ဆြီဒင္ က ေတာ့ ရုရုး ကိုတင္း ၿပီးေတာ့ စစ္ေရး ဘတ္ဂ်က္ မ်ား ကိုတိုးျမင့္ ၿပီး ႀကိဳတင္ ကာကြယ္မႈ မ်ားျပဳ လုပ္

႐ုရွား ႏွင့္ တင္းမာမႈ မ်ားျမင့္ တက္ေန ခ်ိ န္ တြင္ ကာကြယ္ေရး ကိုျမႇင့္တင္ ရန္ ရည္ ရြယ္ ၍ လာမည့္ငါးႏွစ္ အတြင္း စစ္ေရး အသုံး စရိတ္ကို (၄၀)ရာခိုင္ႏႈန္း ခန႔္တိုးျမႇင့္ သြားမည္ျဖစ္ ၿပီး ၎ ၏ လက္ နက္ ကိုင္ တပ္ ဖြဲ႕မ်ားကိုလည္း စစ္မႈထမ္းရန္စုေဆာင္းထားသည့္လူ ဦး ေရ၏ ႏွစ္ဆျဖစ္ လာေစ ရန္ ျပဳလုပ္မည္ဟု ဆြီဒင္အစိုးရကေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္းသိရွိရသည္။

ဆြီဒင္ နိုင္ငံ သည္ ေနတိုးအဖြဲ႕ဝင္မဟုတ္ေသာ္လည္း အျခားမဟာမိတ္မ်ား ႏွင့္နီးကပ္ေသာ ဆက္ဆံေရးရွိၿပီး စစ္ေအးတိုက္ပြဲၿပီးကတည္းက ေငြေၾကး စုေဆာင္ းမႈျပဳလုပ္ေန သည့္ နိုင္ငံတစ္ခုလည္းျဖစ္သည္။႐ုရွားအေနျဖင့္ နိုင္ငံေရးရည္မွန္းခ်က္ရရွိရန္ စစ္ေရးဆိုင္ရာအသုံးျပဳ လိုျခင္းဆႏၵရွိ သည့္အတြက္ ၎အေျခအေနကို တုံ႔ျပန္ရန္စီစဥ္ထားရျခင္း ျဖစ္သည္ဟုလည္း ဆြီဒင္ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးျဖစ္သူ Peter Hultqvist ကဆို သည္။ ထို႔အတြက္ေၾကာင့္ လာမည့္ ၂၀၂၅ ခုႏွစ္အတြင္း စစ္ေရးအသုံးစရိတ္ကို ၄၀ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိတိုးရန္ ေဆာင္ရြက္ ေနျခင္းျဖစ္သည္ ဟုေျပာၾကား ထား သည္ ။

႐ုရွား ၏ ေဘာလ္တစ္ ပင္လယ္ ေဒသ တြင္ လႈပ္ရွားမႈပိုမိုမ်ားျပားလာျခင္းသည္ ဆြီဒင္ကိုအေမရိကန္မွ Patriot ဒုံးက်ည္မ်ားဝယ္ယူျခင္း အပါ အဝင္ အလ်င္စလို လက္နက္ျပန္လည္တပ္ဆင္ေရးအစီအစဥ္သို႔တြန္းပို႔ခဲ့သလိုလည္းျဖစ္ေစခဲ့သည္။ၿပီးခဲ့သည့္ လကလည္း ႐ုရွားစစ္ေရ ယာဥ္ (၂)စီး သည္ခြင့္ျပဳခ်က္ မရွိဘဲ၎၏ ပိုင္နက္နယ္ေျမထဲသို႔ ဝင္ေရာက္ခဲ့သည့္အတြက္ ဆြီဒင္အေနျဖင့္ ေမာ္စကိုကိုကန႔္ကြက္ခဲ့ရ သ လို ႐ုရွား စစ္ေလယာဥ္မ်ားသည္ ဆြီဒင္ေယာဥ္ႏွင့္နီးကပ္စြာပ်ံသန္းကာ ဆြီဒင္ေလပိုင္နက္ကိုခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ထပ္တလဲလဲ ေဆာင္ရြက္ ခဲ့မႈမ်ား ရွိခဲ့ေပ သည္ ။

ထို အ ေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ အစိုးရအေနျဖင့္ စစ္မႈထမ္းအင္အားကို ယခင္ ၆ ေသာင္းမွ ယခု ၉ ေသာင္းအထိ တိုးျမင့္ေခၚယူသြားမည္ျဖစ္သ လို ယႏၲယား တပ္မသစ္မ်ားကိုလည္း ဖြဲ႕စည္းမည္ျဖစ္သလို အေျမာက္တပ္ဖြဲ႕မ်ားကိုလည္း အဆင့္ျမႇင့္တင္မႈျပဳလုပ္မည္ျဖစ္သည္ဟုဆို သည္ ။ ေရ တပ္ အ ေနျဖင့္မူ ေရငုပ္သေဘၤာတစ္စင္းထပ္မံဝယ္ယူမည္ျဖစ္ၿပီး ၅ စီးအထိရွိလာေစရန္ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္သလို ေကာ္ဗက္စစ္ ေရယာဥ္ တပ္ဖြဲ႕မ်ား ကို အဆင့္ျမင့္တင္ျခင္းျပဳလုပ္ရန္ ရည္မွန္း ထားေၾကာင္း သိ ရွိ ရ သည္ ။

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *