ျမန္မာ့ ေလတပ္ တိုက္ေလယာဥ္ျဖစ္ သည့္ ႐ုရွားႏိုင္ငံ ထုတ္ MIG-29 အေၾကာင္း တစ္ေစ့ တစ္ေစာင္း

Posted on

MiG-29 တိုက္ေလယာဥ္ ကို Mikoyan မွ 1970 တြင္ ဒီဇိုင္း ဆြဲတည္ေဆာက္ ခဲ့ၿပီး အေမရိကန္🇺🇸ေလတပ္၏အေက်ာ္အေမာ္မ်ားျဖစ္သည့္  F-15  ႏွင့္ F-16 တိုက္ေလယာဥ္မ်ားကို တန္ျပန္တိုက္ခိုက္ႏိုင္ရန္အတြက္ တည္‌ေဆာက္ထုတ္လုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

အေျမႇာက္ အျမား ထုတ္လုပ္တည္ေဆာက္ျခင္းကို 1981 တြင္ စတင္ခဲ့ၿပီး 1982 တြင္ ႐ုရွား🇷🇺‌ ေလတပ္၌ စတင္အမႈထမ္းလာခဲ့ပါတယ္။ ယခုအခ်ိန္ ထိ အစီးေရ 600 ေက်ာ္ထုတ္လုပ္ထားၿပီး ႐ုရွား‌🇷🇺ေလတပ္မွ အေတာ္အားကိုးအားထားခဲ့ရေသာ စတုတၳမ်ိဳးဆက္ ဘက္စုံသုံးဂ်က္တိုက္ေလ ယာဥ္ေတြျဖစ္ပါတယ္။

MiG-29  သည္ တိုက္ေလယာဥ္မႈး 1 ဦးလိုက္ပါရသည့္ တိုက္ေလယာဥ္ျဖစ္ၿပီး ထိုတိုက္ေလယာဥ္မႈးအတြက္ K-36D ခုန္ထြက္ႏိုင္‌ေသာအထူးထိုင္ ခုံ 1 လုံးတပ္ဆင္ေပးထားပါတယ္။

MiG-29UB  သည္ အေမာင္းသင္တိုက္ေလယာဥ္မႈး 1 ဦး ႏွင့္ ေလေၾကာင္းနည္းျပ 1 ဦးလိုက္ပါရ‌တာေၾကာင့္ K-36D ခုန္ထြက္ႏိုင္‌ေသာအထူး ထိုင္ခုံ 2 လုံးတပ္ဆင္ထားပါတယ္။ထိုတိုက္ေလယာဥ္မ်ား၏အ႐ြယ္အစားကိုအရင္ေျပာပါရေစ။

ထို MiG-29 တိုက္ေလယာဥ္ေတြဟာအလ်ား – 17.32 မီတာအေတာင္ပံအရွည္ – 11.36 မီတာ ႏွင့္အျမင့္ – 4.73 မီတာရွိပါတယ္။ထို MiG-29 တိုက္ေလယာဥ္ဟာ မည္သည့္အရာမွမတင္ေဆာင္ထားပါက 24251 ေပါင္ ေလးၿပီး ပစၥည္းအစုံတင္ေဆာင္ထားပါက 39683 ေပါင္ ေလးပါတယ္။

MiG-29UB အလ်ား – 17.42 မီတာ အေတာင္ပံအရွည္ – 11.99 မီတာ ႏွင့္ အျမင့္ – 4.40 မီတာ ရွိပါတယ္။

ထို MiG-29UB ေတြဟာ မည္သည့္အရာမွမတင္ေဆာင္ထားရင္ 30000+ ေပါင္ခန္႔ေလးၿပီး ပစၥည္းအစုံတပ္ဆင္ထားပါက 45000 ေပါင္ ခန႔္ေလးပါတယ္။၎တိုက္ေလယာဥ္မ်ားတြင္ Klimov ထုတ္ RD-33 turbofan engine 2 လုံးတပ္ဆင္ထားၿပီး ၎အင္ဂ်င္တစ္လုံးဟာ အမ်ားဆုံး ေပါင္ 18900

အထိတြန္းအားေပးႏိုင္ပါတယ္။ ထို MiG-29 တိုက္ေလယာဥ္ဟာ 1 second တြင္ အျမင့္ေပ 330 အထိတက္ႏိုင္ၿပီး တစ္မိနစ္တြင္ အျမင့္ေပ 65000 အထိတက္ႏိုင္ပါတယ္။

ထို MiG-29 တိုက္ေလယာဥ္မ်ားသည္ တစ္နာရီကို အျမန္ဆုံး 2400 km ႏႈန္းျဖင့္ပ်ံသန္းႏိုင္ၿပီး 1430 km အကြာအထိ အပိုဆီတိုင္ကီမခ်ိတ္ဘဲ ပ်ံသန္းစစ္ဆင္ႏိုင္ပါတယ္။ အကယ္၍အပိုဆီတိုင္ကီထပ္မံခ်ိတ္ဆြဲပါက ထို 1430 km ထက္ပိုၿပီးစစ္ဆင္ႏိုင္ပါတယ္။ သာမန္ MiG-29B ၏ အတြင္းဆီတိုင္ကီတြင္ ေလယာဥ္ဆီ 3500 kg ဆံ့ၿပီး MiG-29 SM ႏွင့္ MiG-29 SMT တို႔တြင္မူ ေလယာဥ္ဆီ 4000 kg ဆံ့ၾကပါတယ္။

ထိုMiG-29 တိုက္ေလယာဥ္မ်ားတြင္ Zhuk-ME radar ကိုတပ္ဆင္ထားၿပီး ၎ radar ဟာ 260 km အထိေထာက္လွမ္းႏိုင္ပါတယ္။ ထို႔အျပင္ တစ္ၿပိဳင္တည္းပစ္မွတ္ 10 ခုကိုေျခရာခံႏိုင္သည့္ OFPS-29 ရန္သူ႔ေထာက္လွမ္းေရးစနစ္၊ SPO-15 Beryoza

ရဒါႀကိဳတင္သတိေပးစနစ္၊ အျမင့္ေပျပစနစ္၊ တည္ေနရာလမ္းေၾကာင္းျပစနစ္တို႔အျပင္ အျခားေသာ အဆင့္ျမင့္စနစ္မ်ားစြာ တပ္ဆင္ထားပါတယ္။ လိုအပ္လာပါက flares decoy pod မ်ား ႏွင့္ ECM pod
မ်ားထပ္မံတပ္ဆင္ႏိုင္ပါတယ္။

MiG-29 တြင္ Airbrake 2ခုပါပါတယ္။ ထို႔အျပင္ ေလယာဥ္‌အေနာက္စြန္ပိုင္း၌ အရွိန္ထိန္းေလထီးႀကီးတစ္ခုပါပါတယ္။
ထို MiG-29 တိုက္ေလယာဥ္ သည္ ေဝဟင္ဆီျဖည့္စနစ္ပါဝင္ၿပီး ထိုဆီျဖည့္ငုတ္တိုင္ကို တိုက္ေလယာဥ္ဦးပိုင္း၏ အေရွ႕ဘယ္ဘက္ျခမ္းတြင္သိမ္းဆည္းထားရွိပါတယ္။

ထို MiG-29 တိုက္ေလယာဥ္တြင္ ပင္မလက္နက္အေနျဖင့္ 30 mm က်ည္သုံး GSh-30-1 စက္ေသနတ္ႀကီးကို ‌တိုက္ေလယာဥ္ဦးပိုင္း ၏အေရွ႕ဘယ္ျခမ္းအတြင္းတြင္ တပ္ဆင္ထားပါတယ္။ ထိုစက္ေသနတ္ႀကီးသည္ တစ္မိနစ္တြင္ က်ည္အေတာင့္ေရ 1800 ႏႈန္းျဖင့္ 1.8 km အထိပစ္ခတ္ႏိုင္ပါတယ္။ က်ည္အေတာင့္ေရ 150 ပါပါတယ္။ထို MiG-29 တိုက္ေလယာဥ္တြင္ လက္နက္တပ္ဆင္ရန္ ေနရာ 7 ခုပါပါတယ္။ ၎တို႔မွာ

1. အေတာင္ပံ 2ဖက္ေအာက္တြင္ 6 ေနရာႏွင့္
2. ကိုယ္ထည္ေအာက္တြင္ 1 ေနရာပါရွိပါတယ္။

၎ေနရာမ်ားတြင္Rockets (at MiG-29B/SM/SE/UB)
1. 4 km အထိသြားႏိုင္ေသာ S-5 ႏွင့္ S-24 rocket မ်ား

2. 5 km အထိသြားႏိုင္ေသာ S-8 rocket မ်ား
Air to air missiles (MiG-29B/UB/SM/SE)

1. 40 မွ 130 km အထိသြားႏိုင္ေသာ ႐ုရွား🇷🇺ထုတ္ R-27 missile မ်ား (MiG-SM/SE)
2. 8 km အထိသြားႏိုင္ေသာ ႐ုရွား🇷🇺ထုတ္ R-60 missile မ်ား

3. 30 km အထိသြားႏိုင္ေသာ ႐ုရွား🇷🇺ထုတ္ R-73 missile မ်ား
4. 110 km အထိသြားႏိုင္ေသာ India 🇮🇳ထုတ္ Astra missile မ်ား

Air to surface missiles (at MiG-29SM/UB)
1. 11 km အထိသြားႏိုင္ေသာ Kh-25 ML missile မ်ား

2. 12 km အထိသြားႏိုင္ေသာ Kh-29 T missile မ်ား ႏွင့္
3. 130 km အထိသြားႏိုင္ေသာ Kh-35 V missile မ်ား

Bombs (at MiG-29B/UB/SM/SE)
1. RBK-250, 500,750 bomb မ်ား

2. FAB-500,1000 bomb မ်ား ႏွင့္
3. KAB-500 bomb မ်ား စသည္တို႔ကိုတပ္ဆင္၍စစ္ဆင္ႏိုင္ပါတယ္။

MiG-29 တစ္စီးသည္ မ်ိဳးကြဲအလိုက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ 11 million မွ 20 million ၾကားတန္ေၾကးရွိပါတယ္။ျမန္မာ့🇲🇲ေလတပ္တြင္ MiG-29B (10) စီး ၊ MiG-29SE (6) စီး MiG-29 SM (10) စီး ႏွင့္ MiG-29UB (5) စီးတာဝန္ထမ္းေဆာင္လ်က္ရွိတယ္လို႔သိရပါတယ္။MiG-29 တိုက္ေလယာဥ္မ်ားကို မူရင္းထုတ္လုပ္သည့္

႐ုရွား🇷🇺 အျပင္ ျမန္မာ ၊ ဘဂၤလားေဒရွ႕္ ၊ မေလးရွား ၊ အိႏၵိယ ၊ ဘယ္လာ႐ုဇ္ ၊ အီရန္ ဘူေဂးရီးယား၊ ခ်က္၊ ေျမာက္ကိုရီးယား ၊
အယ္လ္ဂ်ီးရီးယား ၊ အယ္ဇာဘိုင္ဂ်န္ ၊ဆားဘီးယား ၊ ယူကရိန္း ၊ ဆီးရီးယား ၊ဆူဒန္ ႏွင့္ ပိုလန္ စသည့္ႏိုင္ငံေပါင္း 30 ေကာ္တြင္ အသုံးျပဳေနၾကပါတယ္။

ဒါကေတာ့ ျမန္မာ့🇲🇲တပ္မေတာ္ေလ၏ ပင္မေက်ာ႐ိုးတိုက္ေလယာဥ္မ်ားျဖစ္သည့္ MiG-29 တိုက္ေလယာဥ္မ်ား အေၾကာင္းကို ကြၽန္ေတာ္တို႔လက္လွမ္းမွီသေ႐ႊ႕တင္ျပလိုက္ရပါတယ္။

ေရးသားသူ ႏွင့္ အခ်က္အလက္ရွာေဖြသူ – John Thu and Zwal Pyae Sone Lin တို႔ အားေလးစားစြာ ခရက္ဒက္ေပးပါသည္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *