အဓိပၸါယ္ရွိလွတဲ့ ေဒါက္ဖိနပ္ ေလၽွာက္သံ ေအာင္ႏုိင္ေရး သီခ်င္း ရဲ႕ မသိၾက ေသးတဲ့ ေနာက္ကြယ္ က အေၾကာင္း တရားမ်ား

အန္အယ္ဒီ ေအာင္ျမင္ ရျခင္း ၏ အေၾကာင္း အရာ တစ္ခု ထဲ တြင္ ေဒါက္ဖိနပ္ ေလ်ာက္သံ သီခ်င္း သည္ အေထာက္ အပံ့ ေကာင္း တစ္ခုျဖစ္ သြား ခဲ့ သည္ ။ ေဒါက္ဖိနပ္ ေလ်ာက္ သံ သီခ်င္း ကို ဂ်ပန္ နိုင္ငံ တြင္ေန ထိုင္ သည့္ ”  ဗိုလ္သူရိန္ ” ဟုအမည္ရ ေသာ ျမန္မာ လူငယ္ တစ္ဦး မွ ေရးစပ္ သီကုန္း ခဲ့တာ ျဖစ္ၿပီး ။ ”  မိမိေလး  ” ဟုအမည္ရ ေသာ ျမန္မာမ ေလး တစ္ဦး မွ သီဆို ခဲ့ျခင္းျဖစ္ ပါ သည္ ။

ဂ်ပန္ နိုင္ငံ တြင္ အလုပ္လုပ္ေနၾက ေသာ ျမန္မာ လူငယ္ေလးမ်ား ၏ ႏွလုံး သားမွ ေပၚထြန္း လာခဲ့ ေသာ အန္အယ္ဒီ ေအာင္နိုင္ေရး သီခ်င္း တစ္ပုဒ္ ဟုေျပာလၽွင္ လည္း မွားနိုင္ မည္ မဟုတ္ ပါလား ။ ေဒါက္ဖိနပ္ ေလ်ာက္သံ သီခ်င္း ကို ေလ့လာ ၾကည့္မည္ ဆို ပါ လွ်င္ သီခ်င္း ၏ သံစဥ္မ်ား မွာ ျမဴးႂကြ သည္ တက္ႂကြ  သည္ ။ တီးခက္ ေသာ တီးလုံးမ်ား လည္း မာန္ပါ လြန္းလွ သည္။ သီခ်င္း ၏ စာသား မ်ားမွာ တိုတို ေလးျဖစ္ေသာ္ လည္း စာသား မ်ားမွာ အဓိပၸါယ္ရွိ လြန္းလွ သည္ ။

သီခ်င္း ထဲတြင္ “ဒို႔ဘဝ ေတြ ေျပာင္းလဲဖို႔ အတြက္ အန္အယ္ဒီ ကို မဲေပး စို႔ မဲေပး ၾကပ ါ စို႔ ” ဟူေသာ စာသား ႏွင့္ ” ဒို႔မ်ိဳးဆက္ ရဲ႕ အနာဂါတ္ ေတြ ကမၻာ့ အလယ္ မွာ ဂုဏ္ယူ နိုင္ေစ ရန္ ”ဟူ ေသာ သီခ်င္း စာသား သည္ ျမန္မာျပည္သူတို႔ ၏ စိတ္ ႏွ လုံး သိမ္းၾကဳံး ယူနိုင္စြမ္း ရွိလွ ေပ သည္ ။

အသက္ အရြယ္ ႀကီးရင့္ ေသာ အဖိုး အဖြား တို႔ပင္ ငါတို႔ေျမးျမစ္ တို႔ အတြက္ အန္အယ္ဒီ ကို မဲေပးရမည္ ဟူ ေသာ ႏုပ်ိဳစိတ္မ်ား ႐ုန္း ထ ေစခဲ့ သည္ ။ လူငယ္ လူ ရြယ္တို႔ ၏ စိတ္ႏွလုံး တြင္ လည္း တိုင္း ျပည္ အတြက္ ႀကိဳးစားလို စိတ္မ်ား တဖြားဖြားေပၚ ေပါက္ လာပါ ေတာ့ သည္ ။ တျခား သီခ်င္း စားသား တစ္ခုျဖစ္ ေသာ “ ဘာသာ မတူ ဒို႔ရန္ သူ အယူ ဝါဒမ်ား အဲ့တာလြဲ မွားတဲ့ အတၱ ေတြ ကင္းရွင္း ၾက ပါေစ ” ဟူ ေသာစာ သား သည္ လည္း ျမန္မာျပည္သူတို႔၏ ရင္ကိုေအးျမေစပါသည္။

၂၀၁၂ ခုႏွစ္ က အစပ်ိဳးခဲ့ေ သာ အေၾကာက္တရားႀကီ းကို ျမန္မာျပည္သူတို႔၏ ရင္တြင္းမွ ဆြဲ ထုတ္ေပးနိုင္စြ မ္းလွပါသည္။ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ တို ႔ကို ေပါက္ဖြားေပးနိုင္ေ သာ စာသားတစုပင္မဟုတ္ပါ လား။ ထိုအျပင္ ” ေသြ းခ်င္းေတြ  တြဲေသာလက္ေတြခိုင္မာေ စ ဒို႔ရဲ့ေျမ ၿငိမ္းခ်မ္းရေစသာ း ေဟာ့ဒီကမၻာ ေဒါက္ဖိနပ္ ေလ်ာက္သံ တု န္ဟီေန ဒို႔ရဲ့အေမ ပန္းမ်ားေခါင္းေပၚထာဝစဥ္ေဝ ” ဟူေသာ သီခ်င္းစာသ ားသည္ ျမန္မာျပ ည္သူ တို႔၏ ညီညႊတ္ျခင္းကိုေပးစြမ္းနို င္သလို ျပည္သူ႔ေခါင္း ေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အ ေပၚ အားကိုးလိုစိ တ္မ်ား ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ မ်ား ကို ျဖစ္ထြန္းေစ ခဲ့ ပါ သည္ ။

ျမန္မာျပည္ တဝွမ္း လွည္းေနလွဲ ေအာင္းျမင္းေစာင္း မက်န္ ခ ေလးလူႀကီး တို႔ ၏ ႏွလုံးသားထဲတြင္ ” ေဒါက္ဖိနပ္ေလ်ာက္သံ” သီခ်င္းသည္ စြဲေႏွာင္ ရစ္ေစ ပါေတာ့ သည္ ။ “ အမ်ိဳး ဘာသာ သာသနာ  ” ဟု မည္ မၽွ ပင္ အျမဳပ္ ထြက္ေအာင္ေျပာေနပါေစ အုံးေတာ့ ျမန္မာ ျပည္သူတို႔ သည္က အဘတို႔အေပၚယုံၾကည္ မႈ မရွိေတာ့ပါ ေလၿပီ။ အဘယ္ေၾကာင့္ ဆိုေသာ အဘတို ႔ပါးစပ္မွ ေျပာေသာ ” အမ်ိဳးဘာသာ သာသနာ  ” ဟူေသာစကား သည္ အဘတို႔ရင္ဘက္ အတြင္းမွ ထြက္ေပၚ လာေသာ စကား တစ္ခု မဟုတ္၍ျဖစ္ ပါ သည္ ။

အဘတို႔ သည္ အမ်ိဳးဘာ သာသာသနာ ကို ပါးစပ္ဖ်ား က ေလးက ေနသာ ေစာင့္ ေရွာက္ခ်င္ သူမ်ားသာျဖစ္ၿပီး အဘတို႔ရင္ ထဲမွာေတာ့ သူ တို႔ အာဏာတည္ျမဲေရး သူ႔တို႔ အက်ိဳးစီးပြားမ်ား တိုးပြား ေရးကို သာ အာ႐ုံျပဳလ်က္ ရွိေပသည္။ အဘတို ႔ဖြင့္လစ္ ထားေသာ KTV မာဆပ္မ်ား တြင္ ျမန္မာ့ အမ်ိဳးေကာင္း သမီးေလး မ်ား ဘဝနစ္မြန္းေန ၾက သည္ မွာ ရင္ႏွစ္စရာ ေကာင္းလွ ေပသည္။ အဘတို႔ မ်က္စိ မွိတ္ေပး ထားေသာ ေဆးျပားျဖန္႔ျဖဴးသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ အနာဂါတ္ အတြက္လူငယ္ လူရြယ္မ်ား ေဆးစြဲကာ ဘဝပ်က္ေန ၾကကုန္ ၏

ေထာင္က် ေနရ ေသာ တကၠသိုလ္ ေက်ာင္း သားမ်ား က ျမန္မာျပည္ အႏွံ့အျပား မ်ားျပားလွ ေပ၏ ။ အဘတို႔ေျပာ ေသာ အမ်ိဳး ဘာသာသာသနာ ဆိုသည္ မွာ သူတို႔ အမ်ိဳးမ်ား သာ ေကာင္းစားေစ ဖို႔ရည္ရြယ္ျခင္းျဖစ္ ဟန္တူ ပါသည္ ။ အန္အယ္ဒီ ေအာင္နိုင္ေရး အတြက္ ေအာင္နိုင္ေရး သီခ်င္းသီ ကုန္းေရစပ္ေပး ေသာ ဗိုလ္သူရိန္ႏွင့္ သီခ်င္းသီဆိုသူ မိမိေလး တို႔အား ျမန္မာျပည္သူမ်ား ကိုယ္စား ေက်းဇူး အထူး တင္ရွိပါေၾကာင္း ေျပာၾကား လိုက္ပါသည္ ခင္ဗ် ာ။

Than  Htaik

ref : zet star

unicode

အန်အယ်ဒီ အောင်မြင် ရခြင်း ၏ အကြောင်း အရာ တစ်ခု ထဲ တွင် ဒေါက်ဖိနပ် လျောက်သံ သီချင်း သည် အထောက် အပံ့ ကောင်း တစ်ခုဖြစ် သွား ခဲ့ သည် ။ ဒေါက်ဖိနပ် လျောက် သံ သီချင်း ကို ဂျပန် နိုင်ငံ တွင်နေ ထိုင် သည့် ”  ဗိုလ်သူရိန် ” ဟုအမည်ရ သော မြန်မာ လူငယ် တစ်ဦး မှ ရေးစပ် သီကုန်း ခဲ့တာ ဖြစ်ပြီး ။ ”  မိမိလေး  ” ဟုအမည်ရ သော မြန်မာမ လေး တစ်ဦး မှ သီဆို ခဲ့ခြင်းဖြစ် ပါ သည် ။

ဂျပန် နိုင်ငံ တွင် အလုပ်လုပ်နေကြ သော မြန်မာ လူငယ်လေးများ ၏ နှလုံး သားမှ ပေါ်ထွန်း လာခဲ့ သော အန်အယ်ဒီ အောင်နိုင်ရေး သီချင်း တစ်ပုဒ် ဟုပြောလျှင် လည်း မှားနိုင် မည် မဟုတ် ပါလား ။ ဒေါက်ဖိနပ် လျောက်သံ သီချင်း ကို လေ့လာ ကြည့်မည် ဆို ပါ လျှင် သီချင်း ၏ သံစဉ်များ မှာ မြူးကြွ သည် တက်ကြွ  သည် ။ တီးခက် သော တီးလုံးများ လည်း မာန်ပါ လွန်းလှ သည်။ သီချင်း ၏ စာသား များမှာ တိုတို လေးဖြစ်သော် လည်း စာသား များမှာ အဓိပ္ပါယ်ရှိ လွန်းလှ သည် ။

သီချင်း ထဲတွင် “ဒို့ဘဝ တွေ ပြောင်းလဲဖို့ အတွက် အန်အယ်ဒီ ကို မဲပေး စို့ မဲပေး ကြပ ါ စို့ ” ဟူသော စာသား နှင့် ” ဒို့မျိုးဆက် ရဲ့ အနာဂါတ် တွေ ကမ္ဘာ့ အလယ် မှာ ဂုဏ်ယူ နိုင်စေ ရန် ”ဟူ သော သီချင်း စာသား သည် မြန်မာပြည်သူတို့ ၏ စိတ် နှ လုံး သိမ်းကြုံး ယူနိုင်စွမ်း ရှိလှ ပေ သည် ။

အသက် အရွယ် ကြီးရင့် သော အဖိုး အဖွား တို့ပင် ငါတို့မြေးမြစ် တို့ အတွက် အန်အယ်ဒီ ကို မဲပေးရမည် ဟူ သော နုပျိုစိတ်များ ရုန်း ထ စေခဲ့ သည် ။ လူငယ် လူ ရွယ်တို့ ၏ စိတ်နှလုံး တွင် လည်း တိုင်း ပြည် အတွက် ကြိုးစားလို စိတ်များ တဖွားဖွားပေါ် ပေါက် လာပါ တော့ သည် ။ တခြား သီချင်း စားသား တစ်ခုဖြစ် သော “ ဘာသာ မတူ ဒို့ရန် သူ အယူ ဝါဒများ အဲ့တာလွဲ မှားတဲ့ အတ္တ တွေ ကင်းရှင်း ကြ ပါစေ ” ဟူ သောစာ သား သည် လည်း မြန်မာပြည်သူတို့၏ ရင်ကိုအေးမြစေပါသည်။

၂၀၁၂ ခုနှစ် က အစပျိုးခဲ့ေ သာ အကြောက်တရားကြီ းကို မြန်မာပြည်သူတို့၏ ရင်တွင်းမှ ဆွဲ ထုတ်ပေးနိုင်စွ မ်းလှပါသည်။ ချစ်ခြင်းမေတ္တာ တို ့ကို ပေါက်ဖွားပေးနိုင်ေ သာ စာသားတစုပင်မဟုတ်ပါ လား။ ထိုအပြင် ” သွေ းချင်းတွေ  တွဲသောလက်တွေခိုင်မာေ စ ဒို့ရဲ့မြေ ငြိမ်းချမ်းရစေသာ း ဟော့ဒီကမ္ဘာ ဒေါက်ဖိနပ် လျောက်သံ တု န်ဟီနေ ဒို့ရဲ့အမေ ပန်းများခေါင်းပေါ်ထာဝစဉ်ဝေ ” ဟူသော သီချင်းစာသ ားသည် မြန်မာပြ ည်သူ တို့၏ ညီညွှတ်ခြင်းကိုပေးစွမ်းနို င်သလို ပြည်သူ့ခေါင်း ဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အ ပေါ် အားကိုးလိုစိ တ်များ ချစ်ခြင်းမေတ္တာ များ ကို ဖြစ်ထွန်းစေ ခဲ့ ပါ သည် ။

မြန်မာပြည် တဝှမ်း လှည်းနေလှဲ အောင်းမြင်းစောင်း မကျန် ခ လေးလူကြီး တို့ ၏ နှလုံးသားထဲတွင် ” ဒေါက်ဖိနပ်လျောက်သံ” သီချင်းသည် စွဲနှောင် ရစ်စေ ပါတော့ သည် ။ “ အမျိုး ဘာသာ သာသနာ  ” ဟု မည် မျှ ပင် အမြုပ် ထွက်အောင်ပြောနေပါစေ အုံးတော့ မြန်မာ ပြည်သူတို့ သည်က အဘတို့အပေါ်ယုံကြည် မှု မရှိတော့ပါ လေပြီ။ အဘယ်ကြောင့် ဆိုသော အဘတို ့ပါးစပ်မှ ပြောသော ” အမျိုးဘာသာ သာသနာ  ” ဟူသောစကား သည် အဘတို့ရင်ဘက် အတွင်းမှ ထွက်ပေါ် လာသော စကား တစ်ခု မဟုတ်၍ဖြစ် ပါ သည် ။

အဘတို့ သည် အမျိုးဘာ သာသာသနာ ကို ပါးစပ်ဖျား က လေးက နေသာ စောင့် ရှောက်ချင် သူများသာဖြစ်ပြီး အဘတို့ရင် ထဲမှာတော့ သူ တို့ အာဏာတည်မြဲရေး သူ့တို့ အကျိုးစီးပွားများ တိုးပွား ရေးကို သာ အာရုံပြုလျက် ရှိပေသည်။ အဘတို ့ဖွင့်လစ် ထားသော KTV မာဆပ်များ တွင် မြန်မာ့ အမျိုးကောင်း သမီးလေး များ ဘဝနစ်မွန်းနေ ကြ သည် မှာ ရင်နှစ်စရာ ကောင်းလှ ပေသည်။ အဘတို့ မျက်စိ မှိတ်ပေး ထားသော ဆေးပြားဖြန့်ဖြူးသည့် လုပ်ငန်းများကြောင့် အနာဂါတ် အတွက်လူငယ် လူရွယ်များ ဆေးစွဲကာ ဘဝပျက်နေ ကြကုန် ၏

ထောင်ကျ နေရ သော တက္ကသိုလ် ကျောင်း သားများ က မြန်မာပြည် အနှံ့အပြား များပြားလှ ပေ၏ ။ အဘတို့ပြော သော အမျိုး ဘာသာသာသနာ ဆိုသည် မှာ သူတို့ အမျိုးများ သာ ကောင်းစားစေ ဖို့ရည်ရွယ်ခြင်းဖြစ် ဟန်တူ ပါသည် ။ အန်အယ်ဒီ အောင်နိုင်ရေး အတွက် အောင်နိုင်ရေး သီချင်းသီ ကုန်းရေစပ်ပေး သော ဗိုလ်သူရိန်နှင့် သီချင်းသီဆိုသူ မိမိလေး တို့အား မြန်မာပြည်သူများ ကိုယ်စား ကျေးဇူး အထူး တင်ရှိပါကြောင်း ပြောကြား လိုက်ပါသည် ခင်ဗျ ာ။

Than  Htaik

ref : zet star

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *