ္းေရး အရာရွိမ်ားထြက္ဆို

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္္စု ၌ (၂၀၂၀) ျပည့္ႏွစ္္ အေႏွာင္း ပိုင္းတြင္ ျပဳလုပ္မည့္ သမၼတေရြးေကာက္ပြဲ ၏ ဂုဏ္္သိကၡာအေပၚ သံသယ တိုးပြားလာၿပီး လက္ရွိသ မၼတေဒၚနယ္္ထရမ့္္ ျပန္လည္ေရြးေကာက္ ခံ လာေရးအ တြက္ ႐ုရွား က ေနာက္ကြယ္ မွ ႀကိဳးပမ္းေနေၾကာင္း အေမရိကန္ေထာက္္ လွမ္းေရး အရာရွိမ်ား က လႊတ္ေတာ္္
Read More

မေကြးတိုင္း ေခ်ာက္ၿမိဳ႕တြင္ တ႐ုတ္ နိုင္ငံသား (၉) ဦးတ႐ုတ္ျပည္ျပန္ခြင့္မရဘဲ ပိတ္္မိေန

မေကြးတိုင္း ၊ ေခ်ာက္္ ၿမိဳ႕တြင္ ကုမၸဏီဝန္ထမ္း တ႐ုတ္ နိုင္ငံသားေတြထံ တ႐ုတ္ႏွစ္သစ္္ကူး လာေရာက္္ လည္ပတ္္တဲ့ အမ်ိဳးသမီးနဲ႔ ကေလး (၉) ဦး တ႐ုတ္ျပည္ျပန္ခြင့္ မရဘဲ ပိတ္္ မိေနတယ္ လို႔ ကုမၸဏီ တာဝန္ရွိသူ ထံက သိရပါတယ္္။ ေခ်ာက္ ၿမိဳ႕ အမွတ္္ (၁၅) နယ္ေၿမ
Read More

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲ ပ်က္ျပားပါက တူရကီတပ္ဖြဲ႕မ်ားအား တိုက္ခိုက္ရန္ အသင့္ရွိေၾကာင္း လစ္ဗ်ားစစ္ဘုရင္ ခါလီဖာဟက္ဖ္တာ ကတိျပဳ

ဂ်ီနီဗာ တြင္ က်င္းပေနေ သာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြး ပြဲ မေအာင္ျမင္္ ခဲ့ပါက တူရကီတပ္ဖြဲ႕မ်ား အား တိုက္ခိုက္္ သြားရန္ အသင့္ ရွိေနေၾကာင္း လစ္ဗ်ား စစ္္ဘုရင္ ခါလီဖာဟက္ဖ္တာ က ေဖေဖာ္္ဝါရီ (၂၁) တြင္ ေျပာၾကားခဲ့ သည္ဟု ႐ုရွား မီဒီယာမ်ားက ေဖာ္ျပခဲ့ၾက သည္။ ႐ုရွား
Read More

ထြက္ေျပး တိမ္းေရွာင္ေန ေသာ  ဘူးလက္ဦးလွေဆြကို ဖမ္းဝရမ္းကပ္ရန္ အမိန္႕ ေၾကျငာစာထုတ္ျပန္

အမႈမွ တိမ္းေရွာင္ေန ေသာ ဘူးလက္္ ဦးလွေဆြ ကို လူ ဖမ္းဝရမ္း ကပ္ေၾကညာရန္္ အ ေနာက္ပိုင္း ခရိုင္တရား႐ုံး က အ မိန႔္ေၾကာ္ျငာ စာထုတ္ျပန္္ သည္္။ ေဖေဖာ္ဝါရီ (၁၁)ရက္္ ႐ုံးခ်ိန္း တြင္ သက္ေသ ခုနစ္္ ဦးအနက္ ေနာက္ဆုံး လိုျပ သက္ေသျဖစ္ သည့္
Read More

ပဲခူးၿမိဳ႕ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD) ရပ္ေက်း႐ုံးခန္း ေဖာက္ထြင္းခံရ

ပဲခူးတိုင္း ေဒသႀကီး ၊ ပဲခူးၿမိဳ႕၊ ဥသာၿမိဳ႕သစ္္ ရပ္ကြက္ ႀကီး (၄) ရွိ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္္ (NLD) ရပ္ေက်း႐ုံးခန္း (၂၀၂၀) ခုႏွစ္္ ၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ (၂၀) ရက္္ ညပိုင္း က ေဖာက္ထြင္း ခံရေၾကာင္း ပဲခူးတိုင္း ေဒသႀကီး (NLD) ပါတီ ဥကၠ႒
Read More