ထရမ့္ဘက္က ရွုံးနိမ့္ေပမဲ့ မေက်နပ္လုိ႔ တရားစြဲဆုိမူမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီး တရား႐ုံးခ်ဳပ္ကို ေရာက္ရင္ ဘာျဖစ္လာမလဲ ? 

Posted on

မဲေရ တြက္မႈ မၿပီးေသး ေသာ္လည္း Trump ရႈံးေနပီလို႔ ေျပာလို႔ ရပါ တယ္ ။

PA, MI, NV နဲ႔ GA ျပည္ နယ္ ေတြမွာ Trump ဖက္ က တရားစြဲဆိုမႈ ေတြတစ္ၿပိဳင္တည္း လုပ္ထား ပါ တယ္ ။ တရားစြဲတဲ့ အမႈေတြ က ေတာ့ ၊ တရား ဝင္ ေစာင့္ၾကည့္ သူေတြ အားမဲေ ေရတြက္ တဲ့ အခန္းေတြ ထဲကို ဝင္ခြင့္ မျပဳမႈ၊ မဲျပားေပၚ က လိပ္စာမွာ မ ေနထိုင္သူ ေတြ ဝင္ေရာက္ မဲေပးမႈ၊ ေသ ဆုံးစာရင္းထဲ ကလူေ တြနာမ ည္ နဲ႔ မဲေတြကို  ထည့္သြင္းေရတြက္မႈ နဲ႔ မဲေရတြက္ပုံေ ရတြက္နည္းကို အျငင္းပြါးမႈ တို႔ပါဝင္ပါတ ယ္။

ေ႐ြးေကာက္ပြဲ မတိုင္ခင္ October လ တုန္းက အေရးႀကီးတဲ့ အမႈတစ္ခုျဖစ္ခဲ့ၿ ပီး US Supreme Court ကဆုံးျဖတ္ခ်က္မခ်ရေသး ပဲ တိုးလို႔တန္းလ န္း ရွိေနပ ါေသးတယ္။ လူေတြ သိပ္မသိၾကပါဘူး။

Pennsylvania (PA) ျပည္နယ္ဥပေဒ အရ ေ႐ြးေကာက္ပြဲေန႔ Nov. 3 ရက္ေန႔သည္  မဲေရတြက္ရန္ ေနာက္ဆုံးေန႔ျဖစ္သ ည္ ဟု သတ္မွတ္ ထားေသာ္လည္း အဲ့ဒီ ျပည္နယ္ ဒီ မိုကရက္တစ္ပါတီႏွင့္ ျပည္နယ္အတြင္းေရးမႈုးတို႔ က စာတိုက္မွလက္ ခံရရွိေသာမဲမ်ားကိုေရတြက္ ရန္ No v. 6 ရက္ေန႔ ညေန ငါးနာရီ အထိ အခ်ိန္ဆြဲသတ္မွ တ္ခဲ့ပါသည္။

ဤသို႔ သ တ္မွတ္ျခင္းသည္ ျပည္နယ္ဥပေဒကိုခ်ိဳးေဖာက္ရာေရာက္သျဖင့္ ထိုသတ္မွတ္ခ်က္ ကို ဖ်က္သိမ္းေပးရန္ PA ရီပတ္ ဘလီကန္ပါတီမွ ျပည္ နယ္ တရား႐ုံး ခ်ဳပ္ (state supreme court) သို႔ ေ႐ြးေကာ က္ပြဲေန႔ မတိုင္ခင္ October လတုန္းက ကန႔္ကြက္ခဲ့ပါသ ည္။ သို႔ေသာ္လည္း ျပည္နယ္ တရား႐ုံ းခ်ဳပ္က ပယ္ခ်ခဲ့ပါ သျဖင့္ အျမင့္ဆုံ း ႏိုင္ငံေတာ္တရား႐ုံးခ်ဳပ္ (U.S. Supreme Court)  သို႔ တစ္ဆင့္တက္အ ယူခံဝင္ခဲ့ပါသည္။ ထိုအ ခ်ိန္က တရာ းသူႀကီး ကိုးဦး ရွိရမည့္အစား တစ္ဦး ကြယ္လြန္သြားခ်ိန္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ရွစ္ဦ းသာ ႐ုံးထိုင္ေနပါတယိ။

U.S. Supreme Court က အမႈကိုလက္ ခံၿပီး မဲခြဲဆုံးျဖတ္ၾကရာ တရားသူႀကီး တစ္ ဖက္ေလးဦးစီျဖစ္ေနသျဖင့္ အၿပီးသတ္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မခ်ႏို င္ခဲ့ပါ။ ျပည္နယ္တရား႐ုံးခ်ဳပ္  ၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္အတိုင္း ေ႐ြးေကာ က္ပြဲကိုက်င္းပခဲ့ရပါတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္တ ရား႐ုံးခ်ဳပ္ (U.S. Supreme Cour t) မွာ ဒီအမႈဟာ ယေန႔တိုင္ မဆုံးျဖတ္ ရေသးတဲ့အမႈအျဖစ္ရွိေနပါေသးတယ္။ ဒီေနာက္မွာ တရားသူႀကီး Barrette ကိုအစားထိုးအတည္ျပဳႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။အကယ္ ၍ ဆက္လက္စစ္ေဆးၿပီး ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မ ည္ဆိုပါက တရားသူႀကီး ကိုးဦး ရွိေနၿပီျဖစ္တဲ့အတြက္ အရႈံးအႏိုင္ အေျဖထြက္လာေတာ့မွာျဖစ္ပါတယ္။

အေျခခံဥပေ ဒက ဘာေျပာသလဲ။ေ႐ြးေကာက္ပြဲက်င္းပမယ့္ အခ်ိန္၊ ေနရာ နဲ႔ စီမံေဆာင္႐ြက္မႈပုံစံကို ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကသာဥပေဒျပဳေပးရမွာျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေ႐ြးေကာ က္ပြဲေနာက္ဆုံးရက္သတ္မွတ္ျခင္း၊ မဲျပားေတြရဲ႕ တရားဝင္မႈအဓိပၸါယ္ေဖာ္ဆိုျခင္း၊ မဲေတြ ေရတြက္ပုံေရတြက္နည္း စတာေတြကို ျပည္နယ္ ဥပေဒျပဳေကာ္မီတီ ကသာ သတ္မွတ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္နယ္တရား႐ုံးခ်ဳပ္(State Supreme Court) ကဝင္စြက္ဖက္လို႔မရပါလို႔ U.S. အေျခခံဥပေဒက ဆိုထားပါတယ္ ။

ဒါေၾက ာင့္ PA Supreme Court သည္ PA လႊတ္ေတာ္ရဲ႕ဥပေဒျပဳေရးကို ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ျခင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အေျခခံဥပေဒကို ခ်ိဳးေဖာက္ရာေရာက္ပါသည္ ဆိုတဲ့  စြပ္စြဲခ်က္ျ ဖင့္ Trump ဖက္က U.S. Supreme Court မွာ ျငင္းခုံရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ဒီအမႈ မွာ U.S. Supreme Court တရားသူႀကီး ကိုးဦးအနက္အနည္းဆုံးငါးဦးက Trump ဖက္ကိုအႏိုင္ေပးလိမ့္မယ္လို႔ ယုံၾကည္ပါတယ္။တရာ းသူႀကီးအသစ္ ျဖစ္တဲ့ Amy Coney Barrette ကို ဘာ ေၾကာင့္ အခ်ိန္တိုအတြင္းအတည္ျပဳႏိုင္ ေအာင္ Trump နဲ႔ ရီပတ္ဘလီကန္ေတြႀကိဳးစားခဲ့ၾကတာလဲ။ ဒီမိုကရက္ေတြက ဘာေၾကာင့္ အေသအလဲ ကန႔္ကြက္ တားဆီးခဲ့ၾကတာလည္းဆိုတာ စာဖတ္သူေတြနားလည္ႏိုင္လိမ့္မယ္လို႔ယူဆပါတယ္။

တစ္ျခားျပ ည္နယ္ေတြမွာလည္ း သက္ေသအခိုင္အလုံျပႏိုင္ရင္ Trump ဟာ သမတအျဖစ္ ဒုတိယသက္တမ္းကိုဆက္လက္တာဝန္ယူသြားပါလိမ့္မယ္ဆိုပါရေစ။

မူရင္လင္ – https://www.foxnews.com/opinion/trump-biden-election-supreme-court-john-yoo?fbclid=IwAR3U-BcdkcORJM8dhcBaAr8ieIMY3GECBJL4L9yUIOuNrFOV_iphjiR3oL4

crd : Thein Lwin
ref : Pencil power

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *