သင္ ၏ ေနအိမ္ မ်က္ႏွာ လွည့္ေသာ အရပ္ ကို ၾကည့္၍ လာဘ္ လာဘ ပြင့္လန္း ေစ ေသာနည္း

Posted on

လာဘ္ပြင့္ ေစေသာ ယၾတာ မ်ိဳးစုံ ရွိပါသည္။ ထို ယၾတာ နည္းမ်ားစြာ တြင္ လူ တစ္ဦး တစ္ေယာက္ ၏ေမြးေန႔ေမြးရက္ ေမြးသကၠရာဇ္ မ်ားကို အဓိက ထား၍ ေဆာင္ရြက္ျခင္း မ်ားကိုသာ တင္ထားတာ မ်ားပါတယ္။အခုေျပာမွာ ကေတာ့ မိမိေနအိမ္ ၏ မ်က္ႏွာ လွည့္ရာ အရပ္ ကို အဓိက ထား၍ လာဘ္ပြင့္ ေအာင္လာဘ္ လာဘ ရႊင္လန္းေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရေသာ နည္းကို ေျပာျပပါမည္။

အဲဒီလို ေဆာင္ရြက္တဲ့ အတြက္ ဘာ အက်ိဳးေက်းဇူး ေတြ ကို ရရွိနိုင္သလဲ ဆိုေတာ့ အဲဒီေနအိမ္ မွာေနထိုင္တဲ့ လူသား အားလုံး မိမိ တို႔၏ လုပ္ ငန္းေဆာင္တာ မ်ား မွာ ထူးထူး ကဲကဲ ေအာင္ျမင္ျခင္း၊ေအးေအး ခ်မ္းခ်မ္း ျဖတ္ သန္းနိုင္ျခင္း၊ စီးပြားေရး မ်ား ေအာင္ျမင္နိုင္ျခင္း ၾကဳံေတြ႕ရမယ့္ အခက္အခဲေတြျပႆ နာေတြ အဆင္ မေျပမႈ႔ေတြ အတိုက္ အခိုက္ေတြ ကေန လြတ္ေျမာက္နိုင္ပါတယ္။

မိမိတို႔ ေနအိမ္ သယာေစရန္ တိုးတက္ေစရန္ အက်ိဳးျပဳေစ ပါတယ္။ ဒီနည္း ကိုေဆာင္ရြက္မယ့္ သူေတြ က ေမြးေန႔ေမြးရက္ ေမြးသကၠရာဇ္ တိတိ က်က် သိစရာ မလိုပါဘူး။မိမိေနအိမ္ က ဘယ္ဘက္ ကို မ်က္ႏွာ မူသလဲ။ အဲဒီ မ်က္ႏွာ မူရာ အရပ္ေဒသ ကို အဓိက ထားၿပီး ေဆာင္ရြက္ရတဲ့ နည္းျဖစ္ပါတယ္။

အေရွ႕အရပ္ ကို မ်က္ႏွာ လွည့္ေသာ ေနအိမ္မ်ား တြင္ ေနထိုင္သူမ်ား လာဘ္ပြင့္ေစရန္…..အေရွ႕ အရပ္ ကို မ်က္ႏွာ လွည့္ေသာ အိမ္ ကို တနလၤာၿဂိဳဟ္မင္း က စိုးမိုး အက်ိဳးျပဳေသာ အိမ္ဟု သတ္မွတ္ သည္။ထို အိမ္တြင္ ေနထိုင္သူ အေပါင္း တို႔သည္ ႀကံရည္ လႉဒါန္းျခင္း ျပဳလုပ္ သင့္သည္။ ရဟန္း သံဃာေတာ္ မ်ားကို ႀကံရည္ ကပ္လႉနိုင္သည္။

ႀကံေခ်ာင္း ကို ကိုးဆစ္ျဖတ္၍ အိမ္ တံခါးတြင္ ေထာင္ထား နိုင္ပါသည္။ ဘုရား တစ္ဆူဆူ ၏တနလၤာေဒါင့္ တြင္လည္း လႉဒါန္းနိုင္ ပါသည္။ ႀကံပန္းခိုင္ တို႔ ႀကံသကာ တို႔ လႉဒါန္းနိုင္ပါသည္။အေရွ႕ေတာင္ အရပ္ ကို မ်က္ႏွာ လွည့္ေသာ ေနအိမ္ မ်ားတြင္ ေနထိုင္ သူမ်ားလာဘ္ပြင့္ေစရန္….အေရွ႕ေတာင္ အရပ္ ကို မ်က္ႏွာ လွည့္ေသာအိမ္ကို အဂၤါၿဂိဳဟ္မင္း က စိုးမိုးေစာင့္ေရွာက္ျခင္းကို ခံရေသာ အိမ္ ဟု သတ္မွတ္ပါသည္။

ဘုရား တြင္ စံပယ္ပန္း မၾကာခဏ လႉဒါန္း ဆက္ကပ္နိုင္ပါသည္။ ဆပ္သြားဖူး လႉ၍လည္း ရပါသည္။ ဆီးယို လည္း မၾကာခန ဒါနျပဳနိုင္ပါသည္။သံဃာေတာ္မ်ား အား ဆပ္ျပာ အလႉ ဒါနျပဳနိုင္ပါသည္။ ထို ယၾတာ ကိုျပဳလုပ္ျခင္းအားျဖင့္ထိုေနအိမ္ တြင္ ေနထိုင္ သူမ်ားသည္ စြမ္းအားေကာင္းျခင္း ၊ ၾသဇာ တိုးျခင္း၊ စီးပြားတက္ျခင္း မ်ား ျဖစ္နိုင္ပါသည္။ေတာင္ အရပ္ ကို မ်က္ႏွာ လွည့္ေသာ ေနအိမ္ မ်ားတြင္ ေနထိုင္သူမ်ား လာဘ္ပြင့္ ေစရန္…..

ေတာင္ အရပ္ ကို မ်က္ႏွာ လွည့္ေသာ ေနအိမ္ မ်ားကို ဗုဒၶဟူးၿဂိဳဟ္မင္း စိုးမိုးေစာင့္ေရွာက္ျခင္း ခံရေသာ အိမ္ဟု သတ္မွတ္ပါသည္။ေလတိုက္ လၽွင္ တဖ်တ္ဖ်တ္ လႈပ္ေသာ ၾကက္လၽွာ ကို အိမ္ေရွ႕တြင္ထိုးပါ။ ဘုရား တင္ပါ။ ရြက္လွညြန႔္ လႉပါ။သံဃာေတာ္ မ်ား အား ေရ ၊ ယပ္ အစရွိသည္ တို႔ ဒါန ျပဳကပ္လႉပါ။ ေအးခ်မ္းျခင္း ၊ စီးပြားတက္ျခင္း ေရႊေငြ ရတနာ ေပါႂကြယ္ဝျခင္းမ်ား ျဖစ္မည္။

အေနာက္ေတာင္ အရပ္ ကို မ်က္ႏွာ လွည့္ေသာ ေနအိမ္ မ်ားတြင္ ေနထိုင္သူမ်ား လာဘ္ပြင့္ေစရန္….အေနာက္ေတာင္ အရပ္ ကို မ်က္ႏွာ လွည့္ေသာ ေနအိမ္ မ်ားကို စေနၿဂိဳဟ္မင္း မွ စိုးမိုးေစာင့္ေရွာက္ျခင္းခံရေသာ အိမ္ ဟု သတ္မွတ္ပါသည္။ အိမ္ ဘုရားတြင္ ထီးနီ တစ္လက္ တင္ထားပါ။သံဃာေတာ္ မ်ားကို ထီး ဒါနျပဳပါ။ နာနတ္ယို လႉဒါန္း ဆက္ကပ္ေပးပါ။ ဘုန္းတန္ခိုးႀကီးျခင္း၊ လာဘ္ပြင့္ျခင္း၊ စီးပြား တိုးတက္ျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚလာမည္။

အေနာက္ အရပ္ကို မ်က္ႏွာ လွည့္ေသာ ေနအိမ္ မ်ားတြင္ ေနထိုင္သူမ်ား လာဘ္ပြင့္ေစရန္…..အေနာက္ အရပ္ ကို မ်က္ႏွာ လွည့္ေသာ ေနအိမ္ မ်ားကို ၾကာသပေတးၿဂိဳဟ္မင္း မွစိုးမိုးေစာင့္ေရွာက္ျခင္း ခံရေသာ အိမ္ ဟု သတ္မွတ္ပါသည္။ ပန္းပြင့္ မ်ား ဘုရားစင္ တြင္ မျပတ္ လႉဒါန္း ဆက္ကပ္ေပးပါ။ဆီမီး (လၽွပ္စစ္မီး၊ ဖေယာင္းတိုင္မီး) အလႉဒါနျပဳေပးပါ။ ေပါက္ေပါက္ပြင့္ ဘုရားတင္ ျခင္း ဆြမ္းေတာ္ ကပ္ျခင္း မၾကာခဏ ျပဳပါ။

သံဃာေတာ္ မ်ားကို မုန႔္၊ ပဲ၊ မၾကာခဏ လႉေပးပါ။ ဘုန္း ကံႀကီးမားျခင္း ဥစၥာစီးပြား တိုးတက္ျခင္းမ်ား ရရွိ ခံစားရမည္။အေနာက္ေျမာက္ အရပ္ ကို မ်က္ႏွာ လွည့္ေသာ ေနအိမ္ မ်ားတြင္ ေနထိုင္သူမ်ား လာဘ္ပြင့္ေစရန္….အေနာက္ေျမာက္ အရပ္ ကို မ်က္ႏွာ လွည့္ေသာ ေနအိမ္ မ်ားကို ရာဟု ၿဂိဳဟ္မင္း ကစိုးမိုးေစာင့္ေရွာက္ျခင္း ခံရေသာ အိမ္ ဟု သတ္မွတ္ပါသည္။ အိမ္ေရွ႕တြင္ ေရအိုးစင္ လႉဒါန္းေပးပါ။အိမ္ေရွ႕တြင္ မၾကာခန ေရျဖန္း ပက္ေပးပါ။ ရဲယိုညြန႔္ ဘုရားလႉပါ။ ေရႊသကၤန္း မၾကာခဏဆက္ကပ္လႉဒါန္းေပးပါ။ ေရွာက္ယို ၊ ေရွာက္သီး သုပ္ ဆက္ကပ္လႉဒါန္ေပးပါ။

သံဃာေတာ္ မ်ားကိုလည္း ဆက္ကပ္ လႉဒါန္းနိုင္ပါသည္။ စီးပြားဥစၥာ တိုးတက္ျခင္း ၊ ကံဇာတာျမင့္မားျခင္း၊ အလိုျပည့္စုံျခင္း မ်ား ျဖစ္မည္။ေျမာက္ အရပ္ ကို မ်က္ႏွာ လွည့္ေသာ ေနအိမ္ မ်ားတြင္ ေနထိုင္သူမ်ား လာဘ္ပြင့္ေစရန္…..ေျမာက္ အရပ္ ကို မ်က္ႏွာ လွည့္ေသာ ေနအိမ္ မ်ား ကို ေသာၾကာ ၿဂိဳဟ္မင္း မွ စိုးမိုးေစာင့္ေရွာက္ျခင္းခံရေသာ အိမ္ ဟု သတ္မွတ္ပါသည္။ အိမ္ ဘုရားတြင္ သစ္သီး မျပတ္တင္ပါ။ သီဟိုဠ္ညြန႔္ ဒါနျပဳပါ။သံဃာေတာ္ မ်ားကို သတ္သတ္လြတ္ ဟင္းမ်ား မၾကာခဏ ေလာင္းလႉ ပါ။ ေနအိမ္ တြင္ေနထိုင္ သူမ်ား လည္း မၾကာခဏ သတ္သတ္လြတ္ စားေပးပါ။ က်က္သေရ တိုးပြားျခင္း၊ ကံဇာတာျမင့္မားျခင္းမ်ား ျဖစ္မည္။

အေရွေျမာက္ အရပ္ ကို မ်က္ႏွာ လွည့္ေသာ ေနအိမ္ မ်ားတြင္ ေနထိုင္သူမ်ား လာဘ္ပြင့္ေစရန္…..အေရွ႕ေျမာက္ အရပ္ ကို မ်က္ႏွာ လွည့္ေသာ ေနအိမ္ မ်ား ကို တနဂၤေႏြ ၿဂိဳဟ္မင္း မွ စိုးမိုးေစာင့္ေရွာက္ျခင္း ခံရေသာ အိမ္ ဟု သတ္မွတ္ပါသည္။အိမ္ေရွ႕တြင္ အုန္းခြံ စာကေလး အိမ္ ခ်ိတ္ဆြဲ ထားျခင္း၊ အိမ္ဘုရား အား အုန္းသီး ကပ္လႉျခင္း၊အုန္းဆြမ္း၊ အုန္းနို႔ေခါက္ဆြဲ လႉဒါန္း ေပးျခင္း ၊ သံဃာေတာ္မ်ားအား လည္း ကပ္ လႉဒါန္းေပးျခင္း ၊ေအာင္အိုး တစ္လုံးတြင္ အုန္းညြန႔္(၆) ညြန႔္ထိုးထား ၍ အိမ္ေရွ႕တြင္ ထားျခင္း ေဆာင္ ရြက္နိုင္ပါသည္။က်က္သေရ တိုးပြားျခင္း၊ ကံဇာတာ ျမင့္မားျခင္းမ်ား ျဖစ္မည္။

credit : မင္းခေယာက်္ား

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *