ကမၻာေပၚတြင္ လစာ အမ်ား ဆုံးရရွိသည့္ နိုင္ငံ ေခါင္းေဆာင္ (၁၀) ေယာက္

နိုင္ငံ တစ္နိုင္ငံ ဖြံ့ၿဖိဳးတိုး တက္မႈ အေျခအေနဟာ နိုင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္ေပၚ မွာလည္း အမ်ားႀကီး မူတည္ေနပါတယ္။ သူ႔ရဲ့ဦးေဆာင္ဆုံးျဖတ္မႈဟာ အဓိကျဖစ္ၿပီး နိုင္ငံကို တိုးတက္ေစ နိုင္သလို ဆုံးရႈံးနစ္နာမႈေတြလည္း ျဖစ္ေစနိုင္ပါတယ္။ ဒီလို အေရးႀကီးတာဝန္ကို ထမ္းေဆာင္ရတဲ့အတြက္ သူတို႔ရဲ့ လစာဝင္ေငြေတြဟာ မ်ားျပား ေန ေလ့ရွိ ပါတယ္။ နိုင္ငံအလိုက္ အစိုးရအဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ေတြ ရရွိတဲ့ လစာဝင္ေငြႏႈန္းထားကလည္း ကြာျခားပါတယ္။ ဒီတခါ ေဝမၽွေပးမွာကေတာ့ လစာ အမ်ားဆုံး နိုင္ငံေခါင္းေဆာင္ အစိုးရေခါင္းေဆာင္ ၁၀ ဦး အေၾကာင္းျဖစ္ပါတယ္။ (ဒီစာရင္းမွာ ဘုရင္ ေတြကိုေတာ့ ထည့္သြင္းထားျခင္း မရွိပါဘူး။ သူတို႔အတြက္ ခြင့္ျပဳေငြက အစိုးရေခါင္းေဆာင္ေတြထက္ အဆမတန္ မ်ားျပားေနလို႔ ျဖစ္ပါတယ္)

၁၀။ ဘယ္လ္ဂ်ီယံ

ဘယ္လ္ဂ်ီယံ နိုင္ငံရဲ့တရားဝင္အမည္က ဘယ္လ္ဂ်ီယံဘုရင့္နိုင္ငံျဖစ္ၿပီး ဖက္ဒရယ္ပါလီမန္ စည္းမ်ဥ္းခံ ဘုရင္စနစ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးျဖစ္ပါတယ္။ ဘုရင္ရွိေပမယ့္ နိုင္ငံ့ေရးရာကို အဓိက ဆုံးျဖတ္ စီစဥ္တာ ကေတာ့ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ျဖစ္ပါတယ္။ အစိုးရအဖြဲ႕ရဲ့ အျမင့္ဆုံးရာထူးကို လက္ရွိ ရယူထားသူက Alexander De Croo ျဖစ္ၿပီး သူဟာ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလကမွ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္တာဝန္ ကို စတင္ထမ္းေဆာင္တာျဖစ္ပါတယ္။ ဘယ္လ္ဂ်ီယံနိုင္ငံသားတေယာက္ရဲ့ ႏွစ္စဥ္ပ်မ္းမၽွလစာက အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄၅၀၀၀ ဝန္းက်င္ခန္႔ရွိၿပီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ရဲ့ႏွစ္စဥ္ လစာဝင္ေငြကေတာ့ ေဒၚလာ ၂၆၂,၉၆၄ ျဖစ္ပါတယ္။

၉။ လူဇင္ဘတ္

ကမၻာ့အခ်မ္းသာဆုံး နိုင္ငံတနိုင္ငံျဖစ္တဲ့ လူဇင္ဘတ္ နိုင္ငံရဲ့ တရားဝင္အမည္က လူဇင္ဘတ္ မဟာနယ္စားနိုင္ငံ ျဖစ္ၿပီး ကမၻာေပၚမွာ နယ္စားအုပ္ခ်ဳပ္တဲ့ တခုတည္းေသာနိုင္ငံျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အုပ္ခ်ဳပ္တဲ့စနစ္က တျပည္ေထာင္ ပါလီမန္ စည္းမ်ဥ္းခံဘုရင္စနစ္ျဖစ္တဲ့အတြက္ အစိုးရအဖြဲ႕ကို ဦးေဆာင္တာကေတာ့ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ Xavier Bettel ျဖစ္ပါတယ္။ လူဇင္ဘတ္နိုင္ငံသားတေယာက္ရဲ့ ႏွစ္စဥ္ပ်မ္းမၽွလစာက အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၁၃,၁၉၆ ျဖစ္တဲ့အခ်ိန္မွာ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ရဲ့ႏွစ္စဥ္ လစာဝင္ေငြကေတာ့ ေဒၚလာ ၂၇၈,၀၀၀ ျဖစ္ပါတယ္။

၈။ နယူးဇီလန္


ပစိဖိတ္သမုဒၵရာထဲမွာ တည္ရွိတဲ့ နယူးဇီလန္နိုင္ငံကေတာ့ ေတာင္ကၽြန္း နဲ႔ ေျမာက္ကၽြန္းဆိုတဲ့ ကၽြန္းႀကီးႏွစ္ခုေပါင္းစပ္ ဖြဲ႕စည္းထားနိုင္ငံျဖစ္ပါတယ္။ ဓနသဟယာယနိုင္ငံျဖစ္ၿပီး အဂၤလန္ဘုရင္မႀကီး အဲလိဇဘက္ကို နိုင္ငံအႀကီးအကဲေနရာမွာ ထားရွိေပမယ့္ နိုင္ငံ့အစိုးရအဖြဲ႕ကို ေမာင္းႏွင္သူက ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ျဖစ္ပါတယ္။ လက္ရွိဝန္ႀကီးခ်ဳပ္တာဝန္ကိုယူထားသူကေတာ့ နယူးဇီလန္ ေလဘာပါတီေခါင္းေဆာင္ Jacinda Ardern ျဖစ္ပါတယ္။ နယူးဇီလန္ဟာလည္း တျပည္ေထာင္ ပါလီမန္ စည္းမ်ဥ္းခံဘုရင္စနစ္ျဖစ္ၿပီး နိုင္ငံသား တဦးခ်င္းရဲ့ႏွစ္စဥ္ ပ်မ္းမၽွဝင္ေငြဟာ ေဒၚလာ ၄၁,၀၇၂ ျဖစ္ေနခ်ိန္မွာ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ရဲ့ တႏွစ္စာ လစာဝင္ေငြကေတာ့ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၂၅,၅၄၆ ျဖစ္ပါတယ္။

၇။ ဂ်ာမနီ

တခ်ိန္က ကမၻာ့အင္အားႀကီးနိုင္ငံျဖစ္ခဲ့တဲ့ ဂ်ာမနီနိုင္ငံဟာ လက္ရွိအခ်ိန္မွာလည္း စီးပြားေရး အင္အားႀကီးနိုင္ငံတနိုင္ငံျဖစ္ေနဆဲပါ။ နိုင္ငံရဲ့တရားဝင္အမည္က ဂ်ာမနီဖက္ဒရယ္ သမၼတနိုင္ငံျဖစ္ၿပီး ဖက္ဒရယ္ပါလီမန္ သမၼတ စနစ္နဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္ပါတယ္။ သမၼတရွိေပမယ့္ နိုင္ငံကို အဓိကဦးေဆာင္ အုပ္ခ်ဳပ္သူက ဂ်ာမနီ အဓိပတိ Angela Merkel ျဖစ္ပါတယ္။ ဂ်ာမနီ နိုင္ငံသားတဦးခ်င္းစီရဲ့ ပ်မ္းမၽွဝင္ေငြက အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄၅,၄၆၆ ျဖစ္ၿပီး အဓိပတိရဲ့ ႏွစ္စဥ္လစာဝင္ေငြကေတာ့ ၃၆၉,၇၂၇ ေဒၚလာ ျဖစ္ပါတယ္။

၆။ ၾသစေၾတးလ်

ၾသစေၾတးလ်ရဲ့ တရားဝင္အမည္က ၾသစေၾတးလ် ဓနသဟာယနိုင္ငံျဖစ္ၿပီး ဖက္ဒရယ္ပါလီမန္ စည္းမ်ဥ္းခံ ဘုရင္စနစ္ နဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္တဲ့နိုင္ငံျဖစ္ပါတယ္။ နိုင္ငံ့အႀကီးအကဲအျဖစ္ အဂၤလန္ဘုရင္မႀကီး ဒုတိယ အဲလိဇဘက္ကို ထားရွိေပမယ့္ နိုင္ငံေရးရာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေတြကိုေတာ့ အစိုးရအဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္တဲ့ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ကိုင္တြယ္ရပါတယ္။ ၾသစေၾတးလ်ရဲ့ လက္ရွိဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ကေတာ့ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္မွာ တာဝန္စထမ္းေဆာင္တဲ့ Scott Morrison ျဖစ္ပါတယ္။ ၾသစေၾတးလ်နိုင္ငံသားတဦးခ်င္းစီဟာ ႏွစ္စဥ္ပ်မ္းမၽွဝင္ေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅၀,၈၄၄ ရရွိေနခ်ိန္မွာ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ရဲ့ တႏွစ္စာ ဝင္ေငြကေတာ့ ၃၈၄,၇၆၇ ေဒၚလာ ျဖစ္ပါတယ္။

၅။ အေမရိကန္

ကမၻာ့ထိပ္သီး အင္အားႀကီးနိုင္ငံျဖစ္တဲ့ အေမရိကန္ကေတာ့ ဖက္ဒရယ္ ပါလီမန္ သမၼတ စနစ္နဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္ပါတယ္။ နိုင္ငံကို အဓိက ဦးေဆာင္အုပ္ခ်ဳပ္သူက သမၼတျဖစ္ၿပီး လက္ရွိသမၼတ ေဒၚနယ္ထရမ့္ ျဖစ္ပါတယ္။ အေမရိကန္ နိုင္ငံသားတေယာက္ရဲ့ ႏွစ္စဥ္ပ်မ္းမၽွဝင္ေငြကေတာ့ ေဒၚလာ ၆၃,၀၅၁ ျဖစ္ၿပီး အေမရိကန္သမၼတရဲ့ လစာက ေဒၚလာ ၄၀၀,၀၀၀ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ သမၼတ ေဒၚနယ္ထရမ့္က သူ႔ရဲ့လစာကို မယူပဲ မယူမျဖစ္ စတိအေနနဲ႔ ၁ေဒၚလာသာ အယူျပပါတယ္။ အေမရိကန္ သမၼတေတြဟာ လစာအျပင္ ခရီးစရိတ္ ၊ အသုံးစရိတ္ စတာေတြကိုပါ ခံစားခြင့္ ရရွိတာျဖစ္ပါတယ္။

၄။ ၾသစႀကီးယား

ဥေရာပမွာတည္ရွိတဲ့ ၾသစႀတီးယား သမၼတနိုင္ငံကေတာ့ ဖက္ဒရယ္ ပါလီမန္ သမၼတစနစ္ နဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္ပါတယ္။ နိုင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္က သမၼတျဖစ္ၿပီး အစိုးရအဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္က အတိုင္ပင္ခံျဖစ္ပါတယ္။ ၾသစႀတီးယားနိုင္ငံသား တဦးခ်င္းစီရဲ့ ႏွစ္စဥ္ပ်မ္းမၽွဝင္ေငြက အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅၁,၉၃၆ ျဖစ္ၿပီး သမၼတရဲ့ႏွစ္စဥ္ လစာဝင္ေငြ ကေတာ့ ေဒၚလာ ၄၁၀,၀၀၀ ျဖစ္ပါတယ္။ အတိုင္ပင္ခံကေတာ့ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၂၈,၆၀၀ ျဖစ္ပါတယ္။

၃။ ဆြစ္ဇာလန္

ကမၻာေပၚမွာ တတိယ လစာဝင္ေငြ အမ်ားဆုံး နိုင္ငံေခါင္းေဆာင္က ဆြစ္ဇာလန္ အစိုးရအဖြဲ႕ ေခါင္းေဆာင္ေတြျဖစ္ပါတယ္။ ဆြစ္ဇာလန္ရဲ့ တရားဝင္အမည္က ဆြစ္ကြန္ဖက္ဒေရးရွင္း နိုင္ငံျဖစ္ပါတယ္။ ဖက္ဒရယ္ တစိတ္တပိုင္း ဒီမိုကေရစီ သမၼတ စနစ္နဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္တာျဖစ္ၿပီး လက္ရွိ သမၼတက Simonetta Sommaruga ျဖစ္ပါတယ္။ တျခားနိုင္ငံေတြနဲ႔ မတူညီတဲ့အခ်က္ကေတာ့ သမၼတရွိေပမယ့္ နိုင္ငံအေရးကို သမၼတ တဦးတည္းက ဆုံးျဖတ္တာမဟုတ္ပဲ သမၼတအပါအဝင္ လူႀကီး ၇ ေယာက္နဲ႔ ဖြဲ႕စည္းထားတဲ့ ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီက ဆုံးျဖတ္တာျဖစ္ပါတယ္။ ဆြစ္ဇာလန္ နိုင္ငံသားတဦးခ်င္းစီ ရဲ့ ႏွစ္စဥ္ ပ်မ္းမၽွဝင္ေငြကေတာ့ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၆၇,၅၅၇ ျဖစ္တဲ့အခ်ိန္မွာ သမၼတရဲ့ ႏွစ္စဥ္ လစာဝင္ေငြက ေဒၚလာ ၅၀၇,၀၀၀ ျဖစ္ပါတယ္။ အျခားေကာင္စီဝင္လူႀကီးေတြရဲ့ လစာဝင္ေငြကလည္း သမၼတ နဲ႔ သိပ္မကြာပဲ ေဒၚလာ ၄၉၅,၀၀၀ စီ ရရွိၾကတာျဖစ္ပါတယ္။

၂။ ေဟာင္ေကာင္

ကမၻာေပၚမွာ ဒုတိယ အမ်ားဆုံး လစာဝင္ေငြကို ရရွိထားတဲ့ နိုင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္ကေတာ့ တ႐ုတ္နိုင္ငံရဲ့ အထူးအုပ္ခ်ဳပ္ေရးနယ္ေၿမ ေဟာင္ေကာင္ SAR (Special Administrative Region) က ျဖစ္ပါတယ္။ တ႐ုတ္နိုင္ငံရဲ့နယ္ေျမတခုျဖစ္ေပမယ့္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး နဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္ၿပီး အစိုးရဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္က Chief Executive ျဖစ္ပါတယ္။ လက္ရွိဒီရာထူးကို ရထားသူက ၂၀၁၇ ခုႏွစ္မွာ တာဝန္စထမ္းေဆာင္တဲ့ Carrie Lam ျဖစ္ပါတယ္။ ေဟာင္ေကာင္သား တေယာက္ရဲ့ ႏွစ္စဥ္ပ်မ္းမၽွဝင္ေငြက ေဒၚလာ ၄၅,၁၇၆ ျဖစ္ၿပီး အစိုးရအဖြဲ႕ အႀကီးအကဲရဲ့ဝင္ေငြကေတာ့ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅၆၈,၀၀၀ ျဖစ္ပါတယ္။

၁။ စင္ကာပူ


ကမၻာေပၚမွာ လစာဝင္ေငြ အမ်ားဆုံး နိုင္ငံေခါင္းေဆာင္ကေတာ့ စင္ကာပူရဲ့ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ လီရွန္လြန္းျဖစ္ပါတယ္။ နိုင္ငံရဲ့ တရားဝင္အမည္က စင္ကာပူ သမၼတနိုင္ငံျဖစ္တဲ့အတြက္ သမၼတ ထားရွိေပမယ့္ အစိုးရအဖြဲ႕ရဲ့ ေခါင္းေဆာင္ကေတာ့ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း စင္ကာပူ သမၼတ Halimah Yacob ထက္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ လီရွန္လြန္းကို လူသိပိုမ်ားတာျဖစ္ပါတယ္။ စင္ကာပူ ေခါင္းေဆာင္ေတြ လစာဝင္ေငြဟာ အျခားနိုင္ငံေတြထက္ အဆမတန္မ်ားခဲ့တာဟာ စင္ကာပူကို စတင္တည္ေထာင္စဥ္ကတည္းက ျဖစ္ပါတယ္။ လီကြမ္ယုဟာ စီးပြားေရး ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး နဲ႔ က႑အသီးသီးက ေခါင္းေဆာင္ေတြကို ခန္႔အပ္တဲ့ေနရာမွာ လုပ္ငန္းရွင္ႀကီးမ်ား အပါအဝင္ နယ္ပယ္အသီးသီးက ထိတ္ထိတ္ၾကဲ ပုဂၢိဳလ္ႀကီးေတြကို ခန္႔အပ္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ကိုယ္ပိုင္အလုပ္ေတြကို စြန္႔ကာ အစိုးရအဖြဲ႕ထဲ ဝင္ေရာက္လာခဲ့တဲ့ ဒီပုဂၢိဳလ္ႀကီးေတြကို လစာအျဖစ္ သန္းနဲ႔ခ်ီေပးခဲ့ရတာျဖစ္ပါတယ္။ ေပးရတာနဲ႔ တန္ေအာင္ပဲ ဒီပုဂၢိဳလ္ႀကီးေတြဟာ ဆယ္စုႏွစ္ အနည္းငယ္အတြင္းမွာ စင္ကာပူကို ထိပ္တန္းေရာက္ေအာင္ စြမ္းေဆာင္ေပးနိုင္ခဲ့ၾကပါတယ္။

လက္ရွိအခ်ိန္ စင္ကာပူနိုင္ငံသားတေယာက္ရဲ့ ႏွစ္စဥ္ပ်မ္းမၽွဝင္ေငြဟာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၆၈,၄၈၇ ျဖစ္တဲ့အခ်ိန္မွာ စင္ကာပူဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ လီရွန္လြန္းရဲ့ ႏွစ္စဥ္ လစာဝင္ေငြက အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁,၆၁၀,၀၀၀ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေတာင္မွ မူလက လစာ ေဒၚလာ ၃သန္းဝန္းက်င္ ရွိခဲ့ရာကေန ေလၽွာ့ယူခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ စင္ကာပူဟာ အစိုးရအဖြဲ႕အတြင္းမွာ ပါဝင္တဲ့ လူေပါင္း ၃၁ ဦးအတြက္ ႏွစ္စဥ္လစာအျဖစ္ စုစုေပါင္း ေဒၚလာ သန္း ၅၀ ေက်ာ္အထိ သုံးစြဲထားေၾကာင္း သိရပါတယ္။

Thutazone

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *