႐ုရွားဦး ေဆာင္ ေသာ နိုင္ငံေျခာက္ နိုင္ငံျဖင့္ဖြဲ႕စည္းထား ေသာ စစ္ေရး မဟာ မိတ္ အဖြဲ႕ ဘီလာ႐ုဇ္တြင္ ပူးတြဲ စစ္ေရး ေလ့က်င့္ မႈမ်ား စတင္ ျပဳလုပ္

႐ုရွား နိုင္ငံ ဦးေဆာင္ ေသာ ဆိုဗီယက္ ျပည္ေထာင္ စု ဝင္ေဟာင္း နိုင္ငံ ေျခာက္ နိုင္ငံျဖင့္ ဖြဲ႕စည္း ထား ေသာ စစ္ ေရး မဟာ မိတ္ အဖြဲ႕က ဘီလာ႐ုဇ္ နိုင္ငံ ၌ ပူးတြဲ စစ္ေရး ေလ့က်င့္မႈမ်ား စတင္ လိုက္ၿပီျဖစ္ သည္ ။

မဟာမိတ္ အဖြဲ႕တစ္ နိုင္ငံျဖစ္ သည့္ အာေမးနီးယား နိုင္ငံႏွင့္ ပဋိပကၡျဖစ္ ပြားေန သည့္ အဇာဘိုင္ဂ်န္ နိုင္ငံ ရွိ အေျခအေန ကို လက္ တုံ႔ျပန္မႈျဖစ္ နိုင္ေၾကာင္း ေလ့လာ သူမ်ားက ေျပာ သည္ ။

႐ုရွား နိုင္ငံ က ၾကားခံ ေဆာင္ရြက္ ေပး သည့္ အပစ္ အခတ္ ရပ္စဲေရး ကို သေဘာ တူ ညီထား လင့္ ကစား အဇာ ဘိုင္ဂ်န္ ႏွင့္ အာေမးနီးယား နိုင္ငံ တို႔ က အျငင္း ပြား အာဂါနို – ကာရာဘာေဒသႏွင့္ပတ္သက္၍ တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ဆက္ လက္ျဖစ္ပြားေနသည္။
ယမန္ေန႔ကစတင္သည့္ စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈမ်ားတြင္ ႐ုရွား၊ အာေမးနီးယား၊ ဘီလာ႐ုဇ္ႏွင့္ ဆိုဗီယက္ျပည္ ေထာင္စုေဟာင္း သုံးနိုင္ငံမွ တပ္ဖြဲ႕ဝင္ ၉၀၀ ခန္႔ ပါဝင္ခဲ့သည္။

ဆိုဗီယက္ ျပည္ေထာင္စု ဝင္ေဟာင္း ေျခာက္နိုင္ငံက စုေပါင္းလုံျခဳံေရးစာခ်ဳပ္အဖြဲ႕ေခၚ CSTO ကို ဖြဲ႕စည္း ထားသည္။ အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ ႐ုရွား နိုင္ငံ က တိုက္ခိုက္မႈျဖစ္ပြား လာ၍ အာေမးနီးယား နိုင္ငံ က အကူ အညီေတာင္း ပါက ကာကြယ္ေပးရ မည္ျဖစ္ သည္။

အဇာဘိုင္ဂ်န္ နိုင္ငံ က CSTO အဖြဲ႕ဝင္နိုင္ငံ မဟုတ္ေပ။ အာေမးနီးယား နိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီး ဇိုရက္ဘ္မတ္ ဆာကန္ရန္ သည္ ယမန္ေန႔ က ေမာ္စကို ၿမိဳ႕ ၌ ႐ုရွား နိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီး ဆာဂ်ီလာေရာ့ဗ္ ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံ ခဲ့ သည္ ။

လိုအပ္ ပါ က ႐ုရွား နိုင္ငံ ထံမွ စစ္ေရး အကူ အညီ ေတာင္းခံမည္ ဟု ေဆြးေႏြးပြဲ အၿပီး သတင္းစာ ရွင္းလင္း ပြဲ၌ ဇိုရက္ဘ္ က ေျပာၾကား ခဲ့ သည္။

တိုက္ခိုက္ မႈ အရွိန္ျပင္းထန္ လာမည္ ဆိုေသာ စိုးရိမ္မႈမ်ား ျမင့္တက္လာၿပီး ႐ုရွားတပ္မေတာ္က အာေမးနီး ယားနိုင္ငံကို ပံ့ပိုးကူညီရန္ ပဋိပကၡ တြင္ ပါဝင္လာဖြယ္ရွိသည္။

နာဂါနို – ကာရာဘာ ေဒသ ဆိုင္ရာ တိုက္ခိုက္မႈမွာ ၿပီးခဲ့သည့္ လအတြင္း ျဖစ္ပြားခဲ့ ၿပီး လူေပါင္း (၅၄၀)ေက်ာ္ ေသဆုံးခဲ့ သည္။
ကိုးကား  –  အန္အိတ္ခ်္ ေက
Ref: Russia – led  military  alliance  launches  joint  drills

crd:People media

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *